Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

10 vanligaste frågorna om bergvärmepumpar

Allmänna frågor om bergvärmepumpar

Det är mycket du som kund behöver tänka på innan du ska installera bergvärme. Därför har vi sammanställt några vanliga frågor och svar som många funderar på innan de installerar en bergvärmepump.

Är du intresserad av att få en offert på bergvärme, så ska du fylla i vårt formulär som du hittar uppe på sidan. Vi ringer upp dig inom kort för att säkerställa dina behov och matcha dig med lämpliga leverantörer. Detta är en kostnadsfri tjänst för att du som kund ska kunna jämföra priser och leverantörer snabbt och enkelt.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Bergvärme i villakvarter

1. Vad ska jag tänka på när jag beställer offert för bergvärme?

Ta in minst tre offerter på bergvärme från olika leverantörer. Be gärna dessa om referenser och kontrollera så att de är certifierade och gärna medlemmar i SVEP (Svenska Värmepumpföreningen). Beräkningen på offerten ska grunda sig på din nuvarande energiförbrukning. Kontrollera vad som ingår i form av efterkontroller, eftersom man ofta behöver justera distributionssystemets flöde och temperatur i efterhand.

Alla delmoment av installationen ska ingå i offerten, om du inte specifikt angett att du vill ta hand om vissa delar själv. Borrning, installation, omhändertagande av borrkax samt demontering av den gamla pannan är exempel på punkter som ska ingå i offerten för bergvärme. Det är en stor fördel om offerten för bergvärmpumpen är uppdelad på material- och arbetskostnad, detta underlättar beräkningen för eventuellt rot-avdrag.

Fördelen med att anlita en och samma installatör för hela processen är att du som kund inte riskerar att hamna emellan leverantörernas garantier. Däremot är det inte ovanligt att du anlitar en återförsäljare av bergvärmepumpar som i sin tur har avtal med ett företag som står för borrningen. Så länge avtalet är välskrivet och förklarar vilka garantier som finns, så ska detta inte vara något problem.

2. Kan flera fastigheter utnyttja samma borrhål?Bergvärme illustration

Tekniskt sett är det möjligt för flera fastigheter att utnyttja samma borrhål för bergvärme, eller energibrunn som det också kallas. Däremot blir detta vanligen inte ekonomiskt lönsamt eftersom borrhålet endast kan ge en viss mängd energi. Är det flera fastigheter som ska dela på samma borrhål, så måste man borra djupare jämfört med om borrhålet enbart ska generera energi för en fastighet.

3. Kan priset för borrning av bergvärme bli dyrare än jag tänkt mig?

Ja, eftersom man sällan kan uppskatta hur långt avståndet ner till berggrunden är, så kan djupet på borrhålet för bergvärme bli djupare än tänkt. Det sämsta man kan göra är att borra ett för grunt borrhål, eftersom man då riskerar att inte få ut tillräcklig mängd energi.

Du kan höra med grannar som tidigare borrat för bergvärme. Även om avståndet ner till berget kan variera även på ett par hundra meters omkrets, så får du en uppfattning om hur djupt det kan vara. Du kan också höra med företag som borrar i marken, vad de har för erfarenhet om avstånd ner till berggrunden.

4. Vad betyder “aktivt borrdjup”?

Det aktiva borrdjupet går från där berggrunden börjar och nedåt. Det är denna del av borrhålet som man kan utvinna energi ifrån, vanligen 10 till 40 kWh per meter borrhål. Hur mycket energi som går att utvinna baseras på berggrundens värmeledningsförmåga, vattenhalt och temperatur. Ovan det aktiva borrdjupet finns jordlagret, vilket isoleras med foderrör för att inte rasa igen.

5. Vad innebär bergvärmepumpens COP?

COP står för coeffiecient of performance, vilket innebär hur mycket energi värmepumpen genererar per kWh förbrukad energi. Om en bergvärmepump har ett COP på 3, så innebär det att det producerar 3 kWh per varje förbrukad kWh, alltså 1 kWh in - och 3 kWh ut i distributionssystemet. Ju högre COP, desto mer energi och pengar kan du spara vid inköp av bergvärmepump.

COP kallas också för bergvärmepumpens värmefaktor och mäts under specifika förhållanden i testmiljö. Genom att jämföra bergvärmepumpars COP kan du se vilken som är mest effektiv i jämförelse till andra bergvärmepumpar. Däremot bör man istället kolla på bergvärmepumpens SCOP, vilket mäter bergvärmepumpens effektivitet under ett år, om man vill veta hur värmepumpen fungerar under mer realistiska förhållanden.

6. Vad är borrkax?

Borrkax är det material som kommer upp ur marken och berggrunden vid borrning för bergvärme. Detta är ofta en lerblandning bestående av grus, sand och vatten. Du kan använda borrkaxet för utjämning av gräsmattan, eller allmän utfyllnad av tomten. Varje kommun har olika regleringar för hur borrkax ska omhändertas efter borrning för bergvärme.

7. Vad är en kollektorslang och vad innehåller den?

Kollektorslangen är ofta tillverkad av polypropenplast och monteras ner i borrhålet. Nere i borrhålet, där kollektorslangen vänder, svetsar man på en u-böj för att få kollektorslangen att stanna nere i borrhålet. Kollektorslangen är en sluten slinga som kopplas samman med bergvärmepumpsaggregatet.

Inuti kollektorslangen finns en kollektorvätska som har många olika benämningar: brinevätska, köldbärarvätska eller frysskyddsvätska. Detta ska inte förväxlas med köldmediet som finns inuti bergvärmepumpen. Kollektorvätskan består av 60 procent vatten och 30 procent vätska med hög fryspunkt. Detta är vanligen någon typ av etanolblandning.Bergvärme faktorer

8. Vad är Normbrunn -07 och -16?

Normbrunn -16 beskriver de kriterier som ska uppfyllas vid borrning av bergvärme. De föregående restriktionerna kallades för Normbrunn -07, och beskriver egentligen samma sak. Eftersom efterfrågan på värmepumpar har ökat, så har Sveriges Geologiska Undersökning tagit fram nationella kriterier för vad ska uppfyllas vid borrning för bergvärme.

Eftersom borrning i berggrunden kan innebära en påverkan på grundvatten och berggrunden, så är det viktigt att borrningen görs korrekt. Läckage av kollektorvätska ner i grundvattnet kan påverka ekosystemet och grundvattnets renhet, men riskerna kan minimeras genom att man utför borrningen så säkert som möjligt.

9. Måste jag anmäla installation av bergvärmepump?

Ja, på grund av miljörisker så måste installation av bergvärmepump anmälas till din kommuns miljöförvaltning eller motsvarande. Det är anmälningsplikt på att anmäla installation av bergvärme, om du inte gör det beläggs du med en straffavgift. Priserna för anmälan av bergvärmepump varierar från kommun till kommun.

Det är fastighetsägaren som har anmälningsplikt, vilket innebär att det är du som kund som måste se till att detta görs i god tid innan borrningen påbörjas. Vanligen är även installatören medveten om detta, med det yttersta ansvaret ligger på dig som ägare av fastigheten. Många kommuner kräver att du ansöker om tillstånd för bergvärme minst sex veckor i förväg, du kan kontakta energirådgivaren i din kommun för att ta reda på mer specifikt vad som gäller för dig.

Bor du i närheten av vattentäkt eller naturskyddsområde, så kan det innebära ytterligare restriktioner för borrning av bergvärme. Har du egen vattenbrunn eller om det finns vattenbrunnar i närheten, så brukar man rekommendera att energibrunnen borras minst 30 meter från vattenbrunnen. Det beror på risken för läckage av kollektorvätska, samt att grundvattnets temperatur sjunker något när borrhålet används.

10. Vad är foderrör för något?

Foderrör är de rör som isolerar jordlagret ner till berggrunden. Energimyndigheten rekommenderar minst sex meter foderrör, oavsett hur långt det är ner till berggrunden. Minst två meter av dessa ska gå ner i berget. Foderrör är sammansvetsade stålrör som motverkar att jordlagret rasar ner i borrhålet för bergvärme, och separerar ytvattnet från grundvattnet.

Om det är långt ner till berggrunden så kan det krävas många meter foderrör. Eftersom svetsning och montering av foderrör för bergvärmepumpar innebär en extra kostnad, kan detta vara avgörande för hur ekonomiskt försvarbart kostnaden för att borra bergvärme blir.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut