Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Bergvärme i Sundsvall

Bergvärme i Sundsvall

Att skaffa bergvärme fungerar nästan på samma sätt var än i Sverige du bor. Du måste ansöka om tillstånd för borrning från kommunens miljökontor, anlita en certifierad installatör och bifoga information gällande installationen till miljökontoret. Klimatet, husets energibehov och berggrund styr dock hur den slutliga installationen måste göras.

Inget fast pris på bergvärmeinstallation kan anges, men fördelningen av kostnader kan vara:

 • Pris på bergvärmepump - Kostar mellan 60 000 - 110 000 kronor
 • Kostnad att borra - Kostar mellan 30 000 - 100 000 kronor
 • Pris för att installera - Ungefär 10 procent av den totala kostnaden (montering av värmepump)

Det rekommenderas att du kontaktar minst tre leverantörer när du begär offerter för bergvärme. Du gör detta smidigt genom att fylla i formuläret. GreenMatch kommer att kontakta dig för att matcha dig med upp till fyra leverantörer, som lämnar sina offertförslag. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Tillståndsansökan för bergvärme i Sundsvall

I Sundsvall ska du antingen ansöka om tillstånd eller anmäla installation av bergvärmepump. Både anmälan och ansökan skickas in till kommunens miljökontor.

Du gör anmälan om din bergvärmeanläggning ligger i ett område med kommunalt vatten och då måste du:

 • Skicka in anmälningsblankettenSkicka in anmälan
 • Skicka in en situationsplan, dvs. en karta över tomten där du har markerat var anläggningen kommer att installeras
 • Betala en fast avgift på 930 kronor

Du ansöker om tillstånd för din bergvärmeanläggning om den installeras i närheten av dricksbrunnar eller skyddsområde för kommunalt vatten. Då måste du:

 • Skicka in ansökningsblankettenSkicka in ansökan
 • Skicka in kravlistan som du får av installatören
 • Skicka in en karta där du markerar vattentäkter inom en radie på 200 meter från den planerade bergvärmeanläggningen 
 • Betala 930 kronor per timme för handläggningstiden av ärendet

Mer specifik information samt anmälnings-/ansökningblanketten hittar du via Sundsvalls kommuns webbplats.

Skriftlig bekräftelse från Sundsvalls miljökontor

Oavsett om du gör anmälan eller ansökan, måste du vänta med installationen tills du har fått skriftlig bekräftelse / skriftligt tillstånd att påbörja installationen. Om du påbörjar arbetet innan du har fått tillstånd, riskerar du att betala en miljösanktionsavgift.

Det lönar sig att ansöka om tillstånd i god tid, så du kan påbörja arbetet så snabbt som möjligt. Sundsvalls kommun meddelar inte specifikt hur länge handläggningstiden tar, men generellt sett tar det några veckor.

Enligt miljökontorets anvisningar i Sundsvall är det fastighetsägarens ansvar att ta reda på om det finns eventuella el-, telefon-, vatten- eller avloppsledningar under tomten. Samma gäller cisterner, tunnlar, bergrum eller skyddsrum, som kan finnas under marken vid de planerade koordinaterna.

Du kan kontrollera om det finns ledningar under din tomt genom ledningskollen.

Kostnad för bergvärme i Sundsvall

Totalkostnad för bergvärme kan vara svårt att avgöra utan att installatören har gjort hembesök. Detta beror på att varje installation är unik och totalakostnaden beror på tre primära delkostnader.

Delkostnaderna i förhållande till totalkostnad:

 • Bergvärmepump - 45 procentDekostnader för installation av bergvärme
 • Borrning - 45 procent
 • Montering av värmepump - 10 procent

Totalkostnaden kan vara allt mellan 100 000 och 250 000 kronor beroende på omständigheterna i ditt område. Tre primära faktorer som har en stor inverkan på vad det totala priset för en bergvärmeinstallation blir är följande:

 • Borrdjup - hur djupt måste man borra?
 • Jorddjup - hur mycket foderör måste installeras?
 • Värmebehov - hur effektiv måste värmepumpen vara?

Borrdjup

Kostnaden för borrning kan räknas i runda tal med 300 kronor per meter. Borrdjupet bestäms huvudsakligen enligt berggrunden och husets värmebehov. Om energibrunnen måste installeras närmare än 20 meter till en annan energibrunn, kan det hända att man måste kompensera avståndet med ett djupare borrhål.

Jorddjup

Med jorddjup menas avståndet mellan markytan och berggrunden. Detta avstånd ska helst vara så kort som möjligt, eftersom foderrör måste installeras till denna sträcka. Problemet med ett stort jorddjup är att foderrör kostar kring 500 till 900 kronor per meter. Det kan därmed bli dyrt om det blir tiotals meter.

Det måste dock installeras minst 6 meter foderrör oavsett hur stort jorddjupet är. Jorddjupet i Sverige är i genomsitt 7 meter, så det är inte så sannolikt att extremt stora jorddjup förekommer i ditt område.

Läs mer: Installera bergvärme - borrning & rördragning

Värmebehov

Bergvärmepumpens effekt avgörs beroende på ditt värmebehov. Ju större värmebehov ditt hushåll har, desto högre effekt krävs på bergvärmepumpen. Priset på en värmepump kan vara allt mellan 60 000 och 110 000 kronor.

Effekten på bergvärmepumpen påverkar givetvis priset, men även andra egenskaper kan höja på priset. Det finns bergvärmepumpar med exempelvis lägre ljudnivå, lägre förluster i varmvattenberedning, men även varumärket påverkar priset.

Motta offerter för bergvärme i Sundsvall

Vill du motta offerter på bergvärme i Sundsvall? Detta gör du enkelt genom att fylla i formuläret uppe på sidan.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Läs mer om bergvärme på din ort