Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Bergvärme i Stockholm

Bergvärme i Stockholm

Bergvärme är är ett populärt uppvärmningsalternativ i Stockholm. Detta beror delvis på att berggrunden är lämplig för energibrunnar och ger därmed bra förutsättningar för bergvärme. En hög efterfrågan på bergvärme är orsaken till att priserna på bergvärmeinstallation är aningen dyrare än i andra kommuner.

Detta inlägg behandlar tre primära områden gällande bergvärme i Stockholmsregionen:

  • Ansökningsprocessen - börja tidigt, det kan ta flera veckor
  • Placering av borrhål - påverkas av bl.a. grannar och underjordiska lednigar
  • Totalkostnad för bergvärme - påverkas av borrdjup, jorddjup och värmebehov

Det rekommenderas att du kontaktar flera leverantörer innan köpbeslut. Särskilt i Stockholm där utbudet är stort, lönar det sig att jämföra offerter från flera leverantörer. Enklast mottar du offerter genom att fylla i formuläret så matchar vi dig med upp till fyra leverantörer. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Ansökningsprocessen för bergvärme i Stockholm

Innan du påbörjar en bergvärmeinstallation måste du ansöka om tillstånd via den lokala miljöförvaltningen. Det är dock inte en snabb process, då det kräver en del förarbete och det kan ta länge innan du får besked om tillstånd.

Ansökan om tillstånd kostar 5 550 kronor i Stockholm för en bergvärmepump med en effekt upp till 20 kW. Ansökan kan göras direkt via webben, men bland annat om värmepumpen är kraftigare än 20 kW måste en skriftlig ansökan göras. Värmepumpar i denna storlek gäller dock främst för kommersiella byggnader. Mer specifikt kan du läsa om kriterierna på Stockholms kommuns webbplats.

Innan du ansöker om tillstånd måste följande saker redogöras:

  • Vem installerar/borrar? - även SITAC-nummer måste anges
  • Var placeras borrhålet? - hitta en lösning tillsammans med dina grannar
  • Finns det ledningar, rör och tunnlar under din tomt? - fastighetsägaren ansvarar för detta

Installatör

Som redan nämnt måste du nämna borrarens SITAC-nummer vid din ansökan. Detta beror på att miljöförvaltningen måste kunna kontrollera att borraren är certifierad. Utöver detta gäller även de regleringar som presenteras i Normbrunn -16. Det är ett dokument utarbetat av SGU, tillsammans med andra organisationer, som innehåller rekommendationer och regleringar gällande borrning.

Det finns även fördelar med att anlita installatör i god tid. Installatören kan bidra med bra tips och svar på dina frågor, eftersom det är deras primära verksamhetsområde och behärskar installationsprocessen.

Placering av borrhål

Borrning för bergvärmeEftersom det finns mycket tätbebodda områden i Stockholm kan det uppstå utmaningar i fråga om placering av borrhålet. Enligt rekommendationerna i Normbrunn -16 ska avståndet till närmaste borrhål vara minst 20 meter, vilket kan vara svårt att uppfylla om tomterna ligger tätt intill varandra.

Orsaken till att det måste vara 20 meters avstånd mellan borrhålen är att energiutvinningen från energibrunnarna kan försämras om de är för nära varandra. Oftast går det att kompensera ett kortare avstånd med ett djupare borrhål, vilket måste även presenteras vid ansökningen. Alternativt går det även att vinkla energibrunnen så att hålets aktiva del hamnar längre ifrån grannens borrhål.

Det är även viktigt att du diskuterar om borrhålets placering med dina grannar vid planeringsskedet. På så vis kan ni tillsammans planera var det vore lämpligt att placera borrhålet, så att alla grannar har samma förutsättningar att installera bergvärme.

Ledningar, rör och tunnlar

Fastighetsägaren ansvarar för att utreda om det finns eventuella ledningar, rör och tunnlar under tomten. Detta gör du smidigt via ledningskollen där du kan utreda om det finns eventuella el-, tele- eller kommunikationsledningar under din tomt.

När du har ansökt om installation av bergvärme kommer miljöförvaltningen att skicka remisser till olika lednings- och tunnelägare. De kommer sedan att meddela dig om det förekommer några hinder gällande placeringen av borrhålet.

Stockholms berggrund lämplig för bergvärme

Stockholms berggrund består huvudsakligen av gammalt urberg. Både gnejsrika bergarter och över 1 906 miljoner gamla granitoider förekommer i området. Denna typ av berggrund har en bra värmeledningsförmåga och är därmed lämplig för bergvärme.

På öarna i Stockholms skärgård kan berggrunden bestå av litet yngre metavulkaniska bergarter. Dessa bergarter kan vara bland annat kristallin och kalksten, som inte har lika bra värmeledningsförmåga som de äldre bergarterna i fastlandet.

Kostnad för bergvärme i Stockholm

Det är svårt att avgöra kostnaden för totalentreprenad på bergvärme. Det beror på att det finns flera faktorer som påverkar det slutliga priset. Delvis handlar det om förutsättningarna för din tomt, men även husets storlek och energibehov.

Checklista för bergvärmeDe huvudsakliga faktorerna som påverkar priset på en bergvärmeinstallation är:

  • Berggrundens art - som påverkar hur djupt borrhålet måste vara
  • Jorddjupet - som påverkar hur mycket foderrör måste installeras
  • Värmebehov - ju större värmebehov, desto högre effekt krävs på bergvärmepumpen

Priset på totalentreprenad kan därmed vara allt mellan 100 000 och 250 000 kronor. Prisnivån är högre i Stockholm än i mindre kommuner. Däremot är berggrunden generellt sett lämplig för bergvärme i huvudstadsregionen, vilket kan påverka borrdjupet.

Borrdjupet påverkar kostnaden

Vanligtvis är borrhålet kring 100 till 200 meter djupt. Det slutliga borrdjupet påverkas bland annat av husets energibehov och berggrundens värmeledningsförmåga. För att räkna ut hur mycket borrning kostar kan man utgå från att det kostar 300 kronor per meter.

Jorddjupet påverkar kostnaden

Med jorddjup menas distansen mellan markytan och berggrunden. Jorddjupet kan vara avgörande om det alls lönar sig att installera bergvärme. Detta beror på att på denna sträcka måste foderrör installeras, vilket kräver mycket arbete som ökar kostnaderna.

Man kan räkna med att foderrör kostar kring 500 till 900 kronor per meter. Därmed kan kostnaderna för att borra bergvärme öka markant om din tomt har ett stort jorddjup.

Motta offerter för bergvärme

Beställ flera offerter för att få en mer realistisk bild av vad installation av bergvärme kostar för ditt hushåll. Detta är bästa alternativet för att få ett pris på en bergvärmeinstallation, eftersom varje installation är unik och priset påverkas av flera faktorer.

Du kan enkelt motta offerter genom att fylla i formuläret ovan. Vi kontaktar dig för att matcha dig med upp till fyra av våra samarbetspartners. Du kan sedan välja den offert som motsvarar dina önskemål och preferenser. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut