Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 04 januari 2021

Bergvärmepump - funktion och information

Bergvärmepumpen hämtar energi från grundvattnet

En bergvärmepump hämtar energi från grundvattnet som finns i berggrunden. En av fördelarna med bergvärme är att grundvattnet håller en relativt jämn temperatur året om oavsett var i Sverige du bor. Därmed är bergvärmepumpar ofta mer effektiva än exempelvis jordvärme, med tanke på det svenska klimatet.

Det jämna energiflödet gör att driften av systemet förbrukar mindre el än vad det producerar. Hur mycket energi bergvärmen ger beror på hur djupt borrhålet är, värmepumpens effektstorlek, om du har radiatorer eller golvvärme samt husets areal och skick. Beroende på hur mycket el ditt hushåll förbrukar och hur väldimensionerad bergvärmepumpen är så kan du minska din energiförbrukning med upp till 80 procent varje år.

Är du intresserad av en prisuppskattning för vad bergvärme kan kosta för dig är du välkommen att fylla i vårt kontaktformulär. Vi matchar dig med olika leverantörer i ditt område, det är kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Bergvärmepump jämfört med andra energikällor

Om bergvärme är det rätta valet för dig, beror på flera faktorer såsom husets storlek och energiförbrukning. Dock kan man säga att vatten-värmepumpar i det flesta fall är betydligt mer energieffektivare än andra typer av uppvärmningssystem.

Tabell över pris per kWh för olika energikällorBergvärme är den vanligaste typen av markvärmepump på marknaden. Andra typer av markvärmepumpar hämtar värme från nedgrävda slingor i trädgården, sjö eller grundvattentäkt. Fördelarna med bergvärme är att det inte kräver något underhåll och att det är låga driftkostnader jämfört med olja eller direktverkande el.

Pellets eller vedeldning har en låg driftkostnad och är enkelt att kombinera med solceller. Däremot är investeringskostnaden relativt hög samt att systemet kan kräva en viss arbetsinsats.

Fjärrvärme tar ingen stor plats och är ofta mer kostnadseffektivt än direktverkande el. Däremot skiljer sig priserna mycket beroende på vilken del av landet du bor i.

Från Fastighetsförmedlingens tidning från 2011 så konstaterade man att Luleå och Köping har det lägsta fjärrvärmepriser, medan Ödeshög och Munkedal ligger i topp fem. Den största nackdelen är att du inte själva kan välja leverantör och att du dessutom binder upp dig under en lång tid.

Direktverkande el kräver ingen direkt arbetsinsats, men med ökande elpriser är det dock ett kostsamt uppvärmningssystem. Desto högre energiförbrukning du har, ju mindre lönsamt är det att använda sig av direktverkande el. Många väljer idag att  kombinera direktverkande el en luftvärmepump eller installera en kamin för att minska kostnaderna.

Har du en elpanna kopplat till ett vattenburet system så är det enkelt att byta uppvärmningssystem till ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Olja installerades framför allt i hus under 70-talet. Eftersom olja är ett fossilt bränsle är det inte något miljövänligt alternativ. Fördelen är att oljepannor ofta är kopplade till ett vattenburet system, vilket gör att du enkelt kan byta energikälla till ett mer miljövänligt alternativ.

Vi har sammanställt en jämförelse i pris per kWh för olika uppvärmningssystem utifrån generella elpriser på den svenska marknaden idag. Bergvärme har lägst priser per kWh, men är också den mest kostsamma investeringen. Under de senaste åren har man spekulerat i att även de svenska elpriserna kommer att gå upp, precis som i övriga Europa. Det skulle leda till att alla eldrivna värmesystem succesivt kommer att öka i driftskostnad.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Effekt på bergvärmepumpen

För att veta vilken effektstorlek som behövs utgår man från ett snittvärde. Det är inte meningen att bergvärmepumpen ska värma upp hus och vatten även under de allra kallaste dagarna. Det skulle nämligen innebära att du måste ha en värmepump med hög effektstorlek som i de flesta fall inte utnyttjas maximalt. Den lösningen blir både onödig och dyr. Därför bör du välja en bergvärmepump som värmer upp huset under en genomsnittlig dag.

Man brukar räkna att bergvärmepumpar ska ha en verkningsgrad på minst 90 procent. Med det menas att värmepumpen ska förse huset med värme till 90 procent, de övriga 10 procenten supplementeras av en elpatron, vedpanna eller liknande värmesystem. Normalt sett är det på vintern när temperaturen är lägre som bergvärmen behöver kompletteras med annan värmekälla. Bergvärmepumpens effekt kan variera något beroende på var i Sverige du bor

Effektstorleken varierar vanligen mellan 5 till 17 kW bland bergvärmepumpar för bostadshus. Kostnadspannet för en bergvärmepump är stor, du kan hitta en mindre för runt 40 000 kronor, medan de riktigt avancerade kan kosta nära 100 000 kronor. Bergvärmepumpar är det mest energieffektiva uppvärmningssystemet, men också den dyraste.

Läs även: Pris på bergvärme

Bergvärmepump och COP

När du ska köpa värmepump, så vill du givetvis veta vilken som är bäst. Det är alltid svårt att avgöra, men däremot kan man jämföra värmepumparnas COP för att få en uppfattning. COP står för coefficient of performance, hur mycket energi som genereras per varje kWh. Detta värde går upp till omkring 5,0, vilket då betyder att värmepumpen ger 5 kWh vid förbrukning av 1 kWh. Du kan läsa mer om värmepumpens funktion under fliken Hur fungerar bergvärme?.

Ju lägre framledningstemperatur i rören, desto högre COP-värde får värmepumpen. Problemet med COP för den vanlige konsumenten är att värdets mäts upp under väldigt specifika förhållanden. Eftersom producenter gärna vill framhäva hur effektiva deras bergvärmepumpar kan vara under specifika förhållanden mäts vid en låg framledningstemperatur och med en viss temperatur i berggrunden.

Det gör att värdet ofta blir högre i testmiljö, jämfört med ett bostadshus. Dessutom kan en värmepump ha högt COP-värde, trots att den inte klarar av att värma upp större ytor. Värmepumpens effektstorlek tillsammans med COP kan ge dig en indikation på vilken värmepump som passar ditt hushåll.

1 kwh el blir 5 kwh energi

Därför bör man istället räkna på värmepumpens årsvärmesfaktor, också kallat SCOP. Ordet står för seasonal coefficient of performance, och mäter värmepumpens effektivitet under ett helt år. Detta ger således ett mer representativt värde ur konsumentsynpunkt. När temperaturen i marken är lägre, blir också SCOP-värdet lägre.

Det gör att bergvärmepumpens effektivitet minskar under vinterhalvåret, samt att det varierar beroende på var i landet du bor. Det är även viktigt att installatören gör ett gott arbete och dimensionerar borrhålet till klimat, energinbehov och husets storlek.

Eftersom COP-värdet är högre vid låg framledningstemperatur innebär det att bergvärmepumpar är mer effektiva i kombination med golvvärme jämfört med radiatorer. Har ditt hushåll en hög energiförbrukning samt golvvärme så kan du uppnå ett COP på upp till 5,0. Använder du istället radiatorer går COP vid samma energiförbrukning upp till 3,8. Du kan läsa mer om dessa siffror i Energimyndighetens test av bergvärmepumpar.

Är bergvärmepumpen överdimesionerad för huset kommer COP-värdet bli lägre. Därför är det viktigt att ha en väldimensionerad bergvärmepump i kombination med golvvärme eller radiatorer. Nu kanske du tänker att det lönar sig att investera i golvvärme och ta bort radiatorer. Den investeringen kan dock bli kostsam. Om du har moderna och välluftade radiatorer, så kan det vara väl så kostnadseffektivt.

Vill du också sänka dina uppvärmningskostnader? Fyll i formuläret ovan så matchar vi dig med leverantörer av bergvärme i ditt område. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Varmvatten från bergvärmepump

Bergvärmepumpen värmer upp den ledningsvätska som går ut i radiatorer och golvärme, men kan även användas för uppvärmning av varmvatten. I flera bergvärmepumpar finns den en varmvattenberedare installerad i värmepumpen. Har du en hög varmvattenförbrukning så kan det löna sig att ha en extern vattenberedare.

Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket varmvatten som går åt varje dag, men generellt brukar man säga att ett hushåll med två vuxna och två barn använder 500-700 liter per dag. En snabbdusch förbrukar ungefär 40 liter varmvatten, medan ett bad förbrukar upp till 140 liter varmvatten.

Temperaturen på varmvattnet ska normalt sett uppgå till 40 grader. Det viktiga vid val av bergvärmepump är framför allt hur snabbt du kan få tillgång till varmvatten. Det är få värmepumpar som kan nå sin maximala kapacitet vad gäller vattentemperatur utan att använda sig av elpatronen eller annan spetsenergi. När värmepumpen behöver utnyttja elpatronen för att hålla vattnet varmt trots att man inte spolar i kranarna förbrukas onödig energi. Varmvattenberedarens storlek och vattnets utgående temperatur påverkar effektiviteten för uppvärmningen av tappvattnet.

Bergvärmepumpens livslängd

Livslängden för en bergvärmepump brukar ligga på 20-30 år. Det finns dock fall när värmepumpen slutat fungera efter bara 15 år. Eftersom inköpskostnaden för en bergvärmepump är relativt hög finns det därför anledning att investera i kvalitet snarare än utifrån pris.

Producenten erbjuder vanligen någon typ av garanti de första åren. Du kan vanligen förlänga denna garanti i upp till 14 år beroende på fabrikat. Om värmepumpen får verka på en jämn nivå och uppvärmningssystemet med radiatorer och golvvärme är väl underhållet, så är också chansen större för att pumpen håller i många år framöver.

Om du vill veta vad bergvärme kan kosta för dig, så kan du fylla i vårt formulär. Det är en givetvis kostnadsfri och obindande tjänst som ger dig offerter från upp till fyra olika företag.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut