Bergvärme

Jämför pris och kvalitet på bergvärme. Beställ flera offerter här!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Altombolig
SvD
Energi net
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Bergvärme utvinner energi från berggrundenHur fungerar bergvärme?

Bergvärme är en typ av geoenergi som utnyttjar lagrad solenergi i grundvattnet. Energin hämtas från grundvattnet som har en temperatur mellan sex och åtta grader året om. För att nå grundvattnet krävs det att man borrar 90-200 meter ner i berggrunden. Berggrund nära hav eller en större sjöar har en högre temperatur, eftersom vattendragen värmer upp grundvattnet.

Detta är en anledning till varför det krävs olika borrdjup för bergvärme beroende på var i Sverige man bor. Bergvärme är idag den vanligaste typen av nyinvestering bland energikällor. Detta beror bland annat på att uppvärmningstekniken passar det svenska klimatet.

Dessutom är 90 procent av de som använder bergvärme nöjda, enligt Energimyndighetens rapport från 2005. I en nyare fältstudie med 20 svenska hushåll var alla nöjda med sina bergvärmepumpar. Vi har här sammanställt information som du behöver veta innan du installerar bergvärme.

Fortsätt läsa vidare eller hoppa direkt till den önskade sektionen via länkarna nedan:

Bergvärme - 5 tips inför installation
Pris och kostnad för bergvärme
Borrning för bergvärme
Bergvärmepump - Ett underhållsfritt alternativ
Spara pengar med bergvärme!
Miljövänlig uppvärmning med bergvärme
Processen - kollektorslang, borrhål och kollektorvätska
Bergvärme och geotermisk värme

 

Innan du läser vidare kan du kolla videon av Skånska Energi, där bergvärmets funktion förklaras.

Konsultera alltid med installatören för mer specifik information gällande bergvärme för ditt hushåll. Är du intresserad av en kostnadskalkyl för bergvärme fylla i formuläret ovan, så kontaktar vi dig inom kort.

Beställ offerter nu! Det tar under 1 minut!

Bergvärme - 5 tips inför installation

Innan du väljer bergvärme som energikälla, så finns det vissa faktorer att tänka på. 

 1. Bergvärme passar framför allt hushåll med hög elförbrukning.
  Eftersom investeringkostanden är relativt hög, så bör hushållet förbruka minst 20 000 kWh (kWt) per år för att det ska vara lönsamt.

 2. Markförhållandet påverkar om du får tillstånd att borra för bergvärme.
  Det krävs en ansökan till din kommuns miljöförvaltning för att få tillstånd att borra. Anledningar till avslag kan vara att du bor nära en vattentäkt eller att det redan finns en borrhål i närheten. Läs mer om detta i punkten nedanför.

 3. Det måste vara 20 meter mellan varje borrhål. 
  Således kräver det ingen stor tomt, men det är avgörande för att energikällan ska vara effektiv. Varje borrhål sänker det omkringliggande grundvattnets temperatur med upp till 4 grader.

  Om borrhålet är för nära ett annat borrhål så påverkas grundvattnets temperatur negativt. Detta kan lösas genom att man borrar något diagonalt ner i marken. På så vis kan man få ut samma borrdjup som om hålet var vertikalt, men borrhålet hamnar längre ifrån varandra.

 4. Bergvärme kräver ett vattenburet uppvärmningssystem med radiatorer eller golvvärme. 
  Använder du dig idag av olje- eller vedpanna så kan du utnyttja ditt befintliga system. Däremot är det lämpligt att se över systemet och lufta radiatorerna för att få en god effekt.

  Ledningsvätskan vid användning av bergvärme har lägre temperatur jämfört med äldre system. Därför kan du behöva installera fler radiatorer, alternativt justera effekten på befintliga sådana. Måste du investera i ett vattenburet värmesystem så tillkommer stora kostnader utöver installationen av bergvärme.

 5. Du behöver ha koll på din årliga elförbrukning.
  För att undvika inköp av en onödigt stor värmepump bör du se över isolering och eventuellt värmeläckage. Det är ofta runt fönster och dörrar som värme läcker ut. Dessa kan du lätt åtgärda med tätningslister av lämplig modell. Det är också viktigt att se över hur mycket värme som läcker ut ur väggar och tak.

  Eftersom värme stiger innebär ett dåligt isolerat tak en onödig kostnad. Värmeläckage ur väggar görs lämpligen på vintern. Då kan du känna om någon av innerväggarna är onormalt kalla. På utsidan av huset syns värmeläckage som extra lager av frost. Denna typ av läckage kan bero på att man vid byggnation eller renovering har missat att isolera vissa partier. Det kan också bero på att isolering vikt sig eller sjunkit ihop. 

