Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Installera bergvärme i Västra Götaland

Installation av bergvärme i Västra Götaland

En bergvärmepump hämtar värme från solenergi som finns lagrad i berggrunden. För att kunna utvinna en tillräcklig mängd energi krävs att man borrar en energibrunn med ett aktivt borrdjup på mellan 50 och 200 meter. Det aktiva borrdjupet är sträckan ner i berget från och med där berggrunden tar vid. Under sträckan från markytan och ner till berggrunden kan man inte utvinna särskilt mycket energi.

Vid installation av bergvärme finns det tre delkostnader. Dessa är följande:

  • Priset för bergvärmepumpen Varierar mellan 60 000 och 110 000 kronor.
  • Kostnad för borrning Varierar mellan 30 000 och 100 000 kronor.
  • Kostnad för installation Beräkna att detta motsvarar 10 procent av den totala kostnaden.

När du begär en offert för bergvärme bör du ta kontakt med minst tre leverantörer. Detta gör du enklast genom att fylla i formuläret ovan. När du skickat in dina kontaktuppgifter, kontaktar vi dig per telefon för att matcha dig med upp till fyra olika leverantörer. Dessa kommer sedan lämna offertförslag - allt för att du ska kunna göra det bästa valet av bergvärmeinstallatör utifrån dina behov och preferenser!

Bergvärmepump till hus i Västra Götaland

Berggrunden varierar i Västra Götaland

Västra Götaland har en extremt stor variation av bergarter. Å ena sidan finns täta skogsmarker med en gnejsrik berggrund i öster, å andra sidan består kusten till stora delar av kalksten och alunskiffer.

För dig som vill borra för bergvärme i Västra Götaland, kan det därför vara lämpligt att ta reda på vilken typ av berggrund som finns under tomten där energibrunnen ska borras.

Möjligheten att utvinna energi från bergvärme styrs framförallt av berggrundens värmeledningsförmåga, vilken påverkas av bergets vattenhalt och porositet.

Om kornen i berggrunden är nära varandra så har den en låg porositet och en hög densitet. Exempel på detta är metamorfa bergarter såsom gnejs, vilket förekommer i hög grad runtom i Västra Götaland. Denna typ av bergart leder värme bättre än bergarter med hög porositet, såsom kalksten.

Eftersom vatten leder värme 20 gånger bättre än luft, innebär en berggrund med hög vattenhalt bättre värmeledningsförmåga. Således är en kombination av moderat vattenhalt och låg porositet det bästa för att kunna utvinna så mycket energi som möjligt ur borrhålet.

Prisskillnader för borrning i Västra Götaland

Om du bor i Västra Götaland så finns det två primära faktorer som kan påverka priset på borrning för bergvärme.

  1. Är berggrunden sedimentär så krävs djupare borrhål, jämfört med berggrund som har hög densitet.
  2. Priset för borrning är ofta högre i storstäder, detta beror på en högre efterfrågan. Bergvärme i Göteborg är t.ex. dyrare än bergvärme i Mariestad.

En prisfaktor som inte har särkskilt stor inverkan på totalpriset, men som skiljer sig från kommun till kommun även inom Västra Götalands län, är avgiften för anmälan av installation av bergvärme. Kom ihåg att även kolla upp vilka bidrag för att installera bergvärme du kan ansöka om.

2017 års avgift för anmälan av bergvärmepump:

Göteborg

Avgift: 3920 kronor. Miljöförvalningens handläggningstid är 4-6 veckor.

Alingsås

Avgift: 3800 kronor. Anmälan skickas till Miljöskyddskontoret minst sex veckor innan installation.

Borås

Avgift: 2170 kronor. Upp till 10 dagar för en komplett anmälan att godkännas av Miljöförvaltningen.

Falköping

Avgift: 1432 - 1910 kronor. Anmälan skickas minst 6 veckor i förväg till Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Lidköping

Avgift: 1 820 kronor. Anmälan skickas minst 4 veckor i förväg till Miljö och byggnämnden.

Uddevalla

Avgift: 1856 kronor. Anmälan skickas minst 6 veckor i förväg till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mariestad

Avgift: 720 kronor. Skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen i Gullspångs Kommun

Skövde 

Avgift: 1432 - 1910 kronor. Anmälan skickas minst 6 veckor i förväg till Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Trollhättan

Avgift: 1700 kronor. Ansökan till Miljöförvaltningen minst 6 veckor innan planerad installation.

Vänersborg

Avgift: 750 kronor. Ansök minst 3 veckor i förväg till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Kungälv

Avgift: 2520 kronor. Anmälan skickas minst 6 veckor i förväg till Miljöenheten.

Andra alternativ om bergvärme inte passar dig

Alla tomter passar inte för borrning av bergvärme. Eftersom stora delar av kuststräckan i Västra Götaland består av höga halter kalksten, så är berggrundens värmefaktor lägre här jämfört med i inlandet. Har du en relativt stor tomt, eller tillgång till ett större areal mark, så kan jordvärme vara ett alternativ. Denna energikälla är något billigare att installera, eftersom det endast kräver grävning och inte någon borrning.

Medan bergvärme och jordvärme passar för hus som har en hög energiförbrukning, så kan mindre hushåll vanligen klara sig med en luft-vattenvärmepump. Längs med kusten i Västra Götaland så är årsmedeltemperaturen relativt hög även under vinterhalvåret. Detta i kombination med en luftvärmepump som fungerar ner till -15°C, ger en värmekälla som täcker upp till 70 procent av värmebehovet.

Fördelen med värmepumpar är att de genererar 65 till 70 procent gratis värme. Har du tillgång till egen ved, så kan dock en vedpanna vara ett väl så gott alternativ rent ekonomiskt. Även pelletspannor har hög verkningsgrad och lönar sig ofta ekonomiskt för många husägare. Fördelen med en eldningspanna är att de inte är beroende av eldrift. Nackdelen är att förbränningsprocessen bidrar till växthuseffekten.

Offerter på bergvärme i Västra Götaland

Hos oss kan du beställa offerter på bergvärme - helt gratis och utan förpliktelser. Du betalar ingenting förrän du fått en offert du gillar och faktiskt bestämt dig för att installera bergvärme. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret du hittar genom att trycka på knappen nedan och lämna nödvändig information, så kontaktar vi leverantörer åt dig. Låt leverantörerna konkurrera om dig och få upp till 4 skräddarsydda offerter! 

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Läs mer om bergvärme på din ort