Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 08 juni 2021

Bergvärmeinstallation har inget standardpris

Totalentreprenad på bergvärme har inget standardpris. Alla installationer är unika och varierar beroende på omständigheterna där du bor. Givetvis spelar även hushållets storlek och värmebehov även en stor roll. Nedan kan du se fem faktorer som påverkar bergvärmepriset.

  1. Effektstorlek på bergvärmepumpen
  2. Aktivt borrdjup
  3. Avstånd ner till berggrunden
  4. Storstad eller landsbygd
  5. Vattenburet uppvärmningssystem

Fyll i formuläret så får du upp till fyra offerter på bergvärmeinstallation. Detta ger dig möjligheten att jämföra mellan flera offerter och välja den som passar dig bäst. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Faktorer som påverkar bergvärmepriset

1. Effektstorlek på bergvärmepumpen

Vilken effektstorlek som krävs beror på hushållets årsförbrukning av el samt husets areal. Ju mer energi som förbrukas, desto mer kan du spara. Samtidigt kräver en hög energiförbrukning större effektstorlek på bergvärmepumpen, vilket innebär ett högre pris. En bergvärmepump ska stå för 90 procent av husets uppvärmningsbehov. Under de kallaste dagarna används elpatron eller en annan typ av värmesystem för att upprätthålla inomhustemperatur och varmvatten.

Borde inte bergvärmepumpen stå för 100 procent av uppvärmningen? Eftersom det är ganska få dagar som temperaturen går ner till -15 eller -20 grader, så är det sällan det krävs 100 procents effektivitet från värmepumpen. De flesta dagar fungerar en bergvärmepump med mindre effektstorlek. Med tanke på att bergvärmepumpens pris ökar i relation till effektstorleken, så är det sällan värt att investera i en större pump än vad som är nödvändigt.

De bergvärmepumpar som jobbar mest effektivt är varvtalsstyrda. Dessa justerar effekten beroende på husets behov, men de kostar också 20 000 till 40 000 kronor mer än andra värmepumpar.


2. Aktivt borrdjup

Det aktiva borrdjupet räknas från där berggrunden börjar. Behöver du ett aktivt borrdjup på 150 meter, så pratar vi om 150 meter plus avståndet ner till berggrunden. Också det aktiva borrdjupet påverkas av hushållets elförbrukning hushållet har samt hur stor yta som ska värmas upp. Är ni fem personer som bor på 180 kvadratmeter krävs ett djupare aktivt borrdjup än för två personer som bor på 150 kvadrat.

Man räknar att det går att få ut 10-50 W per meter borrhål. Således skiljer sig värdena rejält. En anledningen är att grundvattnets temperatur skiljer sig något beroende på var i landet du bor. I norra Sverige är medeltemperaturen för grundvattnet lägre än i södra Sverige. Hur mycket energi som kan tas ut beror också på vilken typ av berggrund man borrar i. Borrar du i granit kan du få ut mer energi per meter, jämfört med om du borrar i kalksten. Det beror på att granit har högre densitet än kalksten. Normalt sett är det aktiva borrdjupet mellan 100-200 meter.

Behövs en ännu djupare energibrunn så väljer man istället ofta att borra två grundare hål. Det är dock viktigt att reglerna kring avstånd mellan borrhål följs även på den egna tomten. Som riktvärde bör det vara minst 20 meter mellan varje hål. Om det inte kan ordnas på grund av tomtens storlek eller andra orsaker så kan man välja att borra diagonalt ner i berggrunden. På så vis blir avståndet mellan borrhålen >20 meter nere i berget.

Viktigt att dimensionera rätt

Man kan säga att effektstorlek + aktivt borrdjup avgör hur mycket energi som går att få ut ur bergvärmen. Bergvärmepumpen och borrningen är de två stora faktorerna för bergvärmepriset. Det är viktigt att inte underdimensionera borrhål eller värmepump för att spara pengar initialt.

Är bergvärmen underdimensionerad så kommer det innebära fler dagar med spetsvärme, vilket ökar de löpande kostnaderna. Dessutom riskerar du att ha en värmepump som inte arbetar på en jämn nivå, vilket minskar värmepumpens livstid. Även borrhålet riskerar att förlora mer energi än vad som tillsätts, vilket gör att du så småningom måste borra en ny energibrunn. Däremot är dessa kostnaderna inte de enda, utan det finns ytterligare poster att räkna in i priset.

Läs också: Vad är kostnaden för att borra för bergvärme?


3. Avstånd ner till berggrunden

Bor du i ett område där berggrunden ligger nära marken? Bra, då kommer du inte behöva betala tusentals kronor för extra borrning. Har du över 40 meter ner till berggrunden, så bör du överväga om det är värt priset.

Priset för att borra ner till själva berggrunden är nämligen relativt dyr. Det beror på att man måste isolera med foderrör från marknivå och en till två meter ner i berget. Varför är foderrör så dyra? Som vi nyss nämnde innebär foderrören att man isolerar borrhålet, vilket kräver en viss typ av rör. Dessa måste svetsas ihop för att hålla tätt mot jord och vatten. Om dina förutsättningar för bergvärme inte är optimala kan det vara värt att kolla upp om jordvärme passar dig bättre, eller kanske till och med en luft-vattenvärmepump.

Svetsningen är en arbetssam process, vilket tar mycket extra tid för leverantören. Däremot brukar de flesta firmor inkludera sex till femton meter foderrörsisolering i de fasta kostnaderna. Behöver du borra djupare än så för att komma ner till berggrunden behöver du betala 650-1000 kronor per extra meter foderrör.


4. Storstad eller landsbygd

Bergvaerme _gothenburgBeroende på om du bor i storstad, småstad eller landsbygd så skiljer sig leverantörernas priser åt. Att offerterna beroende på geografiskt läge varierar grundar sig i:

  • Bergvärme är dyrare i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med övriga städer. Det beror på att efterfrågan är stor och därför kan leverantörerna i högre grad “välja” vilket pris de vill ta för tjänsten.

  • Priset för anmälan till kommunen är ofta dyrare i storstäderna. Däremot är inte anmälningskostnaden en stor andel av totalpriset för bergvärme, men det är ändå en utgift att ha med i beräkningen. 

I Malmö kostar handläggningen 965 kronor per timme, medan Göteborg och Stockholm har fasta priser för handläggning av bergvärme. I Göteborg betalar du 3600 kronor och i Stockholm kostar det 5100 kronor för bergvärmepumpar upp till 20kW. Du bör vända dig till ditt lokala miljökontor för att få exakta priser beroende på effektstorlek och antal borrhål.


5. Vattenburet uppvärmningssystem

Bergvärmepumpen kräver ett vattenburet uppvärmningssystem för att fungera. Om du sedan väljer att ha radiatorer eller golvvärme spelar mindre roll. Däremot blir golvvärme ofta mer kostnadseffektivt än radiatorer på grund av den låga framledningstemperaturen. Har du ett hus som värmts upp med direktel kan kostnaden för enbart installation av vattenburet uppvärmningssystem bli upp mot 100 000 kronor.

Normalt sett brukar VVS-installatörer ta ett pris på i snitt 7000 kronor per radiator inklusive installation. Har du kunskaper att installera radiatorer själv, så är det givetvis ett alternativ. Däremot ska man alltid betänka konsekvenserna av eventuella framtida komplikationer när man gör VVS-arbeten på egen hand. I dagsläget är det dessutom relativt fördelaktigt att använda sig av rot-avdraget för denna typ av arbeten.

Har du tidigare haft vedpanna, pellets eller oljepanna med anslutet vattenburet system, så är det enkelt att installera bergvärme. Du kan nämligen använda dig av samma rörsystem och värmesystem som förut! Däremot har äldre vattenburna system en hög volym av vatten i rören, vilket gör det trögt. Därför kan det vara lämpligt att byta ut vissa delar av rörsystemet, och evetuellt vissa radiatorer för att tillvarata energin så bra som möjligt.


Begär offerter på bergvärme

Det finns så många detaljer som avgör det slutgiltiga priset för bergvärme. Har du övervägt för- och nackdelar med bergvärme och kommit fram till att det passat ditt hushåll? Då bör du fylla i vårt formulär för att få skräddarsydda offerter för dina behov. Energimyndigheten rekommenderar att du tar in minst tre offerter från certifierade leverantörer för att jämföra kostnaden. Hos oss kan du få upp fyra offerter från olika leverantörer helt kostnadsfritt.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut