Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 14 december 2021

Hur lång livslängd har en bergvärmepump?

Tre komponenter med olika lång livslängd

Installation av bergvärme är kostsamt i relation till många andra typer av värmekällor. Detta kompenseras genom hög effekt och god livslängd. Ett system för bergvärme består av tre komponenter med olika lång livslängd. Dessa komponenter är:

  1. Borrhål, även kallad energibrunn
  2. Kollektorslang
  3. Bergvärmepump

Totala priset för bergvärme brukar beräknas hamna mellan 110 000 och 160 000 kronor. Med tanke på att återbetalningstiden kan vara upp till 10 år, så krävs det också att de olika komponenterna har längre livslängd än så. En bergvärmepump beräknas hålla i minst 15 år, men de finns de som fungerar betydligt längre.

Den första delen i värmepumpen som ger upp brukar vara kompressorn, eftersom den högsta belastningen vid start ligger där. Livslängden för kollektorslang och borrhål brukar man säga ligger på över 50 år, vilket gör bergvärme till en långsiktig investering.

Fyll i formuläret ovan att få upp till 4 offerter på bergvärme från olika leverantörer. Du slipper lägga ner tid på att jaga offerter från leverantörer - Greenmatch gör det åt dig. Det är helt gratis och utan förpliktelser.

Livslängden på bergvärmepumpar varierar

Den officiella siffran för bergvärmepumpars livslängd är mellan 15 och 20 år. Det finns bergvärmepumpar som fungerar längre än så, men det finns också de som är uttjänta redan efter dryga 10 år.

Kompressorn är ofta den del av bergvärmepumpen som går sönder först. Det finns en myt om att många starter och stopp sliter extra mycket på kompressorn, huruvida detta verkligen är sant tvistar de lärde om.

Det är inte enbart antalet år man kan räkna på gällande bergvärmepumpens livslängd. Beroende på hur många timmar per år som kompressorn arbetar bör man även ha denna siffra i åtanke. Här finns det bergvärmepumpar som gått i över 100 000 timmar, vilket motsvarar över 11 års full drift.

I realiteten arbetar bergvärmepumpen ungefär 35 000 timmar på 10 år, så det finns alltså de värmepumpar som idag har arbetat under många år.

Vad man kan göra är att ställa in långsamma reglerförlopp, vilket innebär att värmepumpen går länge innan spetsenergin supplementerar bergvärmepumpen. Nu för tiden finns det varvtalsreglerade bergvärmepumpar som istället för on/off-funktion reglerar effekt efter värmebehovet. Således blir antalet starter och stopp betydligt färre med denna typ av värmepump.

Korrekt dimensionerat borrhål för bergvärme har obegränsad livslängd

När man borrar för bergvärme sjunker berggrundens temperatur med några grader. Denna temperaturförskjutning stabiliseras dock inom fem år.

Ett korrekt dimensionerat borrhål påverkar inte klimatet eller marken på längre sikt. Skulle borrhålet underdimensioneras riskerar du att ta ut mer värmeenergi än vad som naturligt förs tillbaka i berggrunden, vilket kan leda till större temperaturminskning i berget.

Dimensioneras borrhålet korrekt så är dess livslängd mer eller mindre obegränsad, eftersom temperatursänkningen stabiliseras efter några års användning. Det går således att hämta värme ur energibrunnen under en obegränsad tid.

Vanligen kan man hämta 10-40W per meter borrhål beroende på vart i landet du bor. Berggrundens mineralsammansättning och vattenhalt påverkar också hur mycket energi som kan utvinnas.

Tekniken och materialet för kollektorslang och tillhörande foderrör har förbättrats under årens lopp. Slangen tillverkas vanligen av polyetenplast, vilket är ett kostnadseffektivt och hållbart material. Foderrören består vanligen av sammansvetsat stål. Beräknad livslängd för dessa komponenter räknas därför till upp emot 100 år.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Kostnader när bergvärmepumpens livslängd nått sin ände

Att byta ut kompressorn i värmepumpen kan vara ett alternativ om det är denna som slutar fungera först och bergvärmepumpen i sig inte har alltför många år på nacken.

Byte av kompressor ligger på en kostnad omkring 20 000 kronor, exklusive omkostnader för installation av denna. Har du däremot en bergvärmepump som är över 15 år kan det bli mer ekonomiskt att byta ut hela värmepumpen.

Byta bergvärmepump

Om du har en bergvärmepump som tappat sin effektivitet och behöver bytas ut är det viktigt att byta värmepumpen. Eftersom du redan har ditt borrhål, dina slangar och ditt vattenburna distributionssystem är det enda du behöver betala för själva bergvärmepumpen och installation.

En ny bergvärmepump kostar mellan 50 000 och 100 000 kronor. De värmepumpar som har varvtalsreglering kostar vanligen omkring 20 000 kronor mer än traditionella modeller.

När du investerar i en bergvärmeanläggning bör du ta dessa utgifter med i beräkningen. Trots att bergvärmepumpens livslängd är god så kan komplikationer tillstöta.

Tänk på att inte skaffa en likadan som du redan har, tekniken har förmodligen gått framåt, och du har antagligen gjort ändringar i din bostad. Dimensionera den nya bergvärmepumpen korrekt och se till så att du sparar så mycket pengar du bara kan. 

När man beräknar återbetalningstiden för bergvärme så brukar man inkludera hela investeringskostnaden. Detta menar vissa är fel, eftersom borrhålet och kollektorslangen håller betydligt längre än värmepumpen.

Du kan givetvis göra två separata återbetalningsplaner, en för priset på bergvärmepumpen och en för kostnaden att borra bergvärme med material. Då blir bergvärme ett betydligt mer ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ jämfört med andra typer av värmepumpar och eldningspannor för pellets eller ved.

5 tips för maximal livslängd på bergvärmepumpen

  1. Korrekt dimensionerat borrhål minskar slitaget på både borrhål och bergvärmepump.
  2. Korrekt storlek på bergvärmepumpen gör att den inte behöver arbeta lika hårt jämfört med om värmepumpen är något underdimensionerad och då får arbeta på högsta effekt hela tiden.
  3. Värmepumpar verkar med låg framledningstemperatur. Ju lägre framledningstemperatur du har i radiatorerna, eller till golvvärme som har ännu lägre framledningstemperatur, desto mindre blir trycket på kompressorn. Har du radiatorer från 70-talet tjänar du med andra ord på att byta ut dessa vid installation av bergvärmepump.
  4. Ställ in långsamma reglerförlopp, så att kompletterande värmekälla verkar först när den verkligen behövs. Ett förlopp på mellan 30 och 180 minuter är rimligt.
  5. Välj kvalitativa produkter då bergvärme generellt är en värmekälla med god livslängd. Priset må vara något dyrare, men håller komponenterna i 20 år, så är återbetalningen garanterad och energiförbrukningen betydligt mindre jämfört med direktel eller oljepanna.
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut