Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 04 januari 2021

Bergvärme - Energibrunn och borrdjup

Vad är borrdjupet vid installation av bergvärme?

Totalentreprenad av bergvärme kostar vanligen mellan 100 000 och 200 000 kronor. Borrdjupet är ett av de primära delkostnaderna som påverkar totalkostnaden. Borrdjupet bestäms huvudsakligen av tre faktorer:

  • Berggrundens art
  • Grundvattnets temperatur
  • Husets värmebehov

Det rekommenderas att ta in minst tre offerter på bergvärme innan köpbeslut. Genom att fylla i vårt formulär kan du få offerter från upp till fyra av våra leverantörer. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser!

Berggrundens värmeledningsförmåga

Olika bergarters förmåga att leda värme kan variera stort. Därför kan berggrundens värmeledningsförmåga inverka på borrhålets djup. Bergarternas varierande mineralsammansättning är orsaken till att det förekommer skillnader i värmeledningsförmågan.

Sveriges berggrund består i stort sett av gammalt urberg. Urberget, som huvudsakligen består av metamorfa bergarter som gnejs och granit, är lämligt för utvinning av bergvärme. Detta lär vara orsaken till att bergvärme är ett populärt uppvärmningsalternativ i Sverige.

Det kan dock förekomma områden där berggrunden består av yngre sedimentära bergarter, som har sämre värmeledningsförmåga. Dessa kan förekomma bland annat i södra Sverige och i samband med rullstensåsar, där berggrunden har bildats genom avlagringar av sand- och kalksten. I denna typ av berggrund krävs större jorddjup för att få ut rätt mängd energi.

Geografiskt läge

Det geografiska läget kommer även att påverka borrdjupet. Detta beror på att grundvattnets temperatur och husets värmebehov kan variera beroende på var du bor.

Temperaturen på grundvattnet

Karta över grundvattentemperatur i SverigeGrundvattnets temperatur har alltså en inverkan på borrdjupet. Grundvattnet är en bra värmekälla eftersom dess temperatur är så gott som den samma året runt. I Sverige är temperaturen på grundvattnet kring 7 grader, men temperaturen skiljer mellan norra och södra Sverige.

Ju längre söderut man kommer, desto varmare är grundvattnet. Därmed kan man utgå ifrån att borrdjupet minskar ju längre söderut man kommer, förutsatt att berggrunden har samma värmeledningsförmåga.

Grundvattnets temperatur påverkar borrdjupet eftersom energiutvinningen ökar ju varmare grundvattnet är. Man kan utgå från att energiutvinningen per meter borrhål varierar mellan 10 kW i norr och 40 kW i söder.

Husets värmebehov

Husets geografiska läge kan även ha en inverkan på hushållets värmebehov. Ju längre norrut man befinner sig, desto kallare är klimatet. Detta betyder att värmebehovet för två identiska hus kommer inte vara den samma i södra och norra Sverige.

Husets värmebehov påverkas dock även av andra faktorer, exempelvis husets storlek och antalet personer som bor i huset. Det kan även vara värt att beakta att barnfamiljer tenderar ha större värmebehov än andra hushåll. 

För att få maximal nytta av bergvärmepumpen är det viktigt att dimensionera borrhålet korrekt. Därmed lönar det sig att låta installatören göra en utförlig utvärdering av husets värmebehov och dimensionera borrhålet enligt det.

Eventuella framtida planer gällande barn eller utvidgning av huset kan även vara värda att beakta vid dimensionering av borrhål.

Tätbebodda områden

Enligt de allmänna riktlinjerna för borrning ska det vara minst 20 meter mellan två borrhål. I normala fall borde det inte uppkomma problem att hålla detta avstånd, eftersom kommunen beaktar detta redan då du ansöker om tillstånd för borrning av energibrunn. Ibland kan man dock bli tvungen att bryta dessa riktlinjer.

Orsaken till att det ska finnas 20 meter mellan borrhålen är att energiutvinningen kan försämras om borrhålen placeras för nära varandra. Om borrhålet måste placeras närmare kan man kompensera detta till exempel med ett vinklat borrhål.

När man vinklar borrhålet borras den lite snett för att avståndet mellan hålen skulle öka i djupet. Det betyder dock även att man måste borra djupare för att nå samma djup som när man borrar rakt ner.

Hur mycket kostar det att borra för bergvärme?

Kostnd _borrningTotalentreprenad på bergvärme kostar vanligen mellan 100 000 och 200 000 kronor. Borrning är en av de tre primära delkostnaderna. Kostnaden för borrning kan uppskattas ligga kring 45 procent av totalkostnaden.

Borrning i berggrund kostar kring 300 kronor per meter. Meterpriset minskar oftast ju djupare hålet blir, eftersom meterpriset beaktar även arbetet utanför själva borrningen, som fördelas på fler meter ju djupare man borrar. Till höger kan du se grova uppskattningar på vad borrning kostar för borrhål vid bergvärme på olika djup.

Jorddjup

Kostnaden vid borrning för bergvärme påverkas inte endast av självaste borrdjupet, men även av jorddjupet. Jorddjupet är avståndet mellan markytan och berggrunden. Detta avstånd spelar en stor roll eftersom enligt de allmänna riktlinjerna måste detta avstånd isoleras med fodderrör.

Foderrörets primära uppgift är att hindra jordras ner till brunnen och hindra att hindra förorening av grundvattnet. Ju större jorddjupet är, desto mer foderrör måste installeras. Enligt SGU:s bestämmelser i Normbrunn -16 måste minst 6 meter foderrör installeras, oavsett jorddjupet. Grundregeln är att hela jorddjupet och ytterligare två meter ner i berggrunden ska isoleras med foderrör.

Borrdjup _foderro ̈r

Jorddjupet i Sverige ligger i snitt kring 7 meter. Om jorddjupet är ovanligt djupt kan det kostnaden för borrning öka, eftersom foderrör kräver mer arbete än borrning i berggrund. Foderrör kan beräknas kosta mellan 500 och 900 kronor per meter, vilket är relativt mycket om jorddjupet når tiotals meter.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut