Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Bäst i test: Jämförelse av 10 bergvärmepumpar

Välj den bästa bergvärmepumpen

Sveriges berggrund består främst av gammalt urberg som är lämplig för utvinning av bergvärme. Bergvärmepumpar genererar högre energibesparingar än luft-vatten eller luft-luftvärmepumpar. Detta är en av orsakerna till att bergvärme är en av de populäraste värmekällorna i Sverige.

Innan du beslutar dig för att installera en bergvärmepump, lönar det sig att kontrollera följande saker:

  • Finns det underjordiska ledningar vid din tomt som begränsar dina möjligheter vid placeringen av borrhålet.
  • Regleringar i Normbrunn -16, som ställer begränsningar gällande borrhålets placering.
  • Det lokala miljökontoret informerar om regleringar som gäller endast inom din kommun.

När det kommer till att välja rätt värmepump finns det flera faktorer som måste beaktas. Prisskillnaderna kan vara stora, men även effektiviteten, besparingarna och förlusterna för respektive produkt varierar. Totala priset på bergvärme inklusive installation ligger vanligtvis mellan 110 000 och 160 000 kronor, men varierar beroende på husets krav. Nedan presenteras en jämförelse mellan bergvärmepumpar som har testats av Energimyndigheten.

Hos oss kan du få offerter för att hitta den bästa bergvärmepumpen utifrån just dina behov. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret, så kontaktar vi dig sedan personligen för komplementerande uppgifter.

Vi matchar dig sedan med upp till 4 lokala leverantörer som ger dig skräddarsydda offerter - processen är helt gratis och utan förpliktelser, du betalar alltså ingenting om du bestämmer dig för att inte gå vidare med en offert!

Bäst i test: Jämförelse av 10 bergvärmepumpar

Notera att testresultaten är från Energimyndighetens bäst i test på bergvärmepumpar. Testen är utförda år 2012 och 2014, och därför är det inte garanterat att bergvärmepumparna nedan finns till salu eller att priserna är korrekta i dagens läge.

Notera även att bergvärmepumparna som presenteras behöver motsvara produktsortimentet hos GreenMatch. Detta är en jämförelse bland redan testade bergvärmepumpar för att identifiera skillnader som föreligger mellan olika varumärken av bergvärmepumpar.

Det är även viktigt att poängtera att Energimyndighetens bäst i test är utfört i labbmiljö som motsvarar en årsmedeltemperatur på 6 grader. Testresultaten kan därmed variera från de resultat som uppnås i verkligheten.

Bergvärmepump bäst i test infografik

Ska du köpa en bergvärmepump?

När du bestämt dig för att skaffa en bergvärmepump bör du jämföra priser. Utöver priset för själva bergvärmepumpen tillkommer bland annat borrning och installation. På grund av detta kommer priset variera beroende på leverantörer, därför bör du alltid jämföra priser. Det gör du enklast genom att beställa offerter hos oss!

Det finns flera fördelar med att beställa offerter från oss:

  • Du får ett konkurrenskraftigt pris då leverantörerna konkurrerar
  • Du får upp till 4 skräddarsydda offerter - helt gratis
  • Vi gör grovjobbet åt dig, du slipper själv jaga leverantörer
  • Vår tjänst medför inga förpliktelser, du kan när som helst välja att avsluta processen'
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Högre energibehov - större nytta

Energimyndighetens test omfattar resultat för hus med två olika energibehov, 24 200 kWh per år och 34 300 kWh per år. Enligt resultaten kan man konstatera att största nyttan av bergvärmepumparna får man då energibehovet är högre. Detta kan ses då man jämför värmepumparnas SCOP-värden eller de procentuella energibesparingarna i hus med högre och lägre energibehov.

Testet visar också att golvvärme ger dig större energibesparingar än radiatorer. SCOP-värdet är nämligen högre då energibehovet är högre. Bästa procentuella energibesparingarna mättes upp till 80 procent vid övergång från direktel till bergvärme med golvvärme. Den högsta besparingen för radiatorer uppmättes till 76 procent.

Dessa resultat mättes i hus med ett energibehov på 34 300 kWh per år. Motsvarande resultat i huset med ett energibehov på 24 200 kWh per år var 79 procent med golvvärme och 74 procent med radiatorer. Bergvärmepumpen Nibe F1255-16 var bäst i energibesparing i alla mätningar.

