Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 18 december 2020

Bergvärme i Sverige - en lönsam investering

Varför bergvärme i Sverige?

Klimatet i Sverige gör att bergvärme lämpar sig utmärkt som energikälla för att värma upp de flesta hushåll. Berggrunden i vårt land består till största del utav urberg, vilket passar bra för utvinning av energi. Det finns flera faktorer som har påverkat att bergvärme blivit så populärt i Sverige, däribland:

  • Då Sveriges elpris är relativt lågt passar det utmärkt att använda eldrivna värmekällor så som värmepumpar, det är en relativt billig energiproduktion  till skillnad ifrån exempelvis olja och pellets.
  • Eftersom Sveriges temperatur varierar stort mellan sommar- och vinterhalvåret, lämpar sig bergvärme bra då det har en hög verkningsgrad under hela året.
  • Det förekommer skiftande temperaturer i Sverige, men detta är inget som påverkar bergvärmen någon i större utsträckning.

Försäljningen av bergvärme har ökat med 35 procent under de senaste 20 åren. Anledningen är bland annat att det inte krävs någon förbränning för att genera energi med en bergvärmevärmepump, detta gör värmepumpen till en av de miljövänligare energikällorna.  Till en början var det luftvärmepumpar som regerade marknaden men det har allt mer övergått till att vätskeburna värmepumpar så som bergvärme, jordvärme och sjövärme.

Luftvärme jämfört med markvärme

Bergvärmeinstallatörer i Sverige

Har du bestämt dig för att installera bergvärme? Energimyndigheten rekommenderar att du tar minst tre stycken offerter. Detta ger dig en möjlighet på att jämföra pris och kvalitet på material och arbete, då skillnaderna kan vara stora mellan olika leverantörer. Det finns tre saker att tänka på innan du väljer bergvärmeinstallatörer, oavsett var i Sverige du bor för att uppnå en optimal energiproduktion:

  1. Innan du installerar bergvärmen måste du beräkna din energiförbrukning, detta bör du göra för att få en rätt dimensionerad energibrunn och bergvärmepump.
  2. Se över husets ventilation och isolering innan du installerar bergvärmepumpen. Energiförbrukningen kan påverkas beroende hur väl ditt hus är isolerat. Luftcirkulationen kan även förändras om du går från en förbränningspanna till en värmepump.
  3. Be installatören att specificera offerten så du får en fullständig prislista på materialkostnader och arbetskostnader. Detta gör att du kan enkelt räkna ut vad du kan få i rotavdrag.
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så fungerar bergvärme i Sverige

Bergvärme som värmekälla förutsätter att man borrar en energibrunn. Borrdjupet för energibrunnen pendlar mellan 50-200 meter, vilketpåverkas av avståndet till berget. Sträckan mellan markytan och berggrunden måste isoleras med foderrör. Det gör att djupare borrning kan bli kostsam. Foderrören behöver svetsas ihop och föras ner vilket kan ta tid och ökar på så vis arbetskostnaden.

Väl nere i borrhålet monteras en vätskefylld kollektorslang, vars uppgift är att absorbera värmen som finns i grundvattnet. Värmen förs uppåt och in i värmepumpen. Samma princip gäller i hela landet men det kan uppstå skillnader beroende på vilken region du bor i. I de norra delarna av Sverige är avståndet betydligt längre till bergrunden än i söder. De kustnära städernas berggrund av sandsten har generellt sett en sämre värmeledningsförmåga än städer med en bergrund av granit. 

Avståndet till berggrunden varierar runtom i Sverige

  • Priset på borrning för bergvärme stiger med antalet meter ner till berggrunden samt hur djup energibrunn som behövs.
  • Ju högre värmebehov som hushållet har desto djupare energibrunn krävs. Djupet beror även på bergets mineralsammansättning och på vilken nivå grundvattnet ligger.
  • Arbetskostnaderna ökar med antalet meter borrhål, men även avståndet till berget påverkar priset. Det beror på att foderrören som isolerar borrhålet från markytan ner till berggrunden är relativt komplicerade att installera.

Kostnaden för bergvärmepumpar

Den totala kostnaden för bergvärme har en stor variation dels beroende på var i Sverige du bor. Det totala priset varierar mellan 70 000 och 200 000 kronor för en normalstor villa.  Priset på bergvärme beror på avståndet ner till berget, husets värmebehov samt installationskostnader.

Vid högre värmebehov krävs en större bergvärmepump. Storleken på huset och vilket värmebehov det har påverkar således hur djup borrhållet ska vara samt hur stor värmepump som krävs. Priset på värmepumpen ökar med effektstorleken, men priset mellan olika varumärken skiljer sig även åt. Det finns även varvtalsstyrda bergvärmepumpar, som anpassar effekten till husets behov, vilka kostar cirka 20 procent mer.

Installationskostnaden varierar då timkostnaderna för en bergvärmeinstallatör varierar. Energimyndigheten menar att kostnaden för installatörer kan variera upp till 60 procent beroende på var i Sverige du bor någonstans. Priserna är som högst i Stockholmsområdet, på grund av den stora efterfrågan. Om du bor exempelvis mellan Umeå och Skellefteå kan priset  för övrigt påverkas av transporterna från leverantrören.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Läs mer om bergvärme på din ort