Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Borrning för bergvärme

Hur sker borrning för bergvärme?

Sveriges berggrund är i stort sett lämplig för utvinning av bergvärme, vilket är även orsaken till dess popularitet. Detta inlägg ger dig insikter om hur borrning för bergvärme fungerar. Borrning för bergvärme är en process som kan variera beroende på var du bor, eftersom det finns olika faktorer som påverkar borrdjupet.

Tre primära faktorer som påverkar borrdjupet är:

  • Hushållets värmebehov
  • Grundvattnets temperatur
  • Berggrundens värmeledningsförmåga

Det rekommenderas att ta in offerter från flera leverantörer innan köpbeslut. Du gör detta enkelt genom att fylla i formuläret, så matchar vi dig med upp till fyra leverantörer. Sedan kan du själv välja den bästa offerten för bergvärmeinstallation.

Borrdjupet påverkas av flera faktorer

Borrning _bergvärme

Hur bestäms borrdjupet för bergvärme?

Borrdjupet varierar för varje enskilt fall. Detta beror på att det finns flera faktorer som har en inverkan energiutvinningen. Det har mycket att göra med var ditt hus är beläget, men även hushållets värmebehov.

Därmed har vi på GreenMatch listat ut tre huvudsakliga faktorer som har en inverkan på det totala borrdjupet. Dessa är hushållets värmebehov, grundvattnets temperatur och berggrundens värmeledningsförmåga.

Hushållets värmebehov

Heater _150Hushållets värmebehov påverkas av klimatet, hushållets storlek och antalet personer som bor i huset. Exempelvis barnfamiljer och särskilt familjer med tonåringar tenderar ha större värmebehov än andra.

Det är också smart att planera på lång sikt, om du har exempelvis planer att utvidga huset eller något liknande som kommer att öka på värmebehovet i framtiden. Värmebehovet kommer givetvis att öka i samband med att volymen ökar.

För att dimensionera borrhålet korrekt ska du göra en utförlig utvärdering av värmebehovet. Därför lönar det sig att noggrant kontrollera om du hittar eventuella värmeläckage i huset och åtgärda dem innan du påbörjar borrning för bergvärme.

Grundvattnets temperatur

Water _150Grundvattnet har mer eller mindre samma temperatur året om. Temperaturen ligger mellan 6 och 8 grader hela året. Det finns dock skillnader i grundvattnets temperatur beroende på var i Sverige du bor. I norr är temperaturen på grundvattnet kallare än i södra Sverige.

Ju lägre temperatur grundvattnet har, desto mindre energi kan utvinnas från energibrunnen. Man kan räkna med att energiutvinningen ligger kring 40 W per meter i södra Sverige, och 10 W per meter i norra Sverige.

Berggrundens värmeledningsförmåga

Berggrundens mineralsammansättning har också en inverkan på borrdjupet. Generellt sett är berggrunden i Sverige lämplig för utvinning av bergvärme. I vissa ställen förekommer dock områden där berggrunden har sämre värmeledningsförmåga.

Mountain _150Huvudsakligen består Sveriges berggrund av gammalt urberg. Den består i stort sett av metamorfa bergarter, såsom gnejs och gnejsgranit. Dessa bergarter har en relativt bra värmeledningsförmåga och fungerar bra för utvinning av bergvärme.

I södra delen av Sverige finns det områden där det kan förekomma yngre bergarter såsom kalksten. Typiskt för dessa yngre bergarter är att de har sämre värmeledningsförmåga och har därmed även en inverkan på borrdjupet vid installation av bergvärme.

Läs också: Vad är kostnaden för att borra för bergvärme?

Regleringar gällande borrning för bergvärme

Borrning av bergvärme klassas som miljöfarlig verksamhet. På grund av detta har SGU, i samarbete med andra organisationer, skapat ett regelverk för borrning av energibrunnar. Dokumentet heter Normbrunn -16, och innehåller råd och riktlinjer för olika brunnar.

Exempel på riktlinjer som presenteras i Normbrunn -16 är:

  • 20 meter mellan energibrunnar
  • Borrhålet ska placeras minst 4 meter från husvägg
  • Minst 6 meter foderrör måste installeras

Minst 20 meter mellan borrhål

Vid placering av borrhål måste man beakta närliggande borrhål. Enligt rekommendationerna ska det inte finnas andra energibrunnar inom en radie på 20 meter från ditt borrhål. Rekommenderat avstånd till närliggande vattenbrunnar uppgår till 30 meter.

Orsaken till avståndet är att energiutvinningen för respektive energibrunn kan försämras om de ligger för nära varandra. I tätbebodda områden kan det dock bli omöjligt att följa dessa riktlinjer. Därför finns det olika alternativ för borrning som kompenserar avståndet.

Ett alternativ är att man vinklar borrhålet så att avståndet till de närliggande brunnarna ökar ju djupare man kommer. Alternativt kan man även kompensera avståndet med ett djupare borrhål.

Minst 4 meter från husvägg

För att undvika eventuella skador i byggnader ska borrhålet inte placeras närmare än fyra meter från husvägg. Beroende på hur huset är uppbyggt kan säkerhetsavståndet även utökas. Exempel på detta kan vara att huset har en källare eller att marken är extremt vibrationskänslig.

Minst 6 meter foderrör

Vid installation av bergvärme måste minst sex meter foderrör installeras, och den ska fortsätta minst två meter ner i berggrunden. Foderrören är sammansvetsade stålrör vars uppgift är att isolera marken. Deras främsta syfte är att hindra jordras in till brunnen, samt att hindra ytvattnet från att förorena grundvattnet.

Kommunala restriktioner

Notera också att det kan förekomma ytterligare restriktioner för borrning i din kommun. De flesta kommuner hänvisar till de riktlinjer som presenteras i Normbrunn -16, men de kan även ha specifika restriktioner som gäller endast för kommunen ifråga.

Beroende på kommun måste du antingen anmäla eller ansöka om tillstånd för borrning. Detta eftersom det föreligger vissa miljörisker med arbetet. Det kommunala miljökontoret sköter om handläggningen av dessa ärenden och brukar fakturera antingen en fast avgift eller timdebitering för handläggning av ärendet.

För mer specifik information om regleringar och kostnader i din kommun, besök kommunens webbplats. De flesta kommuner har information om installation av bergvärme på sin hemsida.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut