Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Bergvärme vs. Fjärrvärme

Bergvärme eller fjärrvärme?

Många överväger mellan bergvärme och fjärrvärme. Båda uppvärmningssystemen är driftssäkra uppvärmningsalternativ som klarar av värmebehovet för större hushåll både i norr och söder. Bergvärmens och fjärrvärmens driftskostnader är beroende av olika kostnader.

 • Bergvärme - styrs av elpriserna
 • Fjärrvärme - styrs av fjärrvärmepriserna

Fyll i formuläret för att ta in offerter på bergvärme. Det rekommenderas att ta in flera offerter innan köpbeslut. Genom att fylla i formuläret kan vi matcha dig med upp till fyra leverantörer. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser!

Driftskostnaden för bergvärme och fjärrvärme

Sedan 2014 har fjärrvärmepriserna ökat, medan elpriserna har sjunkit. Detta är vid beaktning av genomsnittspriset i hela landet. Spridningen mellan olika kommuner kan vara stor och därmed lönar det sig att kontrollera vilka priser som gäller i din kommun. Detsamma gäller även vid fjärrvärmeavgifter.

Uppdaterad information om el- och fjärrvärmepriserna hittas i Nils Holgerssons rapporthistorik.

Nedan kan du se el- och fjärrvärmeprisernas utveckling (från Nils Holgersson Gruppen)

Nils Holgersson _Fjaerrvaerme _El

Case: Småhus med årsförbrukning 20 000 kWh

Vi kan jämföra vad uppvärmningskostnaden blir för de två uppvärmningsalternativen. Vi använder genomsnittspriset 888,7 kronor per MWh på fjärrvärme i Sverige. Enligt Energiföretagen Sverige kan priset avvika allt mellan 473 och 1 266 kronor per MWh för småhus, och beror därmed mycket på var du bor.

Vi utgår från kostnaderna:

 • El inklusive skatter & elnät = 1,2 kr / kWh
 • Fjärrvärme för småhus (20 000 kWh) = 0,8887 kr / kWh

Med dessa uppgifter kan vi räkna ut hur mycket uppvärmning kostar för hus med ett årligt värmebehov på 20 000 kWh. Vi beaktar de tre uppvärmningsalternativen: direkverkande el, fjärrvärme och bergvärme. Vi tar även med den fasta årsavgiften som tillkommer för fjärrvärme. Denna ligger i regel mellan 4000 och 6000 kronor.

För att göra det enkelt använder vi 4000 kronor i uträkningarna. Priserna varierar beroende på vilken kommun du tillhör. 

Årliga driftskostnaden blir då:

 • El = 20 000 kWh x 1,20 kr = 24 000 kronor
 • Fjärrvärme = 20 000 kWh x 0,8887 kr + 4000 = 21 774 kronor 
 • Bergvärmepump med SCOP 3 = 20 000 kWh x (1,2 kr / 3) = 8 000 kronor

Som det framgår i uträkningarna kan vi dra slutsatsen att bergvärme är det billigaste uppvärmningsalternativet, när vi undersöker driftskostnaden. Utgående från beräkningarna ovan blir bergvärmens kostnad per år 13 774 kronor billigare jämfört med fjärrvärme.

Du bör beakta att den årliga driftskostnaden för fjärrvärme kan vara både mycket lägre och mycket högre än det beräknade genomsnittspriset. Elpriset inklusive skatt och elnätsavgift kan också variera beroende på var du bor.

Totala elpriset borde inte överstiga 1,2 kronor per kWh. Om elpriset är lägre kommer det givetvis att minska även på bergvärmepumpens driftskostnad. SCOP 3 är en säker värmefaktor som de flesta bergvärmepumpar klarar av. Moderna bergvärmepumpars SCOP-värden ligger kring 4, vilket genererar ännu större energibesparingar.

Se här: Bäst i test: Jämförelse av 10 bergvärmepumpar

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Livslängd

En bergvärmepumps livslängd beräknas upp till 20 år medan fjärrvärmecentralen beräknas fungera i 25 år. I bägge fall måste den gamla apparaten ersättas med en ny, det är nämligen inte lönsamt att försöka reparera dem.

Bergvärme billigare på lång sikt

En bergvärmepumps pris ligger oftast runt 150 000 kronor med borrning och installation, medan en ny fjärrvärmecentral kostar kring 35 000 kronor med installation. Ovan räknades skillnaden mellan bergvärmets och fjärrvärmets driftskostnader till 13 774 kronor. Efter 20 år har man sparat 275 480 kronor i driftskostnader.

Payment 100Lönsamhet mellan Bergvärme och Fjärrvärme efter 20 år

 • Investeringskostnad = FV 35 000 - BV 150 000 = -115 000 kronor 
 • Besparing i driftskostnader = 13 774 kr x 20 år = 275 480 kronor
 • Total besparing = 275 480 kr - 115 000 kr = 160 480 kronor

När 20 år har passerat utgår vi från att man måste skaffa en ny bergvärmepump som kostar kring 80 000 kronor, varefter besparingarna sjunker till 80 480 kronor.

 • Beräkning = 275 480 kr - (115 000 + 80 000 kr) = 80 480 kronor billigare med bergvärme.

Efter 20 år har du sparat drygt 80 000 kronor redan. Efter detta kommer blir bergvärmen till och med billigare, eftersom du redan har utfört grundinvesteringen och köpt en ny bergvärmepump. Efter 25 år måste fjärrvärmecentralen bytas ut. Vi beräknar besparingarna för följande 5 åren och beaktar den nya fjärrvärmecentralens kostnad på 35 000 kronor.

Hur mycket billigare är bergvärme efter 25 år?

 • Beräkning: 80 480 kr + (14 774 x 5 år) + 35 000 =  89 350 kronor

Enligt dessa beräkningar kan man sammanfattningsvis säga att på lång sikt blir bergvärme ett billigare uppvärmningsalternativ än fjärrvärme. Den fasta årsavgiften på fjärrvärme gör att på 20 år är den fasta avgiften på 4000 kronor per år går upp till 80 000 kronor. Den kostnaden närmar sig installationskostnaden för bergvärme. 

Bergvärme har också en fast kostnad per år, men då detta gäller elpriset har vi inte med detta i våra beräkningar, då alla behöver el. 

Ascending _turquoiseEl- och fjärrvärmepriserna varierar

När man räknar på lång sikt måste vi dock komma ihåg att både el och fjärrvärmepriserna kan antingen sjunka eller öka. Den senaste trenden har varit sjunkande elpriser och ökande fjärrvärmepriser.

Installation

Installationsprocessen avviker en del mellan bergvärme och fjärrvärme.

Installation av bergvärme

En bergvärmeinstallation börjar med hembesök. Installatören kan konsultera dig gällande bergvärmepump och hur djup energibrunn behövs. När du har anlitat installatör och borrare kan du ansöka om tillstånd för borrning från kommunen.

Du får inte påbörja installationen innan du har fått tillstånd, eftersom arbetet klassas som miljöfarlig verksamhet. När du har tillstånd från kommunen kan du komma överens om installationen med installatören.

Själva installationen varar 1-3 dagar beroende på installationen. Det borras en energibrunn som brukar vara mellan 100 och 200 meter djupt. Kollektorslangen förs ner i borrhålet och kopplas till bergvärmepumpen som placeras in i huset. Efter det fyller man den uppgrävda marken och monterar ihop bergvärmepumpen med elcentralen.

Installation av fjärrvärme

Installation av fjärrvärme börjar också med att installatören gör hembesök för att utvärdera var fjärrvärmecentralen ska placeras. Därefter måste installatören gräva upp gatan och gården för att kunna installera fjärrvärmerör till huset. Efter detta installeras fjärrvärmecentralen i huset och den uppgrävda marken fylls upp igen.

Läs också om bergvärme vs frånluftsvärmepump

Sammanfattning

Enligt dessa beräkningar kan man konstatera att bergvärme är billigare än fjärrvärme i det långa loppet. Däremot om du bor i en kommun där fjärrvärmepriserna är väldigt låga kan fjärrvärme vara det billigare alternativet. Det finns även skillnad om du vill göra en investering på lång sikt, eller om du tänker på kort sikt.

Både fjärrvärmepriset och elpriset kan ändras från år till år vilket kan ändra situationen. År 2015 såg vi sjunkande elpriser medan fjärrvärmepriserna har fortsatt att öka.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut