Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Guide till den bästa offerten på bergvärme

Ta in minst tre offerter

Om du har bestämt dig för att bergvärme är en energikälla som passar dig, kommer du till en punkt då du ska beställa offerter. Energimyndighetens rekommendetion är att du tar in minst tre offerter från certifierade leverantörer för att jämföra kostnaden.

Detta gör du enklast genom att fylla i formuläret ovan. Hos oss kan du få upp till fyra offerter från olika leverantörer helt kostnadsfritt. Beroende på vilka behov du har, och hur stor areal som ska värmas upp, finns det flera saker du bör tänka på inför val av offert på bergvärme.

Innan du beställer en offert är det viktigt att du har en relevant kalkyl på din energiförbrukning. Du bör även be leverantörerna att specificera sina offerter - då kan du enklare jämföra vilken som är bäst för dig. Billigast är inte alltid bäst. När du tagit emot offerterna finns det några frågor som du kan ställa till installatören. För ett bra val av offert bör du läsa nedanstående tips och råd.

 Bergvärme i Gamla Enskede

Innan du beställer offerter för bergvärme

Innan du beställer offerten måste du beräkna ditt energibehov. Har du nyligen köpt huset där du vill installera bergvärme, eller om det är en nybyggnation, bör du höra efter med föregående ägare eller byggmästaren. Har du ett äldre hus bör du se över isolering och ventilation för att minimera värmeläckage.

Beräkna ditt energibehov innan du installerar bergvärme

Bergvaerme _kakelugnDet är viktigt att du innan begärd offert av bergvärme gör en realistisk kalkyl av hur mycket el ditt hushåll förbukar varje år. Beroende på vilken typ av uppvärmningssystem du har idag kan leverantören beräkna vad du kan spara i framtiden.

Om du i dagsläget har olja som uppvärmning kan du höra med din oljeleverantör hur många kubikmeter olja som beställts de senaste åren. Samma sak gäller vid användning av el, du kan enkelt få relevanta siffror av din leverantör. Dessa uppgifter är viktiga att kontrollera om du nyligen köpt huset från tidigare ägare. Minnet sviker gärna, och de uppgifter du får kanske inte är helt korrekta.

Leverantören av bergvärme gör vissa standardberäkningar inför beräkningen av bergvärmeofferten. Därför bör du uppge om:

 • Du vill att bergvärmen ska hålla husets temperatur på över 20 grader.

 • Du har värmetillskott i form av kamin eller kakelugn som komplement till bergvärmen.

 • Ditt hushåll använder mycket varmvatten. Har du badkar eller pool påverkar det förbrukningen av varmvatten avsevärt.

Isolering och ventilation påverkar bergvärmens effekt

Husets isoleringsförmåga anges med ett U-värde. Ju lägre U-värde huset har, desto bättre. För att optimera detta värde krävs ett bra klimatskal, vilket avser husets väggar, golv, tak, fönster och dörrar. Inför installation av bergvärme, bör du se över så att ditt hus inte läcker onödiga mängder värme.

Om du har ett äldre hus är det viktigt att se över fönster och dörrar. Är dessa välisolerade? Beroende på om du har tvåglas, eller moderna treglasfönster, påverkar detta värmeläckaget. Samma sak gäller för lister runt fönster och dörrar, vilka du enkelt kan täta själv med tätningslister.

Vad gäller tak, golv och väggar så kan det vara svårare att avgöra om dessa läcker värme. Om du har rum som är kallare än övriga huset, finns det en risk för bristande isolering. Känn på väggar och golv för att avgöra om någon del är kallare. Kontrollera på vinden hur isoleringen ser ut. Efter detta kan du behöva tilläggsisolera vissa delar av huset. Det kommer leda till att bergvärmen ger en effektivare uppvärmning.

