Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 02 december 2021

Vad är kostnaden för att borra för bergvärme?

Totalkostnad för borrning normalt mellan 30 000 till 70 000 kronor

Kostnad för borrdjup
Borrdjup Pris
100 m 30 000 kr
150 m 42 000 kr
200 m 55 000 kr
250 m 67 000 kr

Det aktiva borrdjupet på borrhålet för bergvärme varierar normalt mellan 50 och 200 meter. Med aktivt borrdjup menas sträckan från där berggrunden tar vid, och ner i berget. Ju större värmebehov ditt hushåll har, desto djupare aktivt borrdjup krävs för en effektiv bergvärmepump.

För att få reda på vad bergvärmen kan komma att kosta dig, bör du begära offerter från minst tre olika leverantörer. Det är det antal som Energimyndigheten rekommenderar till alla privatpersoner som vill installera bergvärme.

Gör som tusentals andra redan gjort och få pris på bergvärme genom att fylla i formuläret ovan. Du får upp till 4 kostnadsfria offerter från olika företag - utan förpliktelser!

Berggrundens värmeledningsförmåga påverkar djupet

Olika typer av berggrund har olika värmeledningsförmåga. Sedimentära bergarter, såsom kalksten, är porösa och leder därmed värme sämre än bergarter med hög densitet. Stora delar av Sveriges berggrund består av urberg, vilket ofta består av gnejs eller granit, vilket är bra värme bra.

Skåne, Öland och Gotland har höga halter av kalksten i berggrunden med något sämre värmelednong. Därför behöver man borra djupare här för att uppnå önskad effekt från bergvärmepumpen. I kustnära området finns det risk för saltvattenspåverkan när man borrar för bergvärme. Genom att undersöka vattnets kloridhalt kan man se hur mycket salt vattnet innehåller.

Borrning

Var du bor påverkar kostnaden för borrning

Hur djupt borrhålet för bergvärme behöver vara beror delvis på grundvattnets temperatur. Detta påverkas av årsmedeltemperaturen, vilket gör att man kan behöva borra djupare i norra jämfört med södra Sverige. Skillnaden i årsmedeltemperatur mellan Malmö och Kiruna är hela 6,6 grader.

Anledningen till att djupare borrning behövs för bergvärme i Norrland beror på att ju kallare grundvattnet är, desto mindre energi kan utvinnas per meter borrhål. För bergvärme i södra Sverige kan man utvinna upp till 40 W per meter, medan man enbart kan utvinna en fjärdedel så mycket energi i norra Sverige.

Bor du i ett område där det är långt avstånd mellan orterna kan det innebära långa resetider för leverantören. Därför finns det företag som tar ut en extra avgift för transportsträckan. Det beror helt enkelt på att de inte hinner utföra lika många borrningar när de spenderar mycket tid på vägarna.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Det krävs minst sex meter foderrör 

Kostnaden för foderrör brukar vara mellan 500 och 900 kronor per meter. Och enligt reglerna för Normbrunn-16 ska det vara minst 6 meter foderrör när man borrar för bergvärme. Foderrören är sammansvetsade stålrör som isolerar marken. Deras främsta funktion är att förhindra jordras ner i borrhålet, men även att hålla ytvatten och grundvatten separerat för att motverka förorening av grundvattnet. Fodderrören måste även ner minst 2 meter i berggrunden - med längre avstånd till berggrunden ökar kostnaden.

Skicka anmälan innan du borrar för bergvärme

Ritningar bergvärme.Innan du kan påbörja borrning för bergvärme måste du anmäla detta till din kommun. Det är miljö- och byggnadsförvaltningen, eller motsvarande, som tar hand om dessa frågor. Var ute i god tid, många kommuner rekommenderar att man skickar anmälan minst sex veckor innan planerad borrning.

Anledningen till att man måste göra en anmälan när man ska borra för bergvärme är för att det räknas som miljöfarlig verksamhet. Detta gäller även för installation av jordvärme eller sjövattenvärme. Brinevätskan som finns inuti kollektorslangen innehåller nämligen miljöfarliga ämnen och innebär en miljörisk vid läckage. Dessutom är det bra för kommunen att veta var man borrat för bergvärme, eftersom det måste vara minst 20 meter mellan borrhålen.

Kostnaden för anmälan varierar beroende på vilken kommun du tillhör. I Stockholm är kostnaden för att anmäla borrning av bergvärme 5100 kronor, medan den i Östersund endast är 960 kronor. Att borra för bergvärme är tillståndspliktigt. Anmäler du inte planerad borrning så blir du belagd med en straffavgift.

Funderar du på att borra för bergvärme?

Då kanske det är dags att ta in och jämföra offerter! För att beställa offerter på bergvärme kan du fylla i vårt formulär. Det är enkelt, kostnadsfritt och du binder inte upp dig till något avtal. Syftet är att du ska kunna välja den bästa offerten utifrån dina förutsättningar och få veta mer specifikt vad bergvärme kostar för dig.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut