Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

6 fördelar med bergvärme

Visste du om bergvärmets fördelar?

Bergvärme är ett populärt uppvärmningsalternativ i Sverige. Det kommer dock inte som en stor överraskning då man tänker på Sveriges berggrund, som huvudsakligen består av gammalt urberg som är lämplig för utvinning av bergvärme. Tillika fungerar bergvärmepumpar bra även i de kallare orterna i Sverige.

Några fördelar med bergvärme är:

 • Upp till 80 procent besparing på uppvärmningskostnader
 • Kräver inte stor yta på din tomt
 • Miljövänligt uppvärmningsalternativ

Det rekommenderas att du kontaktar flera leverantörer innan köpbeslut. Enklast mottar du offerter genom att fylla i formuläret ovan så får du upp till 4 skräddarsydda offerter - gratis och utan förpliktelser!

6 fördelar med bergvärmepumpar

 1. Stora besparingar

  Totalentreprenad av bergvärme är dyrt jämfört med andra värmepumpar. Den totala kostnaden kan bli allt mellan 100 000 och 250 000 kronor, beroende på hushållets värmebehov, berggrunden och jorddjupet.

  Fördelen med bergvärme är dock att den utnyttjar lagrad energi från berggrunden. Detta är även orsaken till att bergvärme är energieffektivare än andra värmepumpar. Med bergvärme kan du minska dina uppvärmningskostnader upp till 80 procent, jämfört med direktverkande el.

  Särskilt för stora hus där uppvärmningskostnaderna är väldigt stora kan bergvärme generera stora besparingar. Generellt sett brukar man säga att en investering på bergvärme har en återbetalningstid inom tio år. Efter att investeringen är återbetalad gör du stora besparingar på uppvärmningskostnaderna.

 2. Bra investering

  En modern bergvärmepumps livslängd är relativt lång, mellan 20 till 30 år. Livslängden för kollektorslang och borrhål är vanligtvis över 50 år. En till fördel med bergvärme är därmed att det kan ses som en långsiktig investering, eftersom den ökar på fastighetens värde.

  Investeringen minskar inte endast på uppvärmningskostnaderna. Utöver besparingarna kan du öka på husets försäljningsvärde. Därmed kan du gynnas av investeringen på många olika sätt. Man bör även komma ihåg att bergvärmepumpars energieffektivitet gör det till ett miljövänligt uppvärmningssystem.

 3. Kräver inte stor yta på din tomt

  En till fördel med bergvärme är att den inte kräver en stor yta av tomten. Exempelvis jordvärme kräver stor markyta, men bergvärme behöver endast ett hål. Borrhålet är kring 15 cm i diameter, och kräver därmed inte en stor yta. Sedan dimensioneras djupet enligt hushållets värmebehov.

  Ju större värmebehov, desto djupare borras hålet. Även berggrundens art påverkar borrdjupet. Oavsett energibehov klarar sig en privat villa vanligtvis med ett borrhål. Mest utrymme krävs vid själva borrningen då maskinerna måste rymmas på tomten.

  Självaste borrhålet kräver alltså inte stort område på tomten. Däremot får närliggande borrhål inte placeras närmare än 20 meter från varandra. Det är för att undvika att energiutvinningen från bägge energibrunnar försämras.

 4. Underhållsfritt uppvärmningsalternativ

  En till fördel med bergvärme är att jämfört med många av de äldre uppvärmningssystemen är bergvärme underhållsfritt och kräver inte en stor arbetsinsats för underhåll. Exempelvis krävs det ingen sotning eller bränsleförsörjning.

  Faktum är även att de flesta ägare av bergvärmepumpar har varit nöjda med uppvärmningssytemet. Enligt Energimyndigheten har upp till 90 procent varit nöjda med sin investering av bergvärme.

 5. Miljövänligt uppvärmningsalternativ

  Bergvärme utnyttjar precis som solceller solenergi, men istället för att ta vara på den direkt används den solenergi som är lagrad i berggrunden. I och med att berggrundens temperatur hålls stabil året runt är det en väldigt pålitlig värmekälla. Trots Sveriges skiftande klimat, avger bergvärmepumpen jämn temperatur hela året oberoende av utomhustemperaturen.

  Under sommaren när uppvärmning inte är aktuellt, kan bergvärmepumpen använda den uteblivna energin för att generera kyla istället för värme. Det blir därmed inget slöseri av energi, utan istället kan den användas både för uppvärmning och nerkylning.

  De moderna bergvärmepumparna är väldigt energisnåla och genererar upp till fem gånger mer värme än vad de förbrukar energi. Det kan du läsa mer om i följande stycke som behandlar fördelen med värmepumpens energieffektivitet.

 6. Energieffektivitet

  COP är den värmefaktor som används för att mäta värmepumpens effektivitet. COP-värdet anger hur många kilowatt värmepumpen genererar per förbrukad kilowatt el. Exempelvis, om COP-värdet för värmepumpen är 3 - då genereras 3 kWh för varje förbrukad kWh.

  SCOP-värdet mäter värmepumpens verkningsgrad för ett år och ger därmed ett mer realistiskt värde som beaktar temperaturskillnaderna mellan årstiderna. För bergvärmepumpar kan SCOP-värdet vara mellan 3 och 5.

  Bästa SCOP-värdet uppnås då värmepumpen kopplas till golvvärme, eftersom det kräver lika hög temperatur som exempelvis radiatorer. Med andra ord betyder detta att du kan uppnå högsta besparingen om du har golvvärme i ditt hushåll.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut