Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Finns det nackdelar med bergvärme?

 Nackdelar med bergvärme

Bergvärme är sårbart vid elavbrott

Nästan alla villaägare kan installera bergvärme. Det kräver ingen stor tomtyta även om avståndet mellan två borrhål måste vara minst 20 meter. Däremot rekommenderas bergvärme främst till hushåll som har ett högt energibehov. Det beror på att energiproduktionen ökar i relation till energiförbrukningen. Läs mer om hur bergvärme fungerar.

Det finns en anledning till att bergvärme är mer populärt i Sverige jämfört med exempelvis Danmark. Berggrundens mineralsammansättning påverkar nämligen möjligheten att hämta energi från berget. Bergarter med hög densitet ökar möjligheten för en effektiv bergvärme, eftersom de har bättre värmeledningsförmåga.

Eftersom bergvärmepumpar drivs av el, så blir de sårbara vid elavbrott. Har du dessutom spetsel i form av en elpatron, så innebär det att när strömmen går så står du utan uppvärmning. Bor du på landet och elavbrott är relativt vanliga, kan det vara bra att ha en kamin eller pelletspanna som komplement till bergvärmen.

Fyll i formuläret så får du upp till fyra offerter på bergvärme. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Installationskostnaden för bergvärme är dyr

Den främsta nackdelen med bergvärme är att det kostar mycket att installera. En komplett installation av en bergvärmepump brukar uppgå till mellan 80 000 och 160 000 kronor för en normalstor villa. En stor del av kostnaden styrs av priset för borrningen.

En annan utgift är priset för bergvärmepumpen. Beroende på ditt hushålls energibehov krävs en viss effektstorlek på bergvärmepumpen. Ju mer energi som krävs, desto större måste värmepumpen vara. Effekten beräknas i kombination med borrhålets djup, där en certifierad installatör kan avgöra vad som krävs för ett väldimensionerat bergvärmesystem.

En bergvärmepump har en livslängd på omkring 20 år. Innan dess ska ingen reparation behöva förekomma. Om bergvärmesystemet är fel dimensionerat eller om installationen är bristfälligt utförd kan du dock riskera att behöva reparera eller justera din bergvärmepump. Detta innebär stora och onödiga kostnader, vilket är en god anledning till att enbart använda sig av certifierade installatörer.

Procentkostnad _bergvarme

Läs också: Så sparar du in kostnaden för bergvärme

Risker för läckage påverkar bergvärmens miljöpåverkan

Bergvärme är ett klimatsmart alternativ, men det finns miljörisker som bör beaktas. Detta är också anledningen till att du måste anmäla och få tillstånd för att borra för bergvärme. Anmälan görs till kommunens miljöförvaltning eller motsvarande, och måste godkännas innan du får påbörja borrningen för bergvärme.

Länge var den största miljörisken med bergvärme att brinevätskan skulle läcka ut i marken. Brinevätskan är den alkoholblandning som finns inuti slangen som går ner i borrhålet. Numera används bara frysskyddvätskor som inte skadar ozonlagret. Det är vanligt att brinevätskan består av en blandning av vatten och etanol. Eftersom etanol kan brytas ner i naturen innebär det en mindre risk om vätskan läcker ut.

Bor du nära kusten eller i andra delar av landet där saltvatten kan tränga upp ur berggrunden krävs försiktighetsåtgärder. Det finns en risk för att saltvatten och grundvatten blandas. Likaså krävs ofta särskilda tillstånd att borra för bergvärme om du bor nära en vattentäkt. Det beror återigen på att brinevätskan kan läcka ut i grundvattnet. Vattentäkten kan då bli förorenad, vilket innebär stora komplikationer.

Sprickbildning vid borrning för bergvärme

Bergvaerme _grannskapDet sägs att husgrunden kan spricka om man borrar för bergvärme. Detta är extremt ovanligt, men det finns några försiktighetsåtgärder du kan vidta för att undvika sprickor och, om det inträffar, kunna bevisa att sprickorna uppstod vid borrningen.

Se till att det är minst fyra meter mellan husgrund och borrhål. Det uppstår sällan nya sprickor, men befintliga sprickor kan förvärras. Dokumentera därför sprickor i husgrund eller väggar med kamera innan borrningen påbörjas. Kontrollera med din installatör vilka garantier som gäller om huset påverkas negativt av borrningen.

När du byter från en förbränningspanna till bergvärme, så kan ditt hus drabbas av fuktskador. Det beror inte på bergvärmepumpen, utan att uppvärmningen av murstocken försvunnit. Hade du en eldningspanna i källare eller pannrum, så kan dessa behövas kompletteras med radiatorer.

Fördelarna med bergvärme är fler än nackdelarna

Bergvärme är en av de mest populära uppvärmningssystemen i Sverige. En undersökning från Energimyndigheten visar dessutom att 90 procent av alla ägare till en bergvärmepump är nöjda. De främsta anledningarna till detta kan vara:

  • Bergvärme är energieffektivt. För varje förbrukad kWh el, producerar bergvärmepumpen i genomsnitt motsvarande 2,7 kWh i värmeenergi.
  • Bergvärme kräver inget underhåll för att fungera. En välinstallerad bergvärmepump kräver inget underhåll på många år, däremot kan du behöva justera reglagen vid årstidväxlingar. 
  • Bergvärme höjer husets värde. En undersökning från Skandiamäklarna år 2012 visade att svenskar är beredda att betala i genomsnitt 147 000 kronor mer för ett hus som har en installerad bergvärmepump.

Dessa är bara några fördelar med bergvärme. Hos oss på GreenMatch kan du få upp till fyra offerter från olika företag. Det är kostnadsfritt och enkelt att beställa. Fyll i formuläret uppe på sidan, så kontaktar vi dig inom kort.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut