Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Installation av bergvärme har flera arbetsfaser. Först ska energibrunnen borras och innan dess är det viktigt att dimensionera djupet korrekt. Inför borrningen bör du även se över var brunnen lämpligen ska placeras. Beroende på djupet ner till berget behöver du en viss längd av foderrör. 

Installation av bergvärme är en relativt stor investering och en arbetsam process. Därför kan det vara bra att veta vad själva installationen verkligen innebär. Nedan kan du se vilka arbetsfaser som hör till installationen och mer specifik beskrivning om vad dessa arbetsfaser innebär.

Om du vill få offerter på bergvärme gör du det smidigt genom att fylla i formuläret. Vi matchar dig med upp till fyra av våra samarbetspartners. Sedan kan du själv välja den bästa bästa offerten på bergvärmeinstallation. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Installation av bergvärme

Själva installationen av bergvärme kan enkelt beskrivet delas upp i nio steg. Äger du ett hus som saknar vattenburet värmesystem tillkommer tid och kostnader för installation för detta.

Installationsprocessen för bergvärme
 1. Energibrunnen borras.
 2. Grävning av förläggningsdike mellan energibrunn och husvägg.
 3. Eventuell demontering av gammal värmeanläggning.
 4. Elinstallation av bergvärmepump.
 5. Koppla värmepumpen till värmesystemet.
 6. Rören med kollektorslangen dras in i huset och kopplar
  samman energibrunnen med värmepumpen
 7. Igångkörning av värmepumpen
 8. Luftning av systemet.
 9. Inställning av värmepumpens reglage.

Totalt brukar arbetet med borrning och installation ta tre till fem arbetsdagar. Under dessa dagar kan du behöva en kompletterande energikälla. Har du en fungerande panna så kan denna användas. I andra fall installerar man tillfälligt en elpatron för att få elektricitet, värme och varmvatten.

Behöver du hjälp med att hitta en lämplig installatör kan du använda dig av vårt formulär. Du hittar det genom att trycka på knappen nedan. Du fyller i formuläret och får upp till 4 skräddarsydda offerter - helt kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Energibrunnens djup

Energibrunnen är borrhålet där kollektorslangen monteras. Kollektorslangen fylls sedan med brinevätska som pumpas runt i systemet, från borrhålet till värmepumpen och tillbaka. Djupet på energibrunnen beror bland annat på dessa fyra faktorer:

 • Avstånd ner till berget
  Det svenska snittavståndet från markytan ner till berggrunden är sju meter. Detta kan dock variera från att vara obefintligt och upp till 50 meter. Har du längre än 50 meter ner till berget blir det ofta inte lönsamt att borra för bergvärme. Det beror på att foderrörsinstallation är förhållandevis kostsamt, vilket du kan läsa mer om nedan. Dessutom finns det komplikationer som har tillstött för energibrunnar med långa foderrör under låga temperaturer, vilket du kan läsa om i blogginlägget om bergvärme i Norrland.
 • Berggrundens värmeledningsförmåga
  Olika bergarter har olika värmeledningsförmåga. Kalksten och porös berggrund leder värme sämre än granit och urberg. Det är främst södra Sverige, Öland, Gotland och kustnära områden som har en hög halt av kalksten i berggrunden.
 • Grundvattnets temperatur
  Precis som tidigare nämnt ligger grundvattnets temperatur relativt konstant under hela året. Däremot förekommer variationer från norr till söder. Ju lägre temperatur grundvattnet har, desto mindre energi kan tas ut per meter borrhål.
 • Hushållets värmebehov
  Energibrunnen måste vara dimensionerad för husets värmebehov. Innan du installerar bergvärmepumpen bör du därför undersöka och åtgärda eventuella värmeläckage. Dessa finner du ofta runt fönster och dörrar. Har du vissa rum som alltid är kallare, kan det bero på en dåligt isolerad yttervägg.

  Planerar du att bygga ut huset inom de närmaste åren, bör du även ta med detta i kalkylen för borrhålet. Samma sak gäller om du har barn som i dagsläget inte kommit på hur skönt det kan vara med långa duschar. Hushåll med tonåringar tenderar att ha ett högre energibehov än andra.

Placering av energibrunn

Din energibrunn måste vara placerad minst 20 meter från närmaste borrhål. Många kommuner rekommenderar att du har 10 meter till närmaste granntomt, vilket är ett sätt att kontrollera att reglerna för avstånd mellan brunnar följs. Rekommenderat avstånd från huset bör vara minst fyra meter.

Det är också viktigt att se över var eventuella rörledningar ligger på tomten innan grävning och borrning påbörjas. Samma sak gäller givetvis om du har egen brunn för dricksvatten. Regulationer kring detta hämtar du lämpligen hos din kommun. Som riktvärde kan nämnas att flertalet kommuner kräver minst 30 meter mellan vattenkälla och energibrunn.

Foderrör ner i berget

För att isolera borrhålet från jordras och ytvatten används foderrör. Dessa sammansvetsade stålrör går genom jordytan och två meter ner i berggrunden. Även om det är kort avstånd ner till berggrunden på din tomt rekommenderas sex meter foderrör. Dessa motverkar även att borrhålet fryser under vintern. Många företag inkluderar minst sex meter foderrör i sina offerter. 

Du bör kontrollera specifikationen för att se vad som ingår. Extra kostnader för foderrör brukar nämligen vara mellan 500 och 900 per meter. Måste du borra 40 meter för att komma ner till berggrunden kan detta alltså innebära en merkostnad på omkring 30 000 kronor exklusive rot-avdrag.

Kollektorslang & brinevätska

När energibrunnen är borrad ansluts kollektorslangen. Denna fylls med en vätska som har låg fryspunkt. Denna vätska kallas för brinevätska och består ofta av vatten och etanol. Däremot finns det andra typer av brinevätskor. Vill du kombinera bergvärmen med solceller bör du inte använda etanol som kollektorvätska.

Det är denna vätska som sedan cirkulerar mellan energibrunnen och husets bergvärmepump. Om energibrunnen är 100 meter djup krävs 200 meter kollektorslang plus slang för avståndet mellan energibrunnen och huset.


Vi hoppas att du nu har bättre förståelse för själva installation av bergvärme. Om du vill veta vad du som kund bör veta innan inköp av bergvärme, kan du läsa vårt inlägg "5 fakta om bergvärme". Du kan finna mer information om hur bergvärme fungerar och priser på bergvärme i menyn ovan.