Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Miljömärkt: Bergvärme är ett klimatsmart alternativ

Bergvärme - en förnybar energikälla som ökar i popularitet

Värmepumpar kräver ingen förbränning, vilket gör dem till en av de mest miljövänliga energikällorna på marknaden. Försäljningen av värmepumpar har ökat med 35 procent varje år sedan 1995, och fördelningen mellan luft- och markvärmepumpar har förändrats.

Bergvaerme _miljo

Nedan kan du se att andelen markvärmepumpar, vilket inkluderar bergvärme, jordvärme och sjövärme, har ökat i jämförelse med luftvärmepumpar. Dessa siffror kommer från Naturföreningens undersökning från 2007 om värmepumpars miljöpåverkan.*

Det rekommenderas att ta kontakt med flera leverantörer för att få en bra offert på bergvärme. Detta gör du smidigt genom att fylla i formuläret ovan, så matchar vi dig med upp till fyra leverantörer som ger dig skräddarsydda offerter - gratis och utan förpliktelser. Detta ger dig möjligheten att välja den bästa offerten inom ditt område, kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Bergvaerme _varmepumpar

Den största miljöpåverkan från bergvärme kommer från eldriften

Det finns tre delar som påverkar miljön vid användning av bergvärme. Dessa är:

  • Miljöpåverkan vid tillverkning och installation.
  • Miljöpåverkan vid användning. 
  • Miljöpåverkan vid skrotning.

Den finns bergvärmepumpar som är miljömärkta. Det innebär att de uppfyller vissa miljökrav vid tillverkning, drift och vad gäller återvinning av materialet när bergvärmepumpen är uttjänt. Vilka olika miljömärkningar som finns och vilka krav de motsvarar, kan du läsa mer om nedan.

När du har bergvärme så sker den största miljöpåverkan vid användning av pumpen. Om alla hushåll i Norden bytte uppvärmningssystem till en värmepump skulle energiförbrukningen minska med 43 procent. Eftersom en bergvärmepump drivs av el, är ditt val av elmix avgörande för i hur stor utsträckning miljön påverkas av ditt uppvärmningssystem.  

Bergvarme _minskautslappen

Välj Sverigemix och en bergvärmepump med lågt TEWI

I Naturskyddföreningens jämförelse mellan miljöfarliga utsläpp beroende på elmix, släpper Sverigemixen ut minst koldioxid per förbrukad kWh. Den minst effektiva elmixen är ur miljösynpunkt marginalel. Om bergvärmepumpen har ett SCOP-värde på 4, avger marginalel 20 gånger mer koldioxid jämfört med Sverigemixen.

Bergvärmepumpar består till största delen av metaller, vilka effektivt kan återvinnas till 100 procent. Det beror på att de har ett högt andrahandsvärde, och därmed kan säljas vidare för att användas i nya produkter. Plasten i värmepumpen förbränns ofta, vilket inte är det bästa ur miljösynpunkt.

Eftersom bergvärmepumpar innehåller ett köldmedium, så måste detta omhändertas på ett effektivt sätt för att inte påverkan miljön. På den svenska marknaden finns inte längre några köldmedier som påverkar ozonlagret. Hur stor påverkan på växthuseffekten ett köldmedium har, mäts i ett värde som kallas TEWI. Ur miljösynpunkt ska du använda den bergvärme som har det lägsta TEWI-värdet.

Miljömärkta bergvärmepumpar

Svanen _logoSvanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning sedan mer än 20 år tillbaka. Miljömärkning enligt Svanen har varit möjligt för markvärmepumpar sedan mars 2013. En Svanen-märkt bergvärmepump är tillverkad av miljögodkända material och kräver bland annat att du får information om hur en uttjänt bergvärmepump ska hanteras.

Ecolabel _logo _v5 EU Ecolabel

Denna miljömärkning, med standard satt av EU, infördes 1992, men kom att bli aktuellt för bergvärme först för ett par år sedan. Värmepumpar kan märkas med EU Ecolabel , men i dagsläget är miljömärkningen ovanlig i Sverige. Det beror framför allt på att Svanen-märkningen är så framstående, och dessutom motsvarar liknande miljökrav. I Belgien och Storbrittanien finns det dock värmepumpar som är märkta med EU Ecolabel.

P_märke

P-märkning

P-märket har utfärdats av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och är en kvalitetsmärkning som tagits fram i samarbete med branschorganisationer och branschföretag. Till skillnad från andra miljömärkningar så kontrolleras P-märkningen fortlöpanden. Produkterna kontrolleras både av tillverkaren, men SP gör även egna kontroller av produkterna.

Miljön är framtidens fokus för bergvärmepumpar

Utvecklingen för miljövänliga uppvärmningsalternativ går fort framåt. Redan idag finns det bergvärmepumpar som är förberedda för anslutning till solceller. På marknaden ökar även andelen varvtalsreglerade markvärmepumpar, vilka anpassar kapaciteten till energibehovet.

Fördelen med båda dessa alternativ är att de minskar behovet av el för driften av bergvärmepumpen. Solceller kan med goda resultat användas för att värma hus och vatten under sommarhalvåret.

Varvtalsreglerade bergvärmepumpar ger ett jämnare flöde, vilket minskar belastningen på kompressorn i värmepumpen. Eftersom de kan öka kapaciteten vid kallare utomhustemperatur minskar behovet av spetsvärme. Dessa bergvärmepumpar är i genomsnitt 20 procent dyrare i inköp, men eftersom de minskar behovet av tillsatsvärme så återbetalas kostnaden relativt snabbt.

Nya tekniker utvecklas för minskad miljöpåverkan

Vi vet alla att koldioxid inte är bra för växthuseffekten. Däremot kan koldioxid användas som köldmedium, vilket idag finns som teknik i olika kylsystem. Det finns även luftvärmepumpar som idag använder koldioxid som köldmedium. Däremot finns det viss problematik för att använda detta system i bergvärmepumpar.

Eftersom koldioxid kräver ett högt tryck krävs det ett mycket hållbart material för att få systemet att hålla under en längre tid. För att systemet ska fungera krävs en stor temperaturdifferens i systemet. Detta är svårt att få fram i ett vanligt radiatorsystem, men fungerar för uppvärmning av vatten. I Japan används framgångsrikt koldioxid för uppvärmningssystem av tappvatten.

Den bästa kombinationen för bergvärme är idag att ha en väldimensionerad bergvärmepump som kopplas till golvvärme. Eftersom att temperaturdifferensen är lägre än vid användning av radiatorer, så blir effektiviteten hög. Golvvärme ger bergvärmepumpen ett högre COP-värde, vilket minskar elförburkningen per kWh.

Är du redo för bergvärme?

Ansök om offert på bergvärme eller fyll i formuläret högst upp på sidan. Vi kontaktar dig inom kort!

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut


*Källa: Roger Nordman. 2007. Undersökning av värmepumpars miljöpåverkan. Naturskyddsföreningen i samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.