Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 01 juni 2023

Bergvärme - Spara upp till 80 % på uppvärmningen

Varför är bergvärme ett effektivt värmealternativ för ditt hem?

Bergvärme hjälper dig att göra ditt hem mer energieffektivt. Det värmer upp ditt hem via antingen radiatorer eller golvvärme, och kan även värma upp ditt varmvatten på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Den producerar helt enkelt mer värme än den konsumerar. Priset för bergvärme är relativt högt, men besparingarna du kan få gör det till en väldigt lönsam investeringar. 

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme är en typ av geoenergi som utnyttjar lagrad solenergi i bergggrunden. Det krävs normalt att man borrar runt 90-200 meter ner i berggrunden. I borrhålet monteras en kollektorslang som är fylld med kollektorvätska. Denna vätska kallas även frysskyddsvätska, köldbärare eller brinevätska.

1 1: Brinevätska pumpas ner i energibrunnen genom en slang, där vätskan värms upp av den konstanta värmen i vattnet i berggrunden. 2 2: Den uppvärmda brinevätskan matas till en värmeväxlare som för över värmen till ett köldmedium. 3 3: Köldmediet förs vidare till kompressorn som ökar trycket på köldmediet, vilket i sin tur ökar temperaturen på köldmediet ytterligare. 4 4: Köldmediet åker vidare till kondensorn som överför värmen till en vattentank. 5 5: Varmvattnet från tanken går ut till i radiatorerna som värmer huset, och med vissa pumpar värmer den även tappvattnet. 6 6: Vattnet i radiatorerna kyls ner och går tillbaka till tanken. 7 7: Köldmediet kyls ner av det kalla vattnet i tanken. Det minskas sedan i tryck via en expansionsventil, vilket ytterligare kyler ner mediet. 8 8: Köldmediet i sin tur kyler ner brinevätskan, som återigen pumpas ner i marken för att värmas upp.
Bergvärme

Kollektorvätskan har en låg fryspunkt, och den kan gå under noll grader utan att frysa. Vätskan är även väldigt bra på att leda värme. När kollektorvätskan värmts upp i berggrunden förångas den och förs vidare till en kompressor.

I kompressorn komprimeras gasen, vilket gör att temperaturen stiger ytterligare. Gasen förs vidare till kondensorn där den värmer upp vattnet i värmesystemet. Detta vatten förs vidare till det vattenburna systemet via element eller golvvärme. När gasens temperatur sänks blir den åter flytande vätska, som återigen pumpas ner i berget och processen börjar om. Vill du veta mer om hur det fungerar kan du läsa vidare här.

SCOP- och COP-värdet definierar värmepumpens effektivitet

En bergvärmepump använder mindre energi än värmeenergi den producerar. Detta identifieras via COP- (Coefficient Of Performance) och speciellt SCOP- (Seasonal Coefficient Of Performance) värdet.

Dessa värden definierar värmefaktorn på en värmepump, det vill säga hur mycket el som förbrukas för att skapa en viss mängd värmeenergi. Om en bergvärmepump har ett SCOP-värde på 5 så producerar den 5 gånger mera värmeenergi än den konsumerar elektricitet. Så om ditt hushåll har ett värmebehov på 15 000 kWh per år har din bergvärmepump, med SCOP-värde 5, en årlig elförbrukning på 3 000 kWh.

SCOP effekt in 1kW effekt ut 5kW

SCOP-värdet är mer relevant än COP-värdet, eftersom SCOP tar de årliga temperaturskillnaderna i beaktande. Det indikerar därmed hur effektiv bergvärmepumpen är under hela året. SCOP-värdet brukar också på svenska kallas för årsvärmefaktor.

Totala priset för bergvärme: 110 000 kr till 160 000 kr

Totala priset för bergvärme är vanligen mellan 110 000 och 160 000 kronor. Installationen av bergvärme består i regel av 3 delkostnader:

 1. Bergvärmepump
 2. Borrning
 3. Installation

Det är svårt att förutspå ett fast pris för bergvärme, eftersom den totala kostnaden är beroende av många faktorer. Bland annat husets storlek, placering, energiförbrukning för uppvärmning och markförhållandena på tomten. Det kan därför i vissa fall överstiga det ovannämnda priset.

Rotavdrag – 30 % av arbetskostnad

När du installerar bergvärme kan du få rot-avdrag som täcker 30 % av arbetskostnaden för installationen. Praxis vid en bergvärmeinstallation är att räkna arbetskostnaden som ett schablonavdrag på 35 % av totala kostnaden. Det innebär i praktiken ett avdrag på 10,5 % av totala priset.

Baserat på dina individuella behov brukar leverantörer erbjuda paketpris inklusive allt. Det lönar sig därför att ansöka om flera offerter för att hitta den billigaste bergvärmelösningen. Det gör du lätt genom att fylla i formuläret ovan. 

Få upp till fyra skräddarsydda offerter på bergvärme till ditt hus. När du fyllt i formuläret, och vår kundtjänst kontaktat dig för lite kompletterande information, så matchar vi dig med relevanta installatörer och leverantörer. De kommer sedan ut för undersöka huset och ge dig offerter baserade på ditt hus och dina behov.

Beställ offerter på bergvärme

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Priset för en bergvärmepump: 50 000 kr till 100 000 kr

Det finns så pass många faktorer som kan påverka priset för själva bergvärmepumpen, att det blir svårt att ge en exakt siffra. Faktorer kan till exempel vara storlek i kW, hur stor yta som ska värmas upp och märke. Men, generellt kan du räkna med ett pris för bergvärmepumpen på runt 50 000 - 100 000 kronor.

Kostnaden att borra för bergvärme 

Kostnaden när du borrar för bergvärme skiljer sig från fall till fall, men du kan räkna med ett pris mellan 30 000 kronor och 70 000 kronor. Djupet är avgörande för att bestämma kostnaden för borrningen. Tabellen nedan visar ungefärliga priser för olika borrdjup av bergvärme.

Borrdjup Ca. kostnader
100 meter 30 000 kronor
150 meter 42 000 kronor
200 meter 55 000 kronor
250 meter 67 000 kronor

Borrdjup för borgvärme

Det är väldigt viktigt att kartlägga dina behov från start. Detta för att borrhålet ska dimensioneras rätt, så att du får bästa effekt och största möjliga besparingar på lång sikt. Ett för litet dimensionerat borrhål kan leda till att värmepumpen inte möter dina värmebehov. Och ett för djupt borrhål leder till onödiga kostnader.

Vad påverkar kostnaden för borrning av bergvärme?

 • Hushållets värmebehov
 • Värmepumpens storlek och effekt
 • Berggrundens värmeledningsförmåga

Avståndet från markytan till berggrunden påverkar även kostnaden för bergvärme. Detta eftersom den del av borrhålet som går genom jordlagret kräver extra isolering i form av foderrör. I varje energibrunn måste det finnas minst 6 meter foderrör, varav 2 meter måste installeras i berggrunden. Detta är fastlagt i de allmänna riktlinjerna för energibrunnar i Normbrunn -16.

Spara pengar genom bergvärme

Här jämför vi kostnaderna för uppvärmning med direktel och bergvärme. Vi antar här att du årligen förbrukar 20 000 kWh vattenburen el för att värma upp ditt hus. Detta jämförs med användning av en bergvärmepump med 5 i SCOP-värde (årsvärmefaktor) och samma förbrukning av värmeenergi.

Kostnaden för direktel i detta exempel är 20 000 kWh x 1 kronor = 20 000 kronor. I tabellen nedan klargör vi besparing med bergvärme jämfört med direktel. Vi förutsätter här att värmepumpen har ett SCOP-värde på 5.

  Månad År
Direktel 1 667 kronor 20 000 kr
Bergvärme 333 kronor 4 000 kr
Besparing med bergvärme 1 334 kronor 16 000 kronor

Det är en klar skillnad och vi kan se betydande besparingar för bergvärme jämfört med direktel. Detta är tack vare bergvärmepumpens förmåga att producera mer energi än den förbrukar, vilket identifieras genom SCOP-värdet (årsvärmefaktor).

Notera dock att detta exempel endast behandlar driftskostnad. Driftskostnaden för bergvärme är väldigt låg, men bergvärme har en hög installationskostnad jämfört med många andra energikällor. Därmed är det mer relevant att fokusera på bergvärmens återbetalningstid.

Vad är återbetalningstiden för bergvärme?

Byter du till bergvärme från direktverkande el får du vanligtvis en återbetalningstiden på 5 till 10 år.

Detta illustreras i exempelberäkningen nedan. Vi räknar med en bergvärmeinstallation vars totala investeringskostnad ligger på 155 000 kronor. Med rotavdraget som är 30% av den schablonmässiga arbetskostnaden på 35 % blir det ett avdrag på 16 275 kronor. Vi har således en slutlig installationskostnad på 138 725 kronor.

Återbetalningstiden beräknas på följande sätt:

 • Totalkostnad (efter rot) / besparing per år
 • 138 725 / 16 000 = ~8,6 år

Räknar vi med en konservativ livslängd på 15 år för värmepumpen, kan ni använda den i 6 år efter värmepumpen betalat av sig, med besparingar på 16 000 kr per år jämfört om ni stannat med direktel. Du skulle då under, 15 år, uppnå en total besparing på 240 000 kr, med en investering på 138 725 kr (efter rot-avdraget).

Beställ offerter på bergvärme

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

För- och nackdelar med bergvärme

Fördelar

 • Lång livstid
  Livslängden av en högkvalitets bergvärmepump är 15-20 år, ofta finns det garanti och försäkring att få som sträcker sig från 6 till 18 år. Borrhålets livslängd är i princip evig, förutsatt att det är korrekt dimensionerat! Det kan krävas att delar behöver lagas eller bytas ut under livslängden, vilket blir en extra kostnad.
 • Näst intill underhållsfritt alternativ
  Bergvärme kräver inte mycket underhåll, till skillnad från värme genom till exempel pellets eller ved. Den kan behöva service med jämna mellanrum och råkar något vara fel kräver det att installatör kontaktas.
 • Återbetalningstid
  Bergvärme återbetalar sig på runt 5 till 10 år beroende på din installation.
 • Spara pengar på lång sikt!
  Besparingarna med bergvärme är stora på lång sikt, speciellt om du byter från till exempel direktverkande el eller olja.
 • Ett energieffektivt uppvärmningsalternativ
  En bergvärmepump producerar omkring 4 gånger mer värmeenergi än vad den förbrukar el.
 • Öka värdet på ditt hus
  Bergvärme leder till lägre kostnader för ditt hus, vilket i sin tur gör det mer attraktivt för köpare.
 • Miljövänligt
  Bergvärme orsakar minimal inverkan på miljön! Anläggningen drivs endast med elektricitet - och som konsument kan du dessutom välja miljömärkt el. Bekanta dig gärna med den elmix din elleverantör har att erbjuda. Utöver detta har du även möjligheten att ansluta bergvärmepumpen till en solcellsanläggning och på så vis uppnå ett självförsörjande uppvärmningssystem med egenproducerad el.
 • Jämn värmefördelning
  Det vattenburna distributionssystemet medför att du via element eller golvvärme uppnår en jämn och bekväm värmefördelning i din bostad.
 • Ett underhållsfritt alternativt för varmvatten
  Värmepumpen används för att värma upp det vatten som går ut i radiatorer och golvvärme, men kan också användas för att värma upp kranvatten med varmvattenberedare. Varmvattenberedare kan ingå i själva bergvärmepumpen eller vara separerad från värmepumpen. Detta alternativ kan vara bra om hushållet förbrukar mycket varmvatten.
 • Kräver inte stor tomt
  Borrhålet är endast 15 cm brett och borras vertikalt. Till skillnad från jordvärme som kräver en väldigt stor tomtyta.

Nackdelar

 • Kostsam investering
  Totalkostnaden för bergvärme är relativt hög, mellan 110 000 och 160 000 kronor. För att uppnå en kort återbetalningstid rekommenderas det främst till större villor med stort värmebehov. Om ditt värmebehov inte är så stort är kan en luft-vattenvärmepump vara ett bra alternativ.
 • Markförhållanden har en inverkan
  Borrhålets djup varierar vilket påverkar kostnaden för borrningen och således den totala installationskostnaden.
 • Kräver tillstånd
  För att installera bergvärme måste du göra en avgiftsbelagd ansökan för att få tillstånd.
 • Sårbart vid elavbrott
  Eftersom bergvärme drivs på el så fungerar den inte under elavbrott och då lönar det sig att ha en alternativ energikälla som till exempel generator.
 • Kräver ett vattenburet system
  Bergvärme kräver ett vattenburet värmesystem vilket gör det till ett tänkbart alternativ speciellt om du redan har ett sådant system genom till exempel olje- eller vedpanna. Ifall du också måste installera det vattenburna systemet blir den sammantagna kostnaden för att installera bergvärme och element väldigt hög.

Andra gröna energikällor till ditt hem

På lång sikt är bergvärme ett av de billigaste alternativen för uppvärmning. Speciellt olja och direktverkande el är betydligt dyrare i drift än bergvärme. Bergvärme är i de flesta fall även billigare i drift än fjärrvärme. Detta beror främst på var du bor, eftersom fjärrvärmepriserna kan variera mycket beroende på ort. Har du redan fjärrvärme installerat, kan det hända att investeringskostnaden för bergvärme gör att det inte är lönsamt att byta.

Utöver besparingar för uppvärmning kan bergvärme öka värdet på ditt hus vid eventuell försäljning. Mäklarsamfundets rapport från 2013 visar att 95% av mäklarna upplevde ett ökat intresse för hus med bergvärme som energikälla. Men det finns flera andra gröna investeringar som kan hjälpa dig nå dra ner på kostnaderna i hemmet. Det finns bland annat jordvärme och luftvärmepumpar för att värma huset. Och solceller för att generera egen el på ditt tak!

1 1: Med solceller kan du producera din egen förnybara elektricitet. En solcellsanläggning på 7 kW kostar runt 120 000 kronor inklusive installation. 2 2: Med ett solcellsbatteri kan du lagra solel och använda det då solcellerna inte producerar el. Pris: 20 000 och 100 000 kronor. 3 3: Värma upp ditt hus och kranvatten med sjövärme. För att installera sjövärme behöver huset ligga nära ett optimalt vattendrag där kollektorslangen kan installeras på botten. 4 4: Med jordvärme kan du värma både hus och kranvatten, det läggs då en kollektorslangunder jordytan på din tomt. Pris: 100 000 och 150 000 kronor. 5 5: Ta vara på energin i berggrunden bergvärme och värme upp ditt hus och kranvatten. Pris: 110 000 och 160 000 kronor. 6 6: Luft-luftvärmepumpen tar till vara på värme i luften och omvandlar den till varmluft som i sin tur värmer upp ditt hus. Pris: 7 000 och 30 000 kronor. 7 7: Luft-vattenvärmepumpen tar vara på värmeenergin i luften och värmer huset och kranvattnet. Pris: 90 000 och 150 000 kronor.
GreenMatch House SE

Läs mer om dessa energikällor här:

Ansökan om tillstånd för installation av bergvärme

För att få installera bergvärme i ditt hem måste du ansöka om tillstånd från din kommun. Detta är nödvändigt eftersom att borrning av bergvärme kan innebära miljörisker och måste därför godkännas av den lokala miljöförvaltningen. Den största miljörisken är att borrningen kan skada grundvattnet i området och grundvattnet är en primär källa för dricksvatten.

I ansökan bör det ingå vissa specifikationer, dessa varierar beroende på kommun men vanligtvis krävs information om bland annat följande saker:

 • Fastigheten och tomten
 • Vem som utför installationen
 • Vem som utför borrningen
 • Placering av borrhål och dimensionering
 • Bergvärmepumpen (fabrik, modell, effekt mm.)

Ansökan är avgiftsbelagd och varierar beroende på kommun. I, till exempel, Stockholm är det lite dyrare än resten av Sverige och du kan få betala från 6 000 upp till 10 000 kronor beroende på anläggningens storlek. I Skåne kan du betala runt 2 000 kronor och i Norrland cirka 1000 kronor beroende på kommun. Avgiften är för själva ansökan och garanterar inte att din ansökan blir godkänd.

Att borra utan tillstånd är straffbart så se till att granska instruktionerna för ansökan noggrant hos din kommun.

Läs mer om bergvärme på din ort

Checklista innan du börjar installationen

Innan du väljer bergvärme som energikälla, finns det vissa faktorer att tänka på.

 1. Granska ditt årliga energibehov för uppvärmning.
  Eftersom investeringskostnaden är relativt hög, bör hushållet förbruka runt 20 000 kWh (kilowattimmar) till värme, per år, för att det ska vara optimalt lönsamt. Ditt värmebehov bestämmer också vilken effekt din värmepump borde ha.
 2. Granska isolering och identifiera värmeläckage i ditt hem.
  För att undvika inköp av en onödigt stor värmepump bör du se över isolering och eventuella värmeläckage. Det är ofta runt fönster och dörrar som värme läcker ut. Dessa kan du lätt åtgärda med tätningslister av lämplig modell. Det är också viktigt att se över hur mycket värme som läcker ut via väggar och tak.
 3. Ta reda på markförhållandena i ditt område.
  Markförhållandena påverkar ifall din ansökan för bergvärme blir godkänd eller inte, anledningar till avslag kan till exempel vara att du bor nära en vattentäkt eller att det redan finns ett annat borrhål i närheten. Dessutom är markförhållandena avgörande för kostnaden av borrning, vilket påverkar installationskostnaden.
 4. Energibrunnar måste vara minst 20 meter från varandraKontrollera om dina grannar har bergvärme.
  Det måste vara minst 20 meter mellan energibrunnar.
 5. Gör din ansökan för tillstånd av bergvärme i god tid.
  Det är viktigt att lämna in ansökan i god tid och att den är korrekt ifylld eftersom extra behandling av en ansökan ofta leder till extra kostnader.
 6. Ansök om flera offerter för att få bästa kvalitet och pris.
  För att få bästa effekt och den billigaste värmepumpen lönar det sig att jämföra flera alternativ.

Jämför offerter på bergvärme med GreenMatch

Spara upp till 80 % av dina uppvärmningskostnader när du installerar bergvärme. Men innan du börjar spara alla dessa pengar bör du jämföra offerter. Spara tid i informationssökningsprocessen med GreenMatch. Fyll i formuläret ovan och få upp till 4 skräddarsydda offerter. Efter du fyllt i formuläret kan det hända att vi behöver kontakta dig för kompletterande uppgifter. Vi matchar dig sedan med relevanta installatörer, som i sin tur ger dig offerter utifrån din unika situation.

Beställ offerter på bergvärme

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Timmy Biedron
Skriven av Timmy Biedron, Skribent

Jag har jobbat med att skriva om värmepumpar och grön energi för GreenMatch sedan våren 2018. Under denna tid har jag lärt mig mycket om värmepumpar för att kunna underlätta ert sökande för en grönare energikälla. Vi strävar efter att skriva det bästa innehållet, för att ni som läsare ska kunna ha ett bra underlag för ert beslutsfattande.