Årliga besparingar i kronor

Statistik från Statistiska Centralbyrån indikerar att genomsnittliga elpriset för hushållskunder, vars årliga elkonsumtion är över 15 000 kWh/år, är omkring 1,25 kronor per kWh under 2015. Med denna summa som utgångspunkt, har GreenMatch räknat ut hur stora besparingarna är för respektive produkt.

Resultaten indikerar att Nibe F1255-16 ger största energibesparingarna. I ett hus med golvvärme och med ett energibehov på 24 200 kWh per år, mättes energibesparingarna upp till 19 000 kWh per år. För Bosch som hade sämsta besparingarna i testet, mättes energibesparingarna till 16 600 kWh per år.

19 000 kWh - 16 600 kWh = 2 400 kWh * 1,25 kr = 3 000 kr per år

Skillnaden är på energibesparingen är då 2 400 kWh per år. Om vi konverterar detta till kronor enligt Statistiska Centralbyråns genomsnittliga elpris (1,25 kr/kWh) kan vi se att du kan spara 3 000 kronor per år om du väljer Nibe framför Bosch. Däremot hör dessa värmepumpar i olika prisklasser, nämligen Nibe:s värmepump kostar 86 500 kronor, medan Bosch kostar 77 000 kronor. Man bör även påpeka att Nibes effekt är 16 kW och Bosch:s effekt är 11 kW.

Energibesparingarna blir förhållandevis högre då husets energibehov är högre. Beräkningen utfördes för ett hus med ett energibehov på 24 200 kWh för att bidra till en mer realistisk summa, eftersom detta energibehov motsvarar bättre det genomsnittliga energibehovet för hus i Sverige. I diagrammet nedan kan du se hur stora förlusterna är i kronor för respektive bergvärmepump.

Stapeldiagram angående förluster i kronor

Bäst i förluster: Thermia Diplomat Optimum G3, 10

I Energimyndighetens bäst i test bergvärmepumpar kan man se stora skillnader gällande förluster i varmvattenberedningen. Med förluster menas den energiåtgång som går åt till uppvärmning av vattnet då inget vatten förbrukas och kallas därför också tomgångsförbrukning.

Bergvärmepumpen av Thermia gav bästa resultat, med årliga förluster på 290 kWh. Sämsta resultat mättes för CTC, vars årliga förluster var upp till 1 050 kWh. Därmed kan man konstatera att skillnaderna i förluster är stora, upp till 760 kWh per år.

När man konverterar energiförlusten till kronor, med ett genomsnittligt elpris på 1,25 kronor per kWh, visar det sig att de årliga förlusterna för dessa bergvärmepumpar är 1 313 kronor för CTC och 363 kronor för Thermia. Då är skillnaden på de årliga förlusterna mellan dessa bergvämepumpar 950 kronor för varmvattenberedning.
1 050 kWh - 290 kWh = 760 kWh * 1,25 = 950 kronor

Varmvattenberedning

Skillnaden mellan bergvärmepumparna med största och minsta produktionen av 40-gradigt vatten är 70 liter. Största produktionen mättes för Nibe F1245-10 som klarade av att producera 258 liter varmvatten. Bergvärmepumpen EviHeat hade minsta produktionen och uppmättes till 188 liter varmvatten.

Nibe hade även högsta varmvattentemperaturen på 53 grader, tillsammans med Thermia. Alla bergvärmepumpar i testet hade tillräckligt varmt vatten och tekniska lösningar för att motverka tillväxt av legionella bakterier i vattnet.

Lägsta ljudnivå: Viessmann Vitocal 343-G

Viessmanns bergvärmepump hade lägsta ljudnivå i Energimyndighetens test, med en en ljudnivå 41-42 dB. IVT:s bergvärmepump hade högsta ljudnivån och mättes till 52-53 dB. Därmed är skillnaden mellan största och minsta värdet upp till 12 dB, vilket uppfattas av människan som en fördubbling av ljudet. Därmed kan det löna sig att beakta detta vid val av bergvärmepump.

Länk till referenskälla: Energimyndighetens test på bergvärmepumpar.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut