Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Bergvärme eller frånluftsvärme?

Bergvärmepump eller frånluftsvärmepump?

Det finns många typer av värmepumpar på marknaden och det kan därmed bli svårt att utvärdera vilken som är lämpligast för ditt hus. I detta inlägg kan du läsa om skillnaderna mellan frånluftsvärmepump och bergvärmepump.

Huvudsakliga skillnader mellan dessa två uppvärmningsalternativen är:

  • Investeringens storlek
  • Energibesparing
  • Underhåll och effektivitet

Om du redan bestämt dig för bergvärme och behöver ta in offerter kan du fylla i formuläret ovan. När du fyller i dina kontaktuppgifter kommer du bli kontaktad av GreenMatch för att sedan bli matchad med upp till fyra leverantörer av bergvärme.

Skillnad i energibesparing

En märkbar skillnad mellan bergvärme och frånluftsvärme ligger i de besparingar som du kan göra med respektive system. Med frånluftsvärmepump räknas energibesparingen vara omkring 50 procent, medan med en bergvärmepump beräknas generera upp till 80 procent besparingar.

Man kan jämföra detta genom att undersöka värmefaktorn (COP) för respektive system. Bergvärmepumpar beräknas ha en COP mellan tre och fem, medan frånluftsvärmepumpar kan nå en COP upp till tre. Frånluftsvärmepumpar är även känsligare för kalla temperaturer, vilket ytterligare kan sänka COP-värdet under de kalla vintermånaderna.

Uppvärmningssystemen använder olika energikällor

Vad är orsaken till att bergvärme genererar högre energibesparingar? Orsaken är utan tvivel energikällan som den utnyttjar. Bergvärme utnyttjar lagrad solenergi från berggrunden, medan frånluftsvärme utnyttjar inomhusluftens energi för uppvärmning av huset.

Med frånluftsvärme kan det uppstå problem med kallras under kalla vintermånaderna. Man pratar om kallras då den inkommande kallare luften, som är tyngre än varma luften, sjunker ner mot golvet och på så vis bildar ett drag i huset.

Med detta sagt är bergvärmes månadskostnad jämnare. Det är ett pålitligare uppvärmningssystem eftersom den inte påverkas av utomhustemperaturen på samma sätt. Vid ovanligt kalla vinterdagar kan det möjligtvis behövas någon form av spetsvärme för att upprätthålla optimal temperatur i huset.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Behov av spetsvärme

Både bergvärmepumpen och frånluftsvärmepumpen kan behöva spetsvärme under kallare dagar. Det finns dock en stor skillnad i mängden spetsvärme som behövs för respektive uppvärmningssytem.

En rätt dimensionerad bergvärmeanläggning borde kunna stå för ungefär 90 procent av husets värmebehov, och den resterande procenten måste kompenseras med någon form av spetsvärme.

En frånluftsvärmepump beräknas kunna stå för 50 procent av värmebehovet. Därför måste man ha en komplementär värmekälla som hjälper till under vintermånaderna.

Värmedistribution

Bergvärme ansluts till ett vattenburet distributionssystem. Om du inte redan har ett vattenburet distributionssystem i ditt hus kan det bli en kostsam process att installera bergvärme.

Till skillnad från bergvärme, kan frånluftsvärmepump appliceras både till ett luftburet och vattenburet distributionssystem. Å andra sidan måste det finnas ett ventilationssystem i huset för att kunna installera en frånluftsvärmepump.

Skillnader i underhåll

Frånluftsvärmepumpen kopplas till ett ventilationssystem som måste underhållas med ständiga mellanrum. Detta beror på att det samlas damm och smuts i ventilerna och filtrarna. Om man inte rengör systemet med jämna mellanrum kan uppvärmningen bli ojämn.

Bergvärmepumpen kopplas till det vattenburna distributionssystemet som knappt kräver något underhåll. Bergvärmepumpar beräknas ha en livstid från 15 till 20 år, varefter en ny bergvärmepump måste installeras. Om husets värmedistribution sker via radiatorer kan det dock vara bra att med jämna mellanrum lufta av radiatorerna från damm och smuts.

Investeringens storlek

Varmepump _pris3Bergvärme som investering kan vara betydligt dyrare än luftvärmepumpar. Totalentreprenad av frånluftsvärme kostar oftast mellan 60 000 och 100 000 kronor, medan en bergvärmeinvestering i normala fall kostar mellan 100 000 och 200 000 kronor.

Det är därmed en stor skillnad i pris, men det är inte priset som avgör vilket system som är förmånligare för dig. Som tidigare nämnt, kan du generera högre energibesparingar med bergvärme. Därmed kan en investering på bergvärme bli lönsmmare på lång sikt, trots att investeringen är större än för frånluftsvärmepump.

Installation

Installationen för dessa uppvärmningssystem är olika. Frånluftsvärmepumpen kan anslutas till elsystemet, ventilationssystemet och vattenburna distributionssystemet. Det finns därmed många olika kanaler som kopplas till en och samma pump. Installationskostnaden för denna typ av värmepump är betydligt lägre än för bergvärmepumpar.

Detta beror främst på att bergvärmens energi utvinns från berggrunden och därför måste man borra en energibrunn som sträcker sig 100 till 200 meter ner till berggrunden. Det finns även olika faktorer som kan påverka det totala priset på borrning, dessa faktorer berör främst berggrundens art och jorddjupet.

Vilken värmepump passar ditt hus?

Både bergvärme och frånluftsvärme har sina fördelar. Vid val av uppvärmningssystem måste du tänka på bland annat värmebehovet, klimatet och vilka värmesystem går att ansluta till det system som redan existerar i ditt hus.

För hus med stort värmebehov är bergvärme det säkrare valet. Detta för att frånluftsvärmepumpen inte lämpar sig som primär värmekälla då värmebehovet är stort. Nedan kan du se läsa om primära fördelar för respektive värmepump.

Frånluftsvärmepumpens primära fördelar

  • En lätt installation och förmånlig installation jämfört med bergvärme
  • Bidrar till en bra ventilation i huset
  • Kan anslutas till ventilation, vatten och luft

Bergvärmepumpens primära fördelar

  • Högre energibesparingar än luftvärmepumpar
  • Pålitligt och underhållsfritt uppvärmningsalternativ
  • Står för ungefär 90 procent av husets värmebehov
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut