Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Kostnad för bergvärme - 5 viktiga fakta

#1 Totalkostnad och återbetalning för bergvärme

Bergvärmepumpar är ett av de mest miljövänliga och driftekonomiska alternativen för uppvärmning och varmvatten till privata bostäder. Förnybar lagrad solenergi utvinns ur berggrunden och fördelas i fastigheten med hjälp av en värmepump och det vattenburna värmesystemet, det vill säga via radiatorer eller golvvärmeslingor.

Totala priset för bergvärme kan variera mellan 70 000 kronor upp till 200 000 kronor beroende på hur mycket som ska ingå i offerten. Samtidigt ligger kostnadsbesparingen i normalfallet på mellan 60 till 80 procent, om man byter från direktverkande el eller olja. På så sätt är bergvärmepumpen återbetald inom bara ett par år, och därmed en mycket lönsam affär då bergvärme har en lång livslängd. Värmepumpen beräknas ha en livslängd på mellan 20 och 30 år, medan ett rätt dimensionerat borrhål har en ändlös livslängd.

Bergvarme _pris _kostnad

#2 Certifiering och planering för energibrunn

Börja med att kontakta miljökontoret i din kommun. För att få borra för bergvärme krävs först att man ansöker om tillstånd. Vidare krävs att borrningen genomförs av certifierad borrare. Då flera generationer kommer ha nytta av energibrunnen är det viktigt att den blir anlagd på professionellt sätt enligt gällande regler. Certifieringskraven har utarbetats av Sveriges Geologiska Undersökningar tillsammans med Svenska Brunnborrares Branchorganisation och Sveriges Avantiborrares Förening.

Innan våra samarbetspartners skickar hem en offert till dig vill de i normalfallet göra ett hembesök. Som fastighetsägare tar du, tillsammans med brunnsborraren, ställning till var energibrunnen ska borras. Tänk på att ta hänsyn till eventuella utbyggnader och ombyggnader som du eller framtida ägare kan tänkas vilja genomföra. Tillsammans med brunnsborraren ska du välja en plats som både är praktisk, effektiv och miljösäker.

#3 Bergvärmepumpens kostnad och effekt

Bergvärmepumpens effekt ska vara dimensionerad efter fastighetens energiförbrukning, för att täcka både vatten och värmebehovet, och därmed måste man känna till det maximala effektbehovet. Bergvärmepumpen ska sedan dimensioneras så den täcker 70 till 80 procent av det maximala effektbehovet. Då kommer bergvärmepumpen kunna täcka cirka 95 procent av er årliga energiförbrukning för uppvärming och varmvatten.

Priset på bergvärmepumpar varierar med märke, modell och effektivitet. För värmepumpen, exklusive borrning och installation, får du räkna med att betala mellan 40 000 upp till 100 000 kronor. Energimyndigheten rekommenderar att man som konsument jämför främst årsvärmefaktorn vid utvärdering av bergvärmepumpar, vilket är effektiviteten under ett helt år och förkortas med SCOP. Det betyder att för varje kWh el (kilowattimme) som värmepumpen förbrukar så bör man få ut från 3 till strax under 5 kWh värme.

Fyll i formuläret uppe på sidan så matchar vi dig med våra samarbetspartners i ditt område. Det är gratis och utan förpliktelser.

#4 Jämför offerter på bergvärme - få ner kostnaden!

När du beställer offerter på bergvärme är det viktigt att du som fastighetsägare lämnar så korrekta uppgifter som möjligt till bergvärmeentreprenören. På så sätt kan de anpassa värmepumpen och borrhålet efter energibehovet, vilket innebär bästa möjlighet till att sänka kostnaderna för uppvärmning och varmvatten. Installatören bör även kunna göra en besparingskalkyl, med hjälp av beräkningsprogram.

Att investera i en bergvärmeanläggning innebär en stor initial kostnad och därför ska du välja säljare, borrare och installatör med omsorg. Den allmänna rekommendationen är att jämföra tre till fyra offerter innan man bestämmer sig för vem man vill anlita. Av offerten ska du kunna utläsa vad som ingår i priset och om det kan tillkomma kostnader som inte finns angivna i offerten. Driftsättning och justering ska ingå i offerten, precis som leverans, garantier och betalningsalternativ.

#5 Isolering och kostnadsbesparing med bergvärme

Återbetalningstiden för en bergvärmepump ligger på mellan 5 till 10 år. Vad som påverkar återbetalningstiden är bland annat husets energiförbrukning, tidigare energikälla, priset man betalar per kWh då värmepumpen drivs av el, samt den totala kostnaden vid installation och  borrning.

För att öka kostnadsbesparingen och samtidigt förkorta återbetalningstiden är en ordentlig isolering av fastigheten viktig både vad gäller väggar, tak och grund. Isoleringsegenskaperna anges i ett U-värde, vilket anger hur mycket värme som försvinner per kvadrat vid en grads temperatursskillnad mellan ute och inne. Ju lägre U-värde ju bättre isolerad är fastigheten.

En relativt enkel och billig åtgärd är att täta fönster och dörrar. Kostnaden du lägger ner på isolering, har du snabbt tjänat igen på uppvärmningskostnaderna. Ett annat tips är att kolla över tilläggsisolering för källare och vindsutrymme för att sänka hushållets kostnader ytterligare och korta bergvärmepumpens återbetalningstid.

Bergvarme _kostnad _info

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut