Jämför priser på bergvärme
Få kostnadsfria offerter
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Bergvärme i Göteborg - borrning och riktlinjer

Installera bergvärme i Göteborg med omnejd

Göteborgs Stad har stora mål att bli en förebild inom miljö och hållbarhet. Staden strävar efter ekologisk hållbarhet och ett ökat mervärde för stadens invånare. Detta vill man skapa genom att ha en god livsmiljö för alla som bor, arbetar i eller besöker Göteborg.

Bergvärme har det senaste decenniet blivit en allt mer populär värmekälla i Sverige och inte minst i Göteborg. Normalt sett är det inte lönsamt att installera en bergvärmepump vid kustnära städer då de oftast består av sedimentära bergarter. Lyckligtvis så består västkustens berggrund till största del av en solid berggrund, vilket passar utmärkt för bervärme.

Så bra är bergvärme som energikälla i Göteborg

För bergvärme har Göteborgs stad en stor fördel på grund av dess geografiska placering. Temperaturen är nämligen förhållandevis jämn året om och här råder ett relativt mildt klimat. Bergvärmens effekt blir på så vis jämnare här jämfört med norra Sverige med dess allt mer skiftande klimat.

För göteborgaren kan bergvärmen innebära upp till 70 procents energibesparing. Förvisso är bergvärmen en kostsam investering som även kräver en installationen samt att en energibrunn ska borras, men när värmepumpen väl är på plats håller den vanligen mellan 20 till 30 år, och är under tiden dessutom underhållsfri.

Kostnaden för en värmepump varierar beroende vilken typ av värmepump som passar hushållets behov. Detta varierar dels beroende på hur djupt man behöver borra, men även då man ser till vilken kapacitet bergvärmepumpen skall ha. Vidare beror kostnaden på hur hög hushållets genomsnittliga elförbrukning är samt hur stor yta som ska värmas upp, det vill säga hur stort huset är. Bergvärme passar generellt för hushåll med en relativt hög elförbrukning.

Fyll i formuläret ovan så matchar vi dig med bergvärmeentreprenörer i ditt område. Det är kostnadsfritt och utan föpliktelser!

Här hittar du återförsäljare av bergvärme i Göteborg

Att hitta en bra återförsäljare kan ta lång tid. Dessutom är bergvärme en stor investering då man får vara beredd att lägga ut minst 100.000 kronor för ett miljövänligt alternativ som är långvarit och funktionellt. Därför är det viktigt att du jämför olika återförsäljare för att kunna välja en legitim och certifierad återförsäljare.

Vi här på bergvarme-pris.se hjälper dig gärna med detta oavsett om du bor i Göteborg, Kungsbacka, Lerum, Alingsås eller Uddevalla. Det enda du behöver göra är att fylla i uppgifterna högst upp på sidan så kommer vi att matcha dig med våra samarbetspartners, vilka gör sitt bästa för att matcha dina behov. Tjänsten är helt kostnadsfri och helt utan förpliktelser.

Bergvärme i Göteborg

Göteborgs riktlinjer för borrning av bergvärme 

Bergvärmepumpen innebär inte några miljöfarliga utsläpp men beroende på vilken el den drivs utav kan miljön påverkas till en viss grad. Eftersom borrningen innebär ett ingrepp i berggrunden måste man säkerhetsställa att den inte påverkar andra typer av grävningar.

Bergvärme bygger på att man utvinner energi från lagrad värme i berggrunden, vilket gör att marken omkring borrhålet kyls ner en aning. Om man då placerar sin energibrunn allt för nära en annan energibrunn så resulterar det i att man tar energi ifrån varandra och på så vis kan man inte leverera den beräknade energimängden. Därför har man begränsat avståndet till minst 20 meter mellan borrhålen. Tänk på att när du ansöker om tillstånd för borrning till bergvärme hos Miljöförvaltningen krävs det dessutom att borrhålet är planerat  minst 10 meter fastighetens gräns.

Det kan vara värt att tänka på att ett dåligt placerat borrhål kan påverka vattnet i närliggande vattenbrunnar. Vid borrningen kan saltvatten exempelvis tränga in till grundvattnet och nå brunnarna. Det kan också hända att dåligt renat vatten från enskilda avloppsanläggningar tränger ner till grundvattnet via borrhålet och sedan letar sig fram till vattenbrunnar. Därför är det viktigt att du inte placerar borrhålet för nära vattenbrunnar och avloppsanläggningar. 

Läs även: Vad är kostnaden för att borra för bergvärme?


Såhär ser riktlinjerna ut för borrning av bergvärme inom Göteborgs stad: 

  • Energibrunnen måste borras minst 10 meter från fastighetens gräns.
  • Energibrunnen måste ha ett avstånd på minst 20 meter till närmaste energibrunn

Bergvärme i Göteborg

Anmäl installation av bergvärme i Göteborg

När du har bestämt dig för att att investera i bergvärme som energikälla ska du göra en anmälan till Miljöförvaltningen. De förutsätter att du hämtar ut en karta i skala 1:400 från Stadsbyggnadskontoret. På kartan ska du sedan markera ut närliggande energi-, vatten- och avloppsbrunnar. Räkna med att markeringarna ska vara inom en radio på 50 meter från borrhålet.

Innan du skickar in ansökan så krävs det att du vet vilken pump du ska köpa, du ska fylla i uppgifter om pumpens modell, vilket varumärke du har valt, samt mängden köldmedium den innehåller. Ansökan kan göras direkt på webben eller genom att du fyller i en blankett och skickar in den. Här kan du göra en ansökan för bergvärmepumpsinstallation i Göteborg.

Ansökningsavgiften uppgår till 3 920 kronor för en mindre anläggning på en till fem borrhål. När det gäller större anläggningar kostar de 5 880 kronor och ansökningen måste göras i pappersform. Handläggningstiden är 4-6 veckor, och beslutet träder i kraft tre veckor efter godkänd handläggning om inga motsägande yttranden inkommit.

Beställ offerter nu! Det tar under 1 minut!