Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Installera bergvärme i Göteborg

Installation av bergvärme i Göteborg

Bergvärme utnyttjar lagrad solenergi från berggrunden. Detta betyder att berggrundens värmeledningsförmåga spelar en stor roll vid val av uppvärmningssystem. Gnejs och granit är bergarter med hög kvartshalt och lämpar sig för bergvärme. Dessa är även de vanligaste bergarterna i Göteborg.

Totala priset på bergvärme varierar beroende på omständigheterna och hushållets energibehov.

  • Pris på bergvärmepumpen - från 60 000 till 100 000 kronor 
  • Kostnad för borrning - från 30 000 till 100 000 kronor
  • Installation - Ungefär 10 procent av den totala kostnaden (montering av värmepump)

Det rekommenderas att ta kontakt med minst tre leverantörer innan köpbeslut. Enklast gör du detta genom att fylla i formuläret på denna sida. GreenMatch kontaktar dig sedan för att få matcha dig med upp till fyra leverantörer. Du får friheten att välja en bergvärmeinstallatör utifrån dina behov och preferenser.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Berggrunden i Göteborg

Bergvarmepris _borrhaal _kostnadSom redan nämnt består berggrunden i Göteborg huvudsakligen av gammal urberg med hög kvartshalt. Speciellt i de östra delarna består berggrunden främst av nästan två miljarder år gamla gnejser. Dessa är bergarter som har en bra värmeledningsförmåga och passar bra för bergvärme.

Berggrunden i Sverige är i stort sätt lämpligt för utvinning av bergvärme. Detta beror på att metamorfa bergarter, såsom gnejs och gnejsgranit, är vanliga i så gott som hela landet. Dessa bergarter har en låg porositet och en hög densitet, vilket är orsaken till att de leder värme bra.

Kuststräckan i Västra Götaland har dock flera områden som består av exempelvis kalksten. Därmed lönar det sig att försäkra sig om hur berggrunden verkligen ser ut vid ditt område innan installation.

Ansökningsprocessen för bergvärme i Göteborg

Kom ihåg att förarbetet är ganska tidskrävande, men även ett måste. Du måste ansöka om tillstånd för att bli berättigad att lagligt installera din bergvärmepump. Du måste även ha en plan på var borrhålet kommer att placeras.

Detta är viktigt bland annat för att borrhål inte placeras för när varandra. Orsaken till att man måste ha tillstånd är att det finns en risk att man skadar miljön.

Ansökan om tillstånd

För att ansöka om tillstånd ska du kontakta miljöförvaltningen. I Göteborg är ansökningsavgiften 3920 kronor för upp till fem borrhål. Om du ansöker för fler än det ökar avgiften till 5 880 kronor.

Innan du fyller i ansökan måste du ha information om:

  • Bergvärmepump (fabrikat, modell, effekt och typ av köldmedium)
  • Installatörens namn och kontaktuppgifter
  • Namn på företaget som borrar

Utöver detta måste du bifoga en karta där du har markerat borrhålets/borrhålens placering. Du måste även markera vattenbrunnar och avloppsanläggningar inom en radie på 50 meter från borrhålet. Grundregeln är att avståndet till närmaste borrhål ska vara minst 20 meter.

Om du måste placera borrhålet närmare än det, måste du markera andra borrhålen inom en radie på 20 meter från det planerade borrhålet, samt redovisa hur du tänker kompensera för kortare avstånd. Du kan läsa mera på Göteborgs Stads webbplats.

Kostnad för borrning

Man kan säga att det finns tre huvudsakliga faktorer som påverkar priset för borrning.

  • Berggrundens art - inverkar på hur djupt borrhålet måste vara
  • Djup till berggrund - inverkar på hur mycket foderrör måste installeras
  • Stad / kommun - priserna varierar i olika kommuner, oftast dyrare i storstäder

Borrdjupet bestäms enligt hurudan berggrunden är där du ska borra. Exempelvis då berggrunden är sedimentär måste man borra djupare än då berggrunden består av metamorfa bergarter som gnejs och andra granitiska bergarter.

När man bor i en storstad måste man komma ihåg att priserna är oftast aningen dyrare. Även i Göteborg kan man förvänta sig att priset på borrning är dyrare än i mindre kommuner inom Västra Götaland.

Jorddjup påverkar kostnad för bergvärme

Distansen från markytan ner till berggrunden kallas jorddjup. Jorddjupet kan bli den avgörande faktorn som bestämmer om det är lönsamt att installera bergvärme. Ju längre distansen är, destu mera tilläggskostnader uppkommer.

Detta beror på att enligt Normbrunn -16 måste man installera foderrör för den del som är ovanför berggrunden. Foderrör kostar från 500 till 900 kronor per meter och därför kan kostnaderna öka markant om jorddjupet är tiotals meter.

Pris på bergvärmepump

Bergvärmepumpar kostar kring 60 000 till 100 000 kronor. Priset varierar beroende på värmepumpens effektivitet, men även skillnader mellan varumärken och andra egenskaper styr priset.

Det lönar sig att jämföra bergvärmepumpar för att hitta den bästa utifrån dina behov och preferenser. Det finns ett flertal olika varumärken som erbjuder olika modeller. Modellerna kan ha skillnader i exempelvis effektivitet, ljudnivå och förluster.

Motta offerter för bergvärme

Det kan vara svårt att ge ett exakt pris på vad totalkostnaderna för en bergvärmeinstallation blir. Därför lönar det sig att ta in offerter så får du ett pris på installation för ditt hushåll. Bergvärmeinstallatörer gör oftast hembesök för att utvärdera varje installation. Då får du en mer realistisk bild över vad kostnaden kommer att bli.

Offerter får du enklast genom att fylla i formuläret uppe på sidan. Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att matcha dig med upp till fyra av våra samarbetspartners.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Läs mer om bergvärme runtom på din ort