Pris och kostnad för bergvärme

Det är svårt att göra en generell uppskattning på kostnaden för bergvärme. Det beror på att husets storlek och placering, hushållets energiförbrukning samt markförhållandena påverkar borrdjup och val av värmepump. I vanliga fall brukar kostnaden vara mellan 100 000 och 160 000 kronor för svenska villor.

När man talar om att hög elförbrukning kräver djupare borrhål, så menar man djupet ner i berget. Avståndet ner till berget varierar och denna bit av borrhålet kan innebära extra kostnader. Det beror på att sträckan ner till bergen måste isoleras med foderrör för att motverka jordras. Dessutom skyddar isolering från att ytvatten tränger ner och förorenar grundvattnet. Montering och svetsning av foderrör är tidskrävande, därför innebär långt avstånd till berggrunden en högre kostnad för själva borrningen.

Totalpris med värmepump, borrning och installation

Det totala priset för bergvärme brukar alltså ligga på mellan 100 000 och 160 000 kronor. Priset kan vara även högre för större villor, beroende på hushållets energibehov. Har du ett stort hus eller bor i Stockholmsområdet, så kan du få räkna med ytterligare kostnader. För att du ska få en bra uppskattning om vad de kan kosta dig, bör du ansöka om en offert. De är ofta kostnadsfria och ger dig en möjlighet att jämföra olika alternativ och leverantörer.

Normalt sett har leverantörerna paketpris för både borrning, installation och bergvärmepump. Du behöver alltså inte tänka på att kontakta en firma för varje del som ska utföras. Att anlita ett företag för hela processen underlättar också utnyttjande av garantier om komplikationer tillstöter. Är flera fristående aktörer, utan kontakt eller kontrakt sinsemellan, inblandade finns risken att ingen tar på sig ansvaret för eventuella fel.

Bergvärme är en stor investering, därför kan det vara bra att ha koll på rot-avdraget. Det innebär att du kan minska arbetskostnaderna med 30 procent. Under ett år kan du sammanlagt få tillbaka 50 000 kronor, vilket kan löna sig vid inköp av exempelvis bergvärme.

Umeå, Stockholm eller Malmö

Beroende på var i Sverige du bor, varierar priserna för installation av bergvärme. I Norrland tillkommer exempelvis transportkostnader, vilka kan uppgå till ganska höga summor med tanke på långa distanser mellan orterna. I Stockholm är priset för bergvärme mellan 20 000 och 50 000 kronor dyrare än i övriga landet. Storstäderna har även vanligen högre ansökningskostnader till än i övriga landet.

Stora delar av Sveriges berggrund består av gnejs och granit, två bergarter som leder värme bra. Delar av Skåne, Öland och Gotland har en berggrund som består av kalksten. Det är en bergart som inte leder värme särskilt väl, och därför kräver det en djupare borrhål.

Borrning för bergvärme

Bergvärme borrningAtt borra för bergvärme kan ses som dyrt, men det lönar sig i längden. Borrhålet går nämligen att återanvända när värmepumpen ska bytas ut. Man brukar säga att ett borrhål har en livslängd på omkring 100 år. Själva borrhålet tar inte stor plats, och efter ingreppet syns inga spår när gräset väl kommer tillbaka. Däremot måste maskinen som borrar hålet kunna komma in på tomten, vilket kan kräva vissa förberedelser.

Som tidigare nämnt beror borrdjupet på avstånd ner till berget samt berggrundens mineralsammansättning. Granit och gnejs leder värme bättre än till exempel kalksten, som således kräver djupare borrning. Har du grannar som borrat för bergvärme kan det vara lämpligt att höra med dem hur långt de behövde borra. Du kan även vända dig till en lokal borrentreprenör eller kommunen för att höra vad de har för erfarenhet av djup ner till berggrunden och dess sammansättning.

Har du ett väldigt stort hus så kan det behövas två borrhål, dessa måste dock ligga minst 20 meter ifrån varandra. Det beror på att grundvattnets temperatur sänks något vid användning av bergvärme. Samma sak gäller för om du har grannar som redan installerat bergvärme. Ligger husen nära varandra, så går det att kompensera med djupare borrhål, men detta innebär också en ökad kostnad.

Hur djupt du måste borra för effektiv energiupptagning beror således på: 

 • Värmepumpens storlek och effekt
 • Hushållets energi- och effektbehov
 • Berggrundens värmeledningsförmåga 

Vi har sammanställt en kalkyl på vad olika borrdjup kan komma att kosta. Var uppmärksam på att avståndet ner till berggrunden ökar kostnaden då foderrör för isolering krävs. Detta moment är både kostsamt och krävande. En annan aspekt värd att beakta är att många borrentreprenörer tar betalt för transportsträckan av maskinen som används vid borrningen. Det gör att priserna för borrning uppåt landet påverkas av avstånden mellan orterna.

Borrdjup Kostnad
100 meter 30000 kr.
150 meter 42000 kr.
200 meter 55000 kr.
250 meter 67000 kr.  

Bergvärmepump

Bergvärmepump innerdel (markvärmepump)Fördelen med en bergvärmepump är att det håller en jämn temperatur inomhus året om. Det beror på att grundvattnets temperatur håller sig på mellan 6 och 8 grader året om. Det jämna energiflödet gör att systemet drar mindre el än om värmen fluktuerar. Däremot tjänar bergvärme på en jämn elförbrukning, och den bör inte stängas av och sättas på eftersom detta drar mer el än nödvändigt. 

Flera producenter av värmepumpar har ett system som gör att värme som produceras under natten, kan “sparas” i en ackumulatortank eller föras vidare tillbaka ner i berget. Det innebär att även när systemet under nattimmarna är mindre aktivt fortfarande kan utnyttjas optimalt. Vid låga utomhustemperaturer är bergvärmepumpar mer effektiva än exempelvis luftvärmepumpar, vilket gör dem lämpliga för svenskt klimat.

Skillnader i pris och prestanda

Innan du beslutar dig för en specifik värmepump lönar det sig att jämföra flera offerter. Det finns flera värmepumpstillverkare vars produkter varierar både i pris och prestanda. Exempel på dessa varumärken är Nibe, CTC, Bosch, Thermia och Mitsubishi. Men det finns många fler. Exempel på skillnaderna kan du se bland annat i Energimyndighetens test på bergvärmepumpar.

Det finns även flertalet lokala installatörer som lönar sig att jämföra för att hitta ett det bästa "paketet". Jämför flera offerter enkelt genom att fylla i formuläret ovan!

Vad skillnaden mellan bergvärmepumpar och jordvärmepumpar?

Svaret är att själva värmepumpen är den samma. Primära skillnaden är att bergvärmepumpen utvinner energi från berggrunden, medan jordvärmepumpen utvinner energi från jorden. Bergvärme är den bästa lösningen om du har liten tomtyta, men även om du vill ha möjligheten att använda tomtytan för andra ändamål såsom ytterligare byggnader.

Bergvärmepumpens effektivitet

Höga COP och SCOP värden
I genomsnitt ger bergvärmepumpar 3 kWh el per 1 kWh förbrukad energi, vilket motsvarar COP-värdet 3. Detta värde står för coefficient of performance, alltså hur mycket energi som förbrukas för att producera en viss mängd el.

Hur mycket energi som produceras beror även på borrhålets djup, vilket du kan läsa mer om nedan. Eftersom bergvärmepumpen ger mer el än vad den förbrukar kan du minska din elförbrukning med upp till 80 procent per år. 

Ett underhållsfritt alternativt för varmvatten

Värmepumpen används för att värma upp det vatten som går ut i radiatorer och golvvärme, men kan också användas för att värma upp varmvatten. Många gånger finns det installerat en varmvattenberedare i själva bergvärmepumpen. Det finns även varianter där varmvattenberedaren är separerad från själva värmepumpen. Detta alternativ kan vara bra om hushållet förbrukar mycket varmvatten. Har du ett större badkar eller om ni är flera personer som njuter av långa duschar, så kan detta vara en god investering.

Värmepumpar för bergvärme är helt underhållsfria och kräver normalt sett ingen service efter själva installationen. Livslängden av en högkvalitativ bergvärmepump är i genomsnitt 20-30 år. Det finns dock exempel på pumpar som enbart fungerat i 15 år. Vanligen ingår någon typ av garanti från producenten när du köper värmepump. Denna garanti kan sträcka sig alltfrån 6 till 14 år.

Spara pengar med bergvärme! 

Bergvärme kostar för ett normalt bostadshus mellan 80 000 till 150 000 kronor. Hur kan detta innebära att du sparar pengar. Vi ska försöka reda ut begreppen.

På senare år har bergvärme blivit en av de mest populära energikällorna. Många värmepumpar kan minska din elförbrukning med upp till 80 procent. Det beror dels på bergvärmepumpens COP-värde (Coefficient of performance), som indikerar hur mycket värmeenergi den kan generera per förbrukad kilowatt el.

Exempel:

 • COP 4 = 1 kilowatt förbrukad el genererar 4 kilowatt värmeenergi

Om du jämför värdet mellan olika värmepumpar, lönar det sig att beakta SCOP-värdet (Seasonal coefficient of performance) istället för COP. Denna årsvärmefaktor beaktar nämligen även fluktuationer mellan de olika årstiderna och ger därmed en mer realistisk bild av värmepumpens effektivitet. Totala besparingen beror givetvis även på vilken typ av värmekälla du har i dagsläget.

Under årets kallare perioder kan du spara in stora kostnader. Det beror på att bergvärme inte är väderberoende, grundvattnets temperatur är relativt stabil året om. Generellt sett gäller att ju högre årsförbrukning av energi, desto mer pengar kan du spara genom att investera i bergvärme.

Återbetalningstiden brukar ligga mellan 5 och 10 år för en bergvärmepump. Trots att investering är kostsam innebär energibesparingen minskade kostnader. Dessutom kan bergvärme öka värdet på ditt hus vid eventuell försäljning. Mäklarsamfundets rapport från 2013 visar att 95 % av mäklarna upplever ett ökad intresse för småhus med bergvärme som energikälla.

Beställ offerter nu! Det tar endast 1 minut!

Miljövänlig uppvärmning med bergvärme

Bergvärme är ett förhållandevis miljövänligt alternativ för uppvärmning. Förr innehöll kollektorvätskan miljöfarliga ämnen som påverkade både växthuseffekten och ozonlagret. Nuförtiden används etanol som framställs av grödor som vete och majs. I Sverige finns även ett företag som framställer etanol genom avfall från ett pappersbruk.

Trots att det är förnyelsebar energi påverkar det växthuseffekten negativt. Däremot krävs det ingen förbränningsprocess vid framställning av bergvärme. Det gör geotermisk energi till ett betydligt mer miljövänligt alternativ än olja eller direktverkande el. Värmepumpen drivs förvisso av just el, men genom att välja miljövänlig el kan du påverka dina avtryck på klimatet avsevärt.

Bergvärme är därmed inte endast ett sätt att minska på dina energikostnader. Det är även ett optimalt alternativt om du vill ha ett miljövänligt uppvärmingssystem!

Processen - kollektorslang, borrhål och kollektorvätska

För att bergvärme ska fungera krävs förenklat ett borrhål, en kollektorslang, en värmepump samt ett vattenburet uppvärmningssystem. I borrhålet monteras en kollektorslang som är fylld med kollektorvätska. Denna vätska kallas även frysskyddsvätska, köldbärare eller brinevätska och är vatten uppblandad med etanol eller etanolglykol.

Kollektorvätskan har en väldigt låg fryspunkt, den kan gå ner till under noll grader utan att frysa. Kollektorvätskan pumpas sedan in i förångaren inuti värmepumpen där den värms upp. Inuti värmepumpen finns ett köldmedium med låg kokpunkt. När kollektorvätskan värms upp förångas köldmediet som förs vidare till en kompressor. 

I kompressorn komprimeras gasen, vilket gör att temperaturen stiger ytterligare. Gasen förs vidare till kondensorn där den värmer upp vattnet i värmesystemet. Detta vatten går ut i element eller golvvärme och när gasen minskar i temperatur blir den åter flytande vätska. Så pumpas vätskan åter ner i berget och processen början om.

Bergvärme och geotermisk värme

Geotermisk värme från berggrundenMan kan tro att det är jordens inre värme som höjer grundvattnets temperatur, men så är inte fallet i Sverige. Denna metod kallas för geotermisk energi och skulle kräva ett borrdjup på över 1000 meter, till skillnad från ett hundratal meter som borras för bergvärme

Geotermisk energi används däremot på Island (se bilden), Kalifornien och Filippinerna. Där behöver man inte borra lika djupt ner i marken eftersom områdena ligger i gränsen mellan kontinentalplattorna.  

Offert för bergvärme 

Har du bestämt dig för att bergvärme är något som passar för ditt hushåll, så är nästa steg att ta in ett antal offerter för att få en uppfattning om priset. Du kan enkelt göra detta genom att fylla i formuläret uppe på höger sida. Vi kommer kontakta dig via telefon för att bekräfta ordern av offerter och sedan kommer du kontaktas av upp till fyra oberoende företag. Efter är det upp till dig att välja vilket alternativt som passar dig bäst. Tjänsten är utan förpliktelser samt snabb, enkel och kostnadsfri.

Beställ offerter nu! Det tar mindre än 1 minut!