Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Bidrag för bergvärme

Bidrag för installation av bergvärme

En bergvärmeinstallation kan vara en kostsam process, men du har rätt till bidrag genom rotavdrag, förutsatt att ditt hus är mer än 5 år gammalt och att du skattar i Sverige. Rotavdraget får avdras endast på arbetskostnaden, som beräknas med ett schablonbelopp som är 35 procent av totalkostnaden.

Hur fungerar rotavdraget?

  • Rotavdraget avdras från arbetskostnaden
  • Arbetskostnad inkluderar arbete för borrning och montering av bergvärmepump
  • År 2016 framöver sänks rotavdraget till 30 procent

Har du funderat på att installera bergvärme? Påbörja processen genom att fylla i formuläret så matchar vi dig med upp till fyra leverantörer. Det går snabbt och enkelt, och du kan välja den offert som bäst motsvarar dina önskemål. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser!

Bidrag för bergvärme gäller endast arbetskostnad

Det schablonmässiga arbetskostnaden beräknas vara 35 procent. Denna procent baserar sig på arbetskostnaden för:

Kostnadsfördelning för bergvärme med rotavdrag

  • Borrning - cirka 25 procent
  • Montering av bergvärmepump - cirka 10 procent

Notera att endast en del av fakturan för borrning gäller arbetskostnad. Fakturan består både av material, maskiner och arbete. Hur stor andel som består av arbete beror på varje enskilt fall. I normala fall är det cirka hälften av totalkostnaden för borrning. För denna kostnad är du berättigad till att göra rotavdrag.

Även den tekniska delen av installationen beräknas som arbetskostnad. Detta gäller mer eller mindre montering av bergvärmepump för att få systemet i funktionsskick. Denna kostnad brukar ligga kring tio procent av totalkostnaden.

Rotavdraget är 30% på arbetskostnaden

Rotavdraget för bergvärme är 30 procent på arbetskostnaden år 2018.

Bidraget kan som högst uppgå till 50 000 kronor per år och person.

År 2016 minskades avdraget till 30 procent, och detta betyder att arbetskostnaden måste nå upp till 167 000 kronor för att du ska kunna utnyttja rotavdraget till fullo vid ett tillfälle. Det vill säga att bidraget uppgår till 50 000 kronor.

Läs mer om pris på bergvärme.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Case bidrag för bergvärme

För att exemplifiera ändringen av rotavdraget och hur det kommer att påverka totalkostnaden för installation av bergvärme presenteras nedan två fall. Vi utgår från en mindre och en större bergvärmeinstallation där totalkostnaden är:

  • Fall 1: Totalkostnad 110 000 kronor
  • Fall 2: Totalkostnad 205 000 kronor

Schablonmässiga arbetskostnaden

Den schablonmässiga arbetskostnaden för bergvärmeinstallation är 35 procent på totalkostnaden. Detta betyder att arbetskostnaden för respektive fall blir följande:

  • Fall 1: 110 000 kr * 0,35 = 38 500 kronor
  • Fall 2: 205 000 kr * 0,35 = 71 750 kronor

Nu har vi räknat ut den schablonmässiga arbetskostnaden. När vi vet arbetskostnaden kan vi beräkna rotavdraget.

Rotavdrag 2015 (50 procent på arbetskostnaden)

Fall 1: 38 500 kr * 0,5 = 19 250 kronor
Fall 2: 71 750 kr * 0,5 = 35 875 kronor

Rotavdrag 2016 (30 procent på arbetskostnaden)

Fall 1: 38 500 kr * 0,3 = 11 500
Fall 2: 71 750 kr * 0,3 = 21 525

Dessa summor representerar alltså det bidrag du får när du installerar bergvärme. Om vi då räknar ut vad totalkostnaden för respektive fall blir år 2015 och 2016 får vi följande summor:

Totalkostnad

Fall 1

År 2015: 110 000 kr - 19 250 kr = 90 750 kronor
År 2016: 110 000 kr - 11 500 kr = 98 500 kronor

Skillnaden i totalkostnad i fall 1 blir 98 500 - 90 750 = 7 750 kronor

Fall 2

År 2015: 205 000 kr - 35 875 kr = 169 125 kronor
År 2016: 205 000 kr - 21 525 kr = 183 475 kronor

Skillnaden i totalkostnad i fall 2 blir 183 475 - 169 125 = 14 350 kronor

Som slutsats kan man då konstatera att totalkostnaden för installation av bergvärme kommer att öka med cirka 8,5 procent, när nya rotavdraget tas i bruk.

Bidrag för bergvärme

Värmepumpar blir effektivare

Man måste dock notera att värmepumparna utvecklas konstant. Priserna hålls stabila medan effektiviteten ökar. Till detta bidrar bland annat EU:s ekodesigndirektiv och energimärkning, vars mål är att främja innovation och energieffektivitet.

När bergvärmepumparna blir effektivare och konkurrensen ökar får du både en bättre värmepump för samma pris som tidigare och du kan även generera större årliga energibesparingar. Därmed kommer investeringen vara lönsam trots att rotavdraget sänks nästa år. Det påverkar inte lika mycket på mervärdet som det gör på investeringskostnaden.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut