Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Borrhål för bergvärme

Allt du behöver veta om borrhål för bergvärme

En bergvärmepump får sin energi från berggrunden, vilket är orsaken till att man måste borra en energibrunn. Det finns olika faktorer som påverkar borrhålets djup och storlek. De huvudsakliga faktorer som påverkar energibrunnens storlek är:

  • Bergartens värmeledningsförmåga
  • Hushållets värmebehov
  • Jorddjupet vid din tomt

Vi på Bergvärme-pris uppmanar alla att ta in flera offerter innan köpbeslut, eftersom offerterna av olika installatörer kan variera mycket. Genom att fylla i formuläret får du upp till fyra offerter, och du har möjligheten att välja den offert som passar dina preferenser bäst. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser.

Borrhålets bredd

Borrhål för bergvärme kräver inte stor yta på din tomt. De flesta borrhålen har en diameter på antingen 115 eller 140 millimeter. Du behöver därmed inte mycket utrymme för att kunna installera bergvärme.

Du måste dock beakta närliggande borrhål, enligt SGU:s riktlinjer i Normbrunn -16 anges att avståndet mellan energibrunnar vara minst 20 meter. Detta beror på att borrhålets energiutvinning kan försämras om det ligger flera energibrunnar tätt intill varandra.

Borrhålets djup

Djupet på borrhålet bestäms enligt flera faktorer, men den brukar ligga mellan 100 och 250 meter. Det är extremt viktigt att borrhålet dimensioneras korrekt, för att energiutvinningen ska vara tillräckligt stor för att klara av husets värmebehov. Vid dimensionering av borrhål för bergvärme beaktas följande punkter.

  • Värmebehov
  • Bergart
  • Geografiskt läge

Högre värmebehov - djupare borrhål

När värmebehovet ökar krävs det mer energi för att uppfylla behovet. I praktiken innebär ett större värmebehov ett djupare borrhål. Man brukar räkna med att man kan få ut 10 till 50W energi per meter.

Lägre värmeledningsförmåga - djupare borrhål

Värmeledningsförmågan för olika bergarter varierar och kan även påverka borrdjupet. Majoriteten av sveriges berggrund lämpar sig väl för utvinning av bergvärme, detta diskuteras mer i stycket “Berggrunden i Sverige”.

Värmeledningsförmågan anger hur väl bergarten leder värme. Skillnaden då man borrar en energibrunn i berggrund med hög respektive låg värmeledningsförmåga, är att då den är lägre måste man borra djupare för att nå samma energiutvinning.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Bergets medeltemperatur är lägre i norr

Bergets medeltemperatur varierar beroende på var i Sverige du bor, men inte i lika stor grad som luftens medeltemperatur. Bergets medeltemperatur i Sverige ligger i snitt vid fyra grader celsius. Uppe i Kiruna är medeltemperaturen i berget endast två grader.

Eftersom det finns skillnader i bergets medeltemperatur måste detta även beaktas vid dimensioneringen av borrhålet. Hus i norra Sverige har även högre värmebehov eftersom utomhustemperaturen är betydligt lägre under vintermånaderna. Detta påverkar givetvis också på borrdjupet.

Läs mer om vad det kostar att borra för bergvärme

Bergvaerme

Hur lång tid tar det att borra?

Man räknar med att borrhastigheten i normala fall ligger mellan 0,5 till 1 meter per minut. Det kan låta som en snabb process, men man måste även beakta tiden för ihop- och isärkoppling av rören.

Att installera bergvärme brukar i sin helhet ta mellan 1 till 3 dagar. Tiden som går åt för en installation påverkas i stort sett av borrdjupet och jorddjupet. Om det krävs mycket foderrör tar det längre tid än normalt, eftersom varje rör måste svetsas ihop och kräver därmed mer arbete än själva borrningen.

Varför måste man installera foderrör?

Mellan markytan och berggrunden finns jordtäcket. Avståndet mellan markytan och berggrunden brukar även kallas för jorddjup, och är i snitt kring sju meter i Sverige. Till denna sträcka måste man installera foderrör, vars huvudsakliga uppgift är att hindra jordras in till brunnen och förhindra ytvattnet från att förorena grundvattnet.

Oavsett hur stort jorddjupet är på din tomt, måste minst sex meter foderrör installeras. Om jorddjupet är djupare måste foderrör installeras för hela sträckan ner till berggrunden, samt ytterligare två meter ner i berggrunden.

Oftast brukar offerter på bergvärme inkludera en viss mängd foderrör, men det lönar sig att kontrollera detta med din installatör på förhand. Detta, för att foderrör kostar mellan 500 till 900 kronor per meter och kan därmed öka totalkostnaden om jorddjupet är ovanligt djupt.

Regler gällande placering av borrhål

De flesta kommuners regler baserar sig på SGU:s anvisningar i Normbrunn -16, som redan nämndes tidigare i detta inlägg. Det kan dock förekomma ytterligare kommunspecifika regler som du kan läsa mer om i din kommuns anvisningar.

Några vanliga riktlinjer gällande placering av borrhål är:

  • Avstånd till närliggande borrhål: Minst 20 meter
  • Avstånd till husvägg: Minst 4 meter
  • Avstånd till vattenbrunn: Minst 30 meter

På grund av dessa riktlinjer är det viktigt att du kontaktar dina grannar och kommer överrens om ett lämpligt ställe för borrhålet. På detta sätt kan ni hitta ett ställe som inte påverkar grannens möjlighet att installera bergvärme i framtiden, eller att din energibrunn inte försämrar effekten på grannens brunn.

Berggrunden i Sverige

Överlag har den svenska berggrunden en värmeledningsförmåga som lämpar sig för utvinning av bergvärme. De vanligaste bergarterna i landet är granit och andra bergarter med hög kvartshalt, som ger en värmeledningsförmåga kring 3,5 W/(mK).

Orsaken till att berggrunden är en säker energikälla, är att temperaturen i berget inte påverkas av årstidernas temperaturväxlingar. Redan vid 15 meters djup hålls temperaturen ganska stabil hela året. Värmen ökar ju djupare man kommer i berggrunden, och därmed kan man generera mer energi frånenergibrunnen när djupet ökar.

Trots att berggrunden överlag lämpar sig för utvinning av bergvärme kan det förekomma områden med sämre värmeledningsförmåga. Särskilt i södra Sverige kring sydvästra Skåne kan det i vissa områden förekomma exempelvis kalksten, som har betydligt sämre värmeledningsförmåga än bergarter med hög kvartshalt.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut