Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 08 juni 2021

10 steg till installation av bergvärme

Att installera bergvärme måste utföras av certifierad personal.
Har du redan bestämt dig för att bergvärme är vad du behöver? 
Fyll i vårt formulär, så kontaktar vi dig inom kort.

Bergvaerme _installstep1

Byggfirman anländer

Det första som händer är att maskinen som ska borra hålet anländer. Här är det viktigt att maskinen har tillräckligt utrymme för att komma fram. Tänk på att marken där maskinen kör kan bli skadad. Byggfirmor som tar sitt ansvar lägger ut markskydd innan de kör in på gräsmattan.

Bergvaerme _installstep2

Energibrunnen borras ned i berggrunden

Beroende på energibehov, storlek på huset samt berggrundens värmeledningsförmåga så borras ett hål på mellan 50 och 200 meter. Ju mer energi som behövs, desto djupare hål krävs. Saknar du förutsättningarna för bergvärme kan du här läsa mer om jordvärme eller luft-vattenvärmepumpar.  

Bergvaerme _installstep3

Foderrör sätts in

Sträckan mellan berggrund och markyta isoleras med foderrör. Dessa är tillverkade av stål, och har svetsas samma för att förhindra jordras och stänga ute vatten. SVEP rekommenderar minst sex meter foderrör, varav två meter av dessa måste gå ner i fast berggrund. Är berggrunden porös, så krävs det med andra ord en längre sträcka med foderrör. Beroende på avstånden från markytan ner till berget, behövs ett visst djup.

Bergvaerme _installstep4

Kollektorslangen förs ned i borrhålet

Denna slang är fylld med brinevätska som består av vatten blandat med någon typ av frysskyddsvätska. När man borrat hålet får man borrkax; jord, lera och grus. Ibland använder man detta för att fylla ut borrhålet. Se till att du kan bli av med borrkaxet om du inte planerar att använda det för till exempel utjämning av gräsmattan. Där maskinen har kört kan du behöva så nytt gräs.

Bergvaerme _installstep5

Märk ut borrhålets position

Borrhålet ska märkas ut, så du vet var det ligger om inga delar sticker upp ovanför marken. När energibrunnen är klar, ska ett förläggningsdike grävas mellan borrhålet och fastigheten. Om du gör detta själv, så se till att du vet var rör och vattenledningar är placerade. Diket bör vara minst en halvmeter djupt.

Bergvaerme _installstep6

Demontera tidigare panna

Om du har en gammal panna inomhus, så ska denna först demonteras. Vissa firmor tar ut en extra kostnad för detta. Var därför tydlig när du beställer en offert att du behöver bli av med din gamla panna.

Är det så att ditt förra värmesystem fortfarande ska användas som spetsvärme under kalla dagar, så låter du den givetvis stå kvar. Det är dock viktigt att du är medveten om hur din gamla panna fungerar i kombination med bergvärmepumpen. Detta är för att minska risken för onödig energiförbrukning.

Bergvaerme _installstep7

Installera bergvärmepumpen i ditt hus

Bergvärmepumpen ställs på plats. Eftersom bergvärmepumpar tenderar att låta en del bör den placeras i ett rum som inte gränsar till sovrum eller vardagsrum. Ljudnivån på bergvärmepumpar har minskat de senaste åren och normalt sett ska du inte störas av ljudet.

Om du vill jämföra olika värmepumpars decibelnivå, kan du se detta i produktbeskrivningen på respektive märke och modell.

Bergvaerme _installstep 8

Elpatronen installeras

Värmepumpens elpatron kopplas in och börjar att värma upp varmvatten samt radiatorer och/eller golvvärme.

Bergvaerme _installstep9

Dra slangarna från berggrunden till huset

Slangarna från borrhålet kommer in genom ytterväggen, gärna under marknivån. Om bergvärmepumpen står i källaren, så krävs ett hål i husgrunden. Om du tidigare haft en eldningspanna i ett garage eller pannrum i en annan byggnad, så kan dessa rören normalt sett användas för att koppla borrhålet till värmepumpen.

Rören mellan kollektorslangen och värmepumpen monteras. Hålet isoleras med expanderande fogskum. Det är viktigt att fukt inte kan tränga igenom, eftersom det kan orsaka skador på husgrunden.

Bergvaerme _installsteg 10

Fyll kollektorslangen med brinevätska

När anslutningen är klar kan man fylla rören med brinevätska. Denna pumpas sedan runt i systemet under några timmar för att förebygga eventuella luftfickor i det vattenburna systemet. Slutligen ska värmepumpen kopplas till fastighetens elcentral.

Efter det kan värmepumpen börja användas. Be din installatör att tala om för dig vad du bör tänka på, och hur du kan göra manuella justeringar för att höja eller sänka värmen. Du ska också få information om vad du gör vid driftbrott eller elavbrott, samt om brinevätskan börja läcka.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut