Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Så mäter COP bergvärmepumpens effektivitet

1 kWh in - 5 Kwh ut

COP står för coefficient of performance, vilket ordagrant betyder prestandakoefficient. Den beskriver hur mycket energi bergvärmepumpen producerar per förbrukad kWh. Har värmepumpen ett COP på 3,4, så ger den 3,4 gånger så mycket energi som den förbrukar.

De mest effektiva bergvärmepumpen kan ge omkring fem gånger så mycket energi som den förbrukar. Detta är under specifika förhållanden, och det är sällan som värmepumpen presterar på den nivån under normala förhållanden. Det fungerar alltså på följande vis:

COP_bergvarme

Vid inköp av bergvärmepump så känns det bra att veta att du väljer en effektiv modell. Fabrikörerna av värmepumpar uppger ofta COP-värdet, vilket beskriver hur bra pumpen fungerar under vissa förhållande. För att undersöka hur värmepumpen fungerar vid mer realistiska förhållanden är det bättre att se på SCOP-värdet.

Bergvarme _display _c

COP mäts i en testmiljö

Värdet för COP mäts i en testmiljö med låg framledningstemperatur och ett visst utomhusklimat. Vanliga värden för detta är 35 graders framledningstemperatur till radiatorerna och nollgradig berggrund. Vid - 5 grader minskar bergvärmepumparnas COP avsevärt. Vi nybyggnationer med radiatorer kan det därför löna sig välja de med låg framledningstemperatur.

Det finns bergvärmepumpar med varvtalsreglering. Den betyder att pumpen anpassar effekten beroende på hur mycket energi som behövs. Denna typ av bergvärmepump kan därför inte jämföras med andra värmepumpar vad gäller COP.

Låg temperaturskillnad mellan framledningstemperaturen och värmen i berggrunden ger ett högre COP. Vid 25 graders framledningstemperatur till golvvärme vid 0 grader i kollektorslangen kan ha 10 procent högre effektivitet jämfört med om temperaturen är - 5 grader.

Cop _bergvarme _jamforelse
Här ser du skillnaden mellan värmepumparnas COP-värde beroende på kollektorvätskans temperatur. Värden är hämtade från Energimyndighetens test av värmepumpar från 2006.

Golvvärme genererar ofta högre COP än radiatorer

De flesta bergvärmepumpar har enligt Energimyndighetens test från 2012 högre COP vid användning av golvvärme. Här kan du se jämförelsen mellan bergvärmepumparnas SCOP beroende på vilken system de ansluts till. Det beror på att man kan använda en lägre framledningstemperatur i golvvärme jämfört med radiatorer.

Nuförtiden finns det dock radiatorer med framledningstemperatur ner till 35 grader. Detta är innebär en avsevärd skillnad jämfört med äldre radiatorer. Det beror på att äldre vattenburna systemens rör har en högre diameter. Den större volymen gör att vattnets kyls av snabbare än i moderna system med mindre volym, vilket leder till lägre COP.

Cop _bergvarme _golvradiator
Här ser du skillnaden mellan bergvärmepumparnas COP beroende på om de kopplas till golvvärme eller radiatorer. Notera skillnaden i framledningstemperatur. Resultatet är hämtat från Energimyndighetens jämförelse av COP-värde mellan olika bergvärmepumpar. Radiatorer kräver normalt sett högre framledningstemperatur än vid golvvärme för att värma upp huset.

Bergvärmepumpar med högre effektstorlek generar generellt ett högre COP än mindre värmepumpar. Likaså blir effekten ofta högre ju mer energi som ska produceras. Däremot är en feldimensionerad eller en alltför stor värmepump mindre effektiv än en välanpassad.

SCOP visar effektivitet under hela året

COP skiljer sig från årsvärmesfaktorn som betecknas med förkortningen SCOP. Det står för seasonal coefficient of performance, vilket mäter bergvärmepumpen effektivitet under ett år. Det är inte ovanligt att värmepumpens SCOP är 20 procent lägre än COP-värdet.

Med tanke på att COP mäts under specifika förhållanden, så är det ur konsumentsynpunkt vettigare att undersöka värmepumpens SCOP-värde. Energimyndigheten gjorde 2013 ett [test på genomsnittlig årsvärmesfaktor] i tjugo hushåll med bergvärme. Snittvärdet på effektiviteten under ett år blev då 2,7 med en besparing på 68 procent jämfört med el eller olja.

Eftersom SCOP mäts under ett helt år påverkar kalla vintrar påverkar värdet negativt. Det kan vara bra att ha i åtanke om du bor i en del av landet som har en låg årsmedeltemperatur. Genom en väldimensionerad anläggning kan du öka effektiviteten på bergvärmepumpen.

Europeisk standard infördes i januari 2013

Från och med januari 2013 införde EU en standard för att mäta värmepumpars effektivitet i SCOP istället för COP. Detta initiativ tog för att möta konsumenternas behov av att kunna jämföra olika typer och hitta den bästa bergvärmepumpen för deras behov.

Bakgrunden till krav om ekodesign och energimärkning grundar sig i arbetet för minskade utsläpp av växthusgaser. Europeiska Unionen har satt tre klimatmål till 2020, vilket innebär att växthusgaserna ska minska med 20 procent, energieffektiviseringen ska öka med 20 procent och 20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor.

Standarden appliceras i flera steg fram till och med 2019. Nästa krav kommer infalla i januari 2015. Då måste energimärkningsetiketten visas på Internet. Detta gäller för produkter som introduceras på marknaden från och med januari, och det är valfritt att märka befintliga produkter med etiketten. Du kan läsa mer om märkningen på Energimyndighetens hemsida.


Så väljer du bergvärmeleverantör

Om du redan har jämfört vilken bergvärmepump som är bäst för dig, eller om du vill låta leverantören komma med förslag, så ska du fylla i vårt formulär för bergvärme. Det tar knappt en minut och ger dig upp till fyra kostnadsfria offerter.

När formuläret skickas till oss så ringer vi upp dig för att veta mer om vad du har för behov. Efter det kontaktas du av upp till fyra företag med varierande produkter och priser. Då kan du själv välja vilken leverantör som passar dig bäst, utan att behöva kontakta varje företag för sig.

Tjänsten är helt utan förplikelser. Skulle du känna att du vill vänta med att installera bergvärme, så kommer vi inte att debitera dig för vår service. Vi vill att det ska vara enkelt att välja miljövänliga uppvärmningsalternativ. Det tror vi att du också tycker.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut