Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Vad är kostnaden för installation av bergvärme?

Geotermisk energi

För att avgöra kostnaden för din installation av bergvärme behöver du se på olika parametrar. Vilken typ av värmesystem som passar bäst för ditt hus beror på flera olika faktorer. Att installera en bergvärmepump må vara det mest kostsamma alternativet, men ur ett långsiktigt perspektiv kan det i allra högsta grad löna sig. Bergvärmens totala omkostnad är bland de lägre på marknaden, då man sammanställer räntan, amortering, energi, husets geografiska läge samt de egna ekonomiska förutsättningarna.

Välja rätt storlek på bergvärmepump

Vid valet av bergvärmepump är storleken på pumpen en essentiell kostnadsfråga, vilket man behöver räkna ut genom att se till hur mycket energi som huset förbrukar. En bergvärmepump är dimensionerad för att klara av 95 % av det årliga energibehovet hos en standardvilla. Effekten av bergvärmepumpen bör då utgöra 65-70 % av hustes maximala effektbehov, resten av energin kommer normalt från en el-patron som normalt är inbyggd i värmepumpen.

Priset för själva bergvärmepumpen har en stor variation. De mindre pumparna ligger på 30 000 kronor medan de stora pumparna som genererar en mycket hög effekt kan kosta upp till 100 000 kronor. Kostnaden beror på hur stor effekt ditt hushåll behöver.

Bergvärmepumpen är det mest energieffektiva systemet på marknaden, men samtidigt det som är mest kostsamt. Du kan spara 21 000–23 000 kWh/år på att installera en värmepump i ett hus med ett energibehov på 35 000 kWh/år, vilket motsvarar en årlig besparing på 50-70 % av energiförbrukning. En installation av en värmepump kan medföra stora initiala kostnader, så lönsamheten är ofta bättre i ett hus med stor energiförbrukning än i ett med mindre.

Kostnaden av borrning

Installationskostnaden för bergvärme är relativt hög jämfört med andra energialternativ såsom jordvärme och luftvärme. 

Installationen förutsätter att du borrar hål för bergvärmepumpen, där borrdjupet anligtvis varierar mellan 90–220 meter. Priset på borrning beror på hur djupt hål som behöver borras. 

Det är svårt att räkna ut i förväg hur mycket borrningen kommer att kosta, då det är svårt att kalkylera hur djupt borrhål som behövs. Priset för en installation av bergvärme varierar mellan 20 000-50 000 kronor och beror framförallt på det geografiska läget av byggnaden. Borrdjupet påverkas nämligen av vilken typ av bergart man har och jorddjupet ovanför berggrunden.

I tabellen nedan är Sverige indelat i 4 områden med respektive borrningskostnader för olika effektbehov. 

Tabell över borrningskostander för bergvärme

Man bör även se över om grannen har bergvärme, då det krävs minst 20 meter mellan borrhålen för att de inte ska påverka varandra. Dessa restriktioner kan skiljas åt mellan olika kommuner, så det rekommenderas att du kontaktar din kommun för att ta reda på vilka förutsättningar som gäller dig.

Lönsamhet

En annan ekonomisk metod för att bedöma lönsamheten är att räkna ut investeringskostnaden och driftskostnaden under en 20-års period. Vill du räkna långsiktigt kan du även ta med kostnaden för att byta uppvärmningssystem nästa gång.

Hur lång livslängd olika typer av värmepumpar har är svårt att uttala sig om eftersom utvecklingen går framåt snabbt. Det är därför svårt att veta hur länge en värmepump som tillverkas idag håller. Livslängden beror också till stor del på hur installationen är utförd.

För att spara in ytterliggare pengar kan man utnyttja ROT-avdraget. ROT-avdraget är en preliminär skattereduktion som dras från dina skattade pengar. Du kan dra av upp till en tredjedel av arbetskostnaden för installation av en bergvärmepump och upp till 50 000 kronor per person årligen.

Kostnaden för själva bergvärmepumpen ligger på 30 000–90 000 kronor, beroende på hur stor pump som behövs. Utöver bergvärmepumpen tillkommer det även en installation av bergvärme som varierar mellan 20 000-50 000 kronor beroende på var i Sverige man är belägen. Installationskostnaden kan du minska genom att utnyttja ROT-avdraget.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut