• Allt du behöver veta om ROT-avdrag för bergvärme

  Att installera Bergvärme är en kostsam installation, samtidigt som det är en av de mest effektiva och lönsamma energiförsörningarna på lång sikt. Kostnaden beror bland annat på att man behöver köpa in en högteknologisk värmepump samt att man borrar ett djupt hål för att utvinna värme.
  Läs mer
 • Vad är kostnaden för installation av bergvärme?

  För att avgöra kostnaden för din installation av bergvärme behöver du se på olika parametrar. Vilken typ av värmesystem som passar bäst för ditt hus beror på flera olika faktorer. Att installera en bergvärmepump må vara det mest kostsamma alternativet, men ur ett långsiktigt perspektiv kan det i allra högsta grad löna sig. Bergvärmens totala omkostnad är bland de lägre på marknaden, då man sammanställer räntan, amortering, energi, husets geografiska läge samt de egna ekonomiska förutsättningarna.
  Läs mer
 • 8 för- och nackdelar med bergvärmepumpar

  Vid installation av bergvärme som energikälla så finns det många faktorer som man ska ta hänsyn till. Här följer en lista på några för- respektive nackdelar om bergvärmepumpar.
  Läs mer
 • Installera bergvärme i Västra Götaland

  Installera bergvärme i Västra Götaland

  En bergvärmepump hämtar värme från solenergi som finns lagrad i berggrunden. Västra Götaland har en extremt stor variation av bergarter. Å ena sidan finns täta skogsmarker med en gnejsrik berggrund i öster, å andra sidan består kusten till stora delar av kalksten och alunskiffer. För dig som vill borra för bergvärme i Västra Götaland, kan det därför vara lämpligt att ta reda på vilken typ av berggrund som finns under tomten där energibrunnen ska borras.
  Läs mer
 • Hur lång livslängd har en bergvärmepump?

  Hur lång livslängd har en bergvärmepump?

  Ett system för bergvärme består av ett borrhål, även kallad energibrunn, kollektorslang och en bergvärmepump. Därför har också de olika delarna olika lång livslängd.
  Läs mer
 • 10 vanligaste frågorna om bergvärmepumpar

  Det är mycket du som kund behöver tänka på innan du ska installera bergvärme. Därför har vi sammanställt några vanliga frågor och svar som många funderar på innan de installerar en bergvärmepump. Några frågor som besvaras här är: Kan flera fastigheter utnyttja samma borrhål?
  Läs mer
 • Återbetalningstid på kostnaden för bergvärme

  Beroende på vilken typ av värmesystem du har i dagsläget, tar det olika lång tid att spara in kostnaden för bergvärme. Det mest kostnadseffektiva brukar vara när man går från direktel eller olja till bergvärmepump. Detta beror på att en värmepump, till skillnad från direktel, genererar mer energi än vad den förbrukar.
  Läs mer
 • Vad är kostnaden för att borra för bergvärme?

  Grundkostnaden för borrning ligger mellan 30 000 och 70 000 kronor. En undersökning från Energimyndigheten visar att priserna kan variera med upp till 25 procent beroende på var i landet du bor. Förutom grundkostnaden tillkommer även utgifter för foderrör, vilket du kan läsa mer om här.
  Läs mer
 • Finns det nackdelar med bergvärme?

  Nästan alla villaägare kan installera bergvärme. Eftersom bergvärmepumpar drivs av el, så blir de sårbara vid elavbrott. Har du dessutom spetsel i form av en elpatron, så innebär det att när strömmen går så står du utan uppvärmning. Länge var den största miljörisken med bergvärme att brinevätskan skulle läcka ut i marken. Denna risk har minimerats med hjälp av bättre material och miljövänligare vätskor...
  Läs mer
 • Miljömärkt: Bergvärme är ett klimatsmart alternativ

  Värmepumpar kräver ingen förbränning, vilket gör dem till en av de mest miljövänliga energikällorna på marknaden. Den finns bergvärmepumpar som är miljömärkta. Det innebär att de uppfyller vissa miljökrav vid tillverkning, drift och vad gäller återvinning av materialet när bergvärmepumpen är uttjänt.
  Läs mer
 • Förbered dig att spara energi med bergvärme

  Vill du skaffa bergvärme, men funderar på hur du kan spara ännu mer pengar och energi? Spara energi med god isolering, fördelarna är många. Likaså kan dåligt isolerade fönster släppa ut så mycket som 30 procent av husets värme.
  Läs mer
 • Spara ännu mer energi när du installerat bergvärme

  Trots att eldrivna apparater som TV, spis och tvättmaskin idag drar mindre energi än för 20 år sedan, så förbrukar svenskar i genomsnitt lika mycket el nu som då. Det beror på att vi har fler eldrivna apparater i våra hem. Den ökade användningen av värmepumpar har dock lett till att användningen av el för uppvärmning har minskat - vilket är ett gott resultat!
  Läs mer
 • 10 steg till installation av bergvärme

  Det första som händer är att maskinen som ska borra hålet anländer och energibrunnen borras ner i berggrunden. Sträckan mellan berggrund och markyta isoleras med foderrör och kollektorslangen förs ner i borrhålet. Läs mer!
  Läs mer
 • Bergvärme eller Jordvärme

  Bergvärme eller Jordvärme

  Bergvärme och jordvärme utnyttjar samma typ av energikälla i form av lagrad solvärme. Förutsättningarna för att ha bergvärme eller jordvärme är väldigt olika, men trots detta är det många som funderar vad som passar deras hushåll bäst.
  Läs mer
 • Pris på bergvärmepumpar

  Prislappen på en bergvärmepump varierar mellan allt från 40 000 kronor upp till över 100 000 kronor. Här finner du en prislista på bergvärmepumpar baserad på fabrikörers och återförsäljares priser som finns publicerade på webben.
  Läs mer
 • Guide till den bästa offerten på bergvärme

  Guide till den bästa offerten på bergvärme

  Om du har bestämt dig för att bergvärme är en energikälla som passar dig, kommer du till en punkt då du ska beställa offerter. Energimyndighetens rekommendetion är att du tar in minst tre offerter från certifierade leverantörer för att jämföra kostnaden.
  Läs mer
 • Så sparar du in kostnaden för bergvärme

  Vår exempelvilla på 180 kvadrat sparar in utgifterna för bergvärme på mindre än 6 år. Att gå från el till bergvärme är lönsamt för ett så stort hus. Uppgifterna är räknade från detta hushållets förutsättningar, men kan ge dig en indikation på vad bergvärme kan kosta. Framför allt så får du se hur bergvärme kan löna sig på lång sikt.
  Läs mer
 • Så mäter COP bergvärmepumpens effektivitet

  COP står för coefficient of performance, vilket ordagrant betyder prestandakoefficient. Den beskriver hur mycket energi bergvärmepumpen producerar per förbrukad kWh. Har värmepumpen ett COP på 3,4, så ger den 3,4 gånger så mycket energi som den förbrukar. De mest effektiva bergvärmepumpen kan ge omkring fem gånger så mycket energi som den förbrukar. Detta är under specifika förhållanden, och det är sällan som värmepumpen presterar på den nivån under normala förhållanden.
  Läs mer
 • Installera bergvärme - borrning & rördragning

  Först ska energibrunnen borras och innan dess är det viktigt att dimensionera djupet korrekt. Inför borrningen bör du även se över var brunnen lämpligen ska placeras. Beroende på djupet ner till berget behöver du en viss längd av foderrör. Här får du också beskrivet hur kollektorslangen installeras och vad den egentligen innehåller.
  Läs mer
 • 5 fakta om bergvärme

  Bergvärme utnyttjar solenergi som ligger lagrad i berget. Det är alltså inte jordens inre som värmer upp berget vid endast ett par hundra meters djup.
  Läs mer
 • Bergvärme i Umeå & övriga Norrland

  Grundvattnets temperatur varierar något mellan södra och norra Sverige. Det gör att du som bor i t.ex. Umeå inte kan få ut lika mycket energi per meter borrhål, som man kan i Stockholm. För att uppnå en viss energimängd behöver man istället kompensera energibortfallet med en djupare energibrunn.
  Läs mer
 • 5 faktorer som påverkar bergvärmepriset

  5 faktorer som påverkar bergvärmepriset

  Om du tycker att bergvärme är lite i dyraste laget, så är du inte ensam! Därför är det smart att ta reda på vad det är du betalar för. När det gäller långsiktiga investeringar så ska man inte kompromissa på kvalitén. Däremot är det alltid bra att vara prismedveten!
  Läs mer