Nuvarande värmesystem kan påverka ventilationens funktion

Har du tidigare värmt huset med olja, pellets eller ved så kommer inte längre murstocken i huset värmas upp. Det är ganska vanligt att detta är en väsentlig del av husets ventilation, så kallad självdragsventilation.  Eftersom bergvärmepumpar inte ger någon spillvärme kan detta påverka ventilation och uppvärmning om du tidigare haft en panna.

Bergvaerme _RadiatorFör att motverka dålig ventilation vid installation av bergvärme kan man behöva installera en frånluftsfläkt i huset. Hade du tidigare en panna installerad i källaren så bidrog detta förmodligen till uppvärmningen av källaren. När eldningspannan eller oljepannan är borta, ökar detta risken för fukt i källaren. Därför kan man behöva installera extra element eller annan värmekälla.

Hus som är byggda på 60- och 70-talet har ofta små element med hög framledningstemperatur. Detta lämpar sig inte särskilt väl för bergvärme. Du kan antingen komplettera dessa element eller byta ut dessa till större radiatorer med lägre framledningstemperatur. Gamla hus har ofta större radiatorer, vilket alltså lämpar sig väldigt bra med bergvärmepump eller andra typer av vattenburna värmepumpssystem.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

När du tagit emot offerterna

Du ska beställa minst tre offerter för bergvärme, men hur jämför du sedan dessa med varandra? Först och främst bör du begära en specificerad offert från leverantören. Det finns även vissa frågor som du kan ställa leverantör av bergvärme för att säkerställa att potentiella missförstånd undviks.

Specificerad offert innebär enklare jämförelse av bergvärmeleverantörer

Begär minst tre offerter av olika bergvärmeleverantörer. Det ska tydligt framgå vad som ingår i priset för bergvärmen. Det finns ett antal punkter som ska ingå i offerten. Om du får en offert som du inte tycker är fullständig, ska du höra av dig till leverantörer och be dem specificera den ytterligare.Bergvaerme _exclamation

Delar som bör ingå i offerten är följande:

 • Ekonomiska beräkningar fördelade på materialkostnad och arbetskostnader.

 • Energibesparingskalkyl - hur mycket kan du spara på bergvärme?

 • Villkor för leverans, drift, service och betalning.

 • Garantivillkor - Hur lång är garantin och vad ingår i denna?

 • Igångkörning och injustering ska omfattas i offerten.

Olika leverantörer inkluderar olika delar i sin offert. Den offert som vid första anblick ser billigast ut kan i slutänden bli den dyraste. Delar som kan innebära extra kostnader är till exempel foderrör, demontering av gammal panna eller transportkostnad till din tomt. Fundera därför vad du behöver, och jämför sedan vad som ingår i de olika offerterna.

Frågor att ställa leverantören inför installation av bergvärme

För att hjälpa dig att välja rätt leverantör har vi sammanställt några frågor som är lämpliga att fråga leverantören om. Dessa frågor är hämtade från Energimyndigheten.

Bergvaerme _question

 • Vilka utomhustemperaturer har du använt i beräkningarna för offerten?

 • Är dessa temperaturer relevanta för huset?

 • Var beräkningen i offerten gjort utifrån ett varmt eller kallt år?

 • Har leverantören korrigerat detta i offerten?

 • Är övrigt elförbrukning inräknad i offerten?

 • Hur många procent av husets energi- och effektbehov täcker värmepumpen?

 • Är behovet av spetsvärme under kalla dagar inräknad i offerten?

Det finns givetvis andra frågor som kan komma upp vid val av offert för bergvärme. Leverantören är proffs inom bergvärme, så passa på att ställa de frågor du har innan själva installationen.

Begär offert för bergvärme idag

Du beställer enklast en offert genom att fylla i vårt formulär för offert om bergvärme. Vi kommer ringa upp dig snarast möjligt för att säkerställa dina behov. Efter att du talat med oss får du offerter från upp till fyra olika leverantörer av bergvärme. Denna tjänst är kostnadsfri och utan förpliktelser.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut