• Bergvärme vs. Fjärrvärme

  Bergvärme och fjärrvärme är driftsäkra uppvärmningsalternativ. Enligt våra beräkningar är bergvärme det billigare uppvärmningsalternativet på lång sikt. Fjärrvärmepriserna varierar dock mycket beroende på var du bor.
  Läs mer
 • Bergvärme - Energibrunn och borrdjup

  Borrdjupet bestäms huvudsakligen av tre faktorer; berggrunden, grundvattnets temperatur och husets värme behov. Dessa kan variera beroende på var du bor. Läs mer om borrdjup i detta inlägg.
  Läs mer
 • Bergvärme i Norrköping & Östergötland

  Avgift för anmälan i Norrköping är 1856 kronor, vilket är relativt lågt jämfört med många städer i Sverige. I andra kommuner i Östergötland är avgiften även lägre. Läs mer om ansökningsprocessen och kostnader.
  Läs mer
 • Bidrag för bergvärme

  Rotavdraget avdras från arbetskostnaden och kommer att miska från 50 till 30 procent år 2016. Trots detta är det en lönsam invstering, eftersom bergvärmepumparna är effektivare än tidigare.
  Läs mer
 • Experterna förutspår: Framtidens energikällor

  Fem experter inom energibranschen ger sitt uttalande om framtidens energiproduktion. Vi måste producera energi genom förnybara energikällor, men vilka kommer att stå för framtidens energiproduktion?
  Läs mer
 • Bergvärme i Örebro

  Avgift för tillståndsansökan är 1410 kronor. Kom ihåg att handläggningstiden kan variera, därför uppmanar Örebro kommun att man ansöker om tillstånd 6 månader innan installation av bergvärme.
  Läs mer
 • Borrhål för bergvärme

  Borrhål för bergvärme, även kallat energibrunn, kräver inte stor yta på din tomt. Dess diameter är mellan 115 och 140 mm. I detta inlägg diskuteras allt du behöver veta om borrhål för bergvärme.
  Läs mer
 • Bergvärme eller frånluftsvärme?

  Bergvärmepumpen använder lagrad solenergi från berggrunden, medan frånluftsvärmepumpen använder energin från inomhusluften och bidrar till bra ventilation. Läs mer för att veta vilket värmesystem passar dig.
  Läs mer
 • Bergvärme eller luft-vattenvärme?

  Bergvärmepump och luft-vattenvärmepump bygger på samma teknik. Eftersom de använder olika energikällor finns det dock skillnader i prestanda och pris. Vilken är den rätta värmepumpen för dig?
  Läs mer
 • Bergvärme i Uppsala

  Uppsalas berggrund består huvudsakligen av gammal urberg med hög värmeledningsförmåga. Prisskillnaderna för tillståndsansökan kan variera mellan kommuner i Uppsala län. Läs GreenMatch tips på hur du ska gå tillväga!
  Läs mer
 • Borrning för bergvärme

  Borrdjupet för bergvärme varierar beroende på var du bor. Faktorer som måste beaktas vid dimensionering av borrhål är: grundvattnets temperatur, berggrundens värmeledningsförmåga och husets värmebehov.
  Läs mer
 • 6 fördelar med bergvärme

  Visste du att du kan göra upp till 80 procent besparing på uppvärmningskostnader med bergvärme. Det kräver inte heller stor yta på din tomt. Det finns flera fördelar som du kan läsa om i detta inlägg.
  Läs mer
 • Bergvärme i Sundsvall

  Läs om ansökningsprocessen och vad som bör göras innan installation av bergvärme. Vad är skillnaden mellan ansökan och anmälan. Läs vidare och få svar på dina frågor
  Läs mer
 • Bergvärme i Stockholm

  Stockholms berggrund består huvudsakligen av gammalt urberg som är lämpligt för utvinning av värme. Börja ansökningsprocessen i god tid och planera utförligt vart borrhålet placeras. Börja med att välja en installatör.
  Läs mer
 • Installera bergvärme i Göteborg

  Berggrunden i Göteborg består huvudsakligen av gammal urberg med hög kvartshalt. En hög kvatshalt innebär bra värmeledningsförmåga. Ställvis finns det dock områden i västkusten som består av kalksten, som har sämre värmeledningsförmåga. Läs tips på hur du ska gå tillväga.
  Läs mer
 • Passa på: Rotavdraget sänks 2016

  Rotavdraget kommer att sänkas från 50 procent till 30 procent från och med 2016. Om du har funderat på att installera bergvärme gäller det att agera före årsskiftet. Nu har du drygt tre månader innan rotavdraget sänks.
  Läs mer
 • Bäst i test: Jämförelse av 10 bergvärmepumpar

  Varje hushåll är unikt och har ett visst energibehov. Det finns många bergvärmepumpar i marknaden, men var och en har olika specifikationer. Jämför bergvärmepumpar som testats och hitta den bästa bergvärmepumpen för ditt hushåll.
  Läs mer
 • Bergvärme - Installationsprocessen

  Bergvärme är lagrad solenergi som, precis som det låter, genererar värme från lagrad solvärme i berggrunden. Denna typ av energikälla är stabil och fungerar därmed lika bra året runt oberoende av väder. Men hur går egentligen installationen till?
  Läs mer
 • Borra för bergvärmepump - Borrhål och berggrund

  En bergvärmepump genererar energi både till uppvärmning av hushållet samt till tappvatten. Ett rätt dimensionerat borrhål kan ofta täcka hela värmeförsörjningen och därmed sänka hushållets kostnad för energi avsevärt, beroende på vilken tidigare värmekälla som försörjt hushållet. En normal kostnadsminskning ligger på runt 60 procent.
  Läs mer
 • Kostnad för bergvärme - 5 viktiga fakta

  Bergvärmepumpar är ett av de mest miljövänliga och driftekonomiska alternativen för uppvärmning och varmvatten till privata bostäder. Kostnaden för en totalentreprenad kan variera beroende på hur mycket som ska ingå i offerten. Samtidigt ligger kostnadsbesparingen i normalfallet på mellan 60 till 80 procent, om man byter från direktverkande el eller olja.
  Läs mer