Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Återbetalningstid på kostnaden för bergvärme

Den totala kostnaden inverkar på återbetalningstiden för bergvärmen

Priset för bergvärme brukar ligga mellan 90 000 och 170 000 kronor. Skillnaderna grundar sig i vad borrningen kostar samt vilken typ av värmepump ditt hushåll behöver. Att spara in dessa pengar kan ta några år, vilket gör bergvärme till en långsiktig investering.

Återbetalningstiden ska inte överstiga 10 år enligt SVEP, som är en oberoende aktör och branschorganisation för företag som säljer och installerar värmepumpar. Vanligen tar det dock mellan 5-10 år innan bergvärmen är återbetalad. Fördelen är en bergvärmepumps livslängd då den håller en lång tid, upp till 30 år. Kostnaden för ett väldimensionerat borrhål är en engångskostnad och investeringen ökar vanligen försäljningsvärdet på huset.

Om du vill få offerter på bergvärme gör du det smidigt genom att fylla i formuläret ovan. Du får upp till fyra offerter och så kan du välja den bästa utav dem. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Bergvarme _kostnad

Nuvarande värmesystem påverkar hur mycket du kan spara med bergvärme

Beroende på vilken typ av värmesystem du har i dagsläget, tar det olika lång tid att spara in kostnaden för bergvärme. Det mest kostnadseffektiva brukar vara när man går från direktel eller olja till bergvärmepump. Detta beror på att en värmepump, till skillnad från direktel, genererar mer energi än vad den förbrukar.

Hur mycket effektiv energiproduktion en bergvärmepump har beräknas med värmepumpens SCOP- eller COP-värde. Medan SCOP mäter effekten under ett år, mäter COP värmepumpens effekt under specifika förhållanden. Därför är bergvärmepumpens COP alltid högre än värdet för SCOP. Du kan läsa mer om dessa definitionerna här: Så mäter COP bergvärmepumpens effektivitet.

Med ökade oljepriser har användningen av oljepannor minskat. Ur klimatsynpunkt är detta bra eftersom olja är ett fossilt bränsle som dessutom avger miljöfarliga ämnen vid förbränning. Stora hus med oljepanna kan spara stora kostnader genom att byta till bergvärme om markförhållandena är lämpliga för borrning av energibrunn.

Högre energiförbrukning sänker kostnaden för bergvärme på sikt

Beroende på värmebehov och årlig energiförbrukning kan tiden för återbetalningen variera. Vi har här räknat på ett exempel där det totala priset för bergvärmen blev 140 000 kronor. Kostnaden per kWh är beräknat till 1,20 kronor, vilket är ett normalt pris för miljömärkt el inklusive skatter.

Du kan här se skillnaden i återbetalningstid beroende på om hushållet förbrukar 20 000 kWh per år, eller om den årliga förbrukningen uppgår till 30 000 kWh. Genom att jämföra kostnaden under 10 år för el jämfört med bergvärme, får du också en uppfattning om hur lång återbetalningstiden kan komma att ta. Det vill säga hur lång tid det tar innan du sparat in kostnaden för bergvärmen.

Detta exempel är till för att du ska få en uppfattning om hur du kan spara in kostnaden för bergvärme. Tänk på att dina förutsättningar och kostnad för bergvärmen påverkar hur lång återbetalningstiden blir i ditt specifika fall.

Bergvarme _aterbetalningstid

Energiförbrukning: 20 000 kWh jämfört med 30 000 kWh

Som synes kan du spara in kostnaden för bergvärme på kortare tid (den gröna linjen) när du har högre energiförbrukning per år. Detta är direkt relaterat till hur effektiv bergvärmepumpen är. I detta exempel räknar vi med en bergvärmepump som sparar 70 procent av energiförbrukningen jämfört med direktel.

Går du från olja till bergvärme kan du räkna med en kortare återbetalningstid. Har du däremot pellets- eller vedpanna kan beräkningen vara lite mer komplicerad. Dagens pelletspannor är tämligen effektiva och priset på pellets förhållandevis lågt. Har du likaså vedpanna med tillgång till billig ved, så kanske det systemet är minst lika kostnadseffektivt som bergvärme.

Vad du då måste ta i beräkning är värmesystemets påverkan på miljön. Värmepumpar som drivs av miljömärkt el har en mycket liten påverkan på växthuseffekten. Eftersom det inte sker någon förbränning vid användning av värmepump, så minskar utsläpp av både koldioxid och påverkan på ozonlagret.

Begär offert på bergvärme

Ansök om offert på bergvärme från upp till fyra olika leverantörer. Det är enkelt: Fyll i formuläret uppe på denna sida, så kontaktar vi dig. Dina behov matchas mot upp till fyra företag som sedan skickar dig en offert med vad bergvärme kan kosta för dig. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut