Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Att byta från olja till bergvärme

Olika uppvärmningsalternativ är ett ämne som leder till flera åsikter gällande deras besparingspotential. Det kan därmed vara svårt att besluta vilket alternativ som verkligen lämpar sig bäst för just ditt hushåll. Bland annat bergvärme är ett vanligt uppvärmningsalternativ som ingår i dessa diskussioner. 

I detta inlägg presenteras ett verkligt exempel på en fastighet som bytte uppvärmning från olja till bergvärme. Även verkliga siffror på årliga besparingar presenteras

Exempelfallet är från Finland, men vi på bergvarme-pris.se har gjort ytterligare beräkningar för att generera användbara jämförelsetal på den svenska marknaden. Exempelfallet finns i Malax, Finland, en liten by längs västkusten som har liknande klimat som Umeå och Sundsvall. 

Exempelfallet för bergvärme, byte från olja till bergvärme.

Investeringsexempel: Att byta från olja till bergvärme

För att ge ett bra exempel på hur det går till att byta från olja till bergvärme så har bergvarme-pris.se intervjuat Hasse Söderback som deltog i projektet när Malax Ungdomsförening bestämde sig för att byta från olja till bergvärme i deras föreningshus.

Beslutet att byta till bergvärme togs under våren 2011 och bytet gjordes i augusti samma år. Tidigare hade lokalen värmts upp med en oljepanna som med jämna mellanrum hade problem med brännaren. Vilket gjorde oljepannan till ett ohållbart och kostsamt alternativ. 

Hasse berättar att största orsaken till att byta från olja till bergvärme var den totala besparingen som var möjlig med bergvärme. Med en oljeförbrukning på 14 000 liter per år så var det beräknat att bergvärme kunde spara föreningen ca. 100 000 kronor (10 500 euro) årligen. Se kalkyl längre ner på sidan.

“Med bergvärme slipper man alla problem. Har du oljepanna så finns det alltid något problem med till exempel brännaren, några sådana problem finns det inte med bergvärme.”

Även om besparingen var det största argumentet för att byta från olja till bergvärme så säger Hasse att det bästa med att ha bytt till bergvärme är bekvämligheten.

“Att slippa krångla med service av oljepannans brännare, beställning av olja och oroande för att om pannan står stilla har varit bäst med bytet till bergvärme. Stannar värmepumpen får jag alarm i telefonen och behöver jag höja värmen inför ett evenemang kan jag enkelt göra det hemifrån, bekvämt och smidigt."

Så mycket sparade föreningen med att installera bergvärme

Föreningen gjorde en stor investering i bergvärme och en bergvärmepump som skulle räcka till för att värma upp den cirka 950 kvadratmeter stora lokalen. Efter bytet till bergvärme har de noggrant följt investeringen för att avgöra lönsamheten. Nu, sex år efter bytet kan de se att investeringen var väl värd, både ekonomiskt och komfortmässigt. 

Bergvärmepumpen inklusive installation och borrning kostade 528 000 kronor i totalkostnad 

För att värmebehovet skulle täckas krävdes 800 meter borrning som gjordes i fyra olika borrhål och en 40 kwh värmepump samt en elpanna som kan användas vid riktigt kalla perioder. Totala kostnaden för bergvärmeinstallationen låg på 528 000 kronor (55 000 euro) vilket inkluderade borrning, värmepump och installation. 

Fakta om lokalen
Byggnadsår: 1922
Uppvärmd yta: ca. 950 kvm
Värmebärande system: Radiatorer
Renoveringar: Flera under åren men främst ytliga renoveringar före bytet
Antal boende/användare: 1 st permanent boende i lägenhet på vinden. Lokalen kan hålla fester med upp till 300 gäster

OBS! I jämförelse med normala bergvärmeinstallationer så var denna en mycket stor investering. För en normalstor villa räcker vanligtvis en värmepump på 8-12 kW som i jämförelse med denna (40 kW) är mycket mindre. Totalkostnaden för en normalstor installation ligger vanligtvis omkring 160 000 kronor, men kan variera allt mellan 70 000 och 200 000 kronor beroende på hushållets energibehov.

Så gick bergvärmeinstallationen till

Eftersom föreningen funderade över sparåtgärder tillsattes en arbetsgrupp som skulle hitta en bättre lösning för den dyra oljepannan. Arbetsgruppen velade mellan jordvärme och bergvärme men valde bergvärme för att spara på marken bakom lokalen. Detta ifall den skulle användas för utbyggnader eller annat.

Efter att arbetsgruppen och föreningen bestämt sig för bergvärme togs det in 4-5 offerter från lokala leverantörer för att jämföra priser och tjänster. Hasse medger att det var bra att välja en lokal leverantör som funnits till hjälp när inställningar behövts ändras eller något annat har gått fel.

Så gick bergvärmeinstallationen till

Projektet att byta till bergvärme diskuterades tillsammans med leverantören och installationen gjordes på några dagar i augusti. De fyra 200 meters borrhålen placerades på baksidan av lokalen på en oanvänd åker. Bergvärmepumpen installerades i källaren tillsammans med en extra elpanna för kalla vintrar och en stor vattenberedare.

För att kunna hålla den stora salen i lokalen varm så installerades även två värmeblåsare, en i salen och en i aulan. Värmeblåsare var ett billigare alternativ än att förnya och utöka mängden radiatorer.

Hasse poängterar dock att planeringen borde varit grundligare för att undgå missar som investeringen i en alltför stor vattenberedare. Därför är det viktigt att på förhand, tillsammans med leverantören, planera och fundera över ens behov innan man påbörjar bergvärmeinstallationen.

Kostnads- och besparingskalkyl för bergvärmeinstallationen

Nu, sex år efter att bergvärmepumpen installerats har investeringen återbetalat sig själv. Nedan ser ni en tabell med besparingarna för varje år sedan 2011 när bergvärmepumpen lades igång. Jämförelsevärdena är baserade på mängden olja och elektricitet som användes år 2010, 14 000 liter och 26 479 kWh.

OBS! Exemplet nedan är i €, men nedanför tabellen har vi också sammanställt jämförelsetal med svenska el- och oljepriser i kronor.

Tabell över uppvärmningskostnader och driftkostnader för huset (€)  

  Driftskostnad utan värmepump Driftskostnad med värmepump  
År Olja (€) El (€) Totalt Olja (€) El (€) Totalt Besparing
2010 10 920 2 939 13 859 - - - 0
2011 14 980 3 310 18 290 7 490 3 888 11 378 6 912
2012 15 820 3 363 19 183 - 6 985 6 985 12 198
2013 15 400 3 363 18 763 - 7 351 7 351 11 412
2014 14 280 3 363 17 643 - 7 204 7 204 10 439
2015 11 760 3 416 15 176 - 6 734 6 734 8 441
2016 10 640 3 389 14 029 - 6 758 6 758 7 271
Totalt 93 800 23 143 116 943 7 490 38 920 46 410 56 673 
  • Mer om uträkningarna
  • Statistiken under utan värmepump är baserad på mängden olja som användes under året före värmepumpsinstallationen, året 2010 låg oljeförbrukningen på 14 000 liter. Samma gäller för förbrukningen av el i kWh, 26479 kWh. År 2010 låg den årliga elförbrukningen på 26 479 kWh. Elförbrukningen som används i exemplet med värmepump är avläst från föreningens elmätare årligen.
  • Oljepriset är baserat på det årliga medelpriset för lätt brännolja i Finland. Elpriset för varje år är taget från föreningens elräkningar och ligger, beroende på år, mellan 0,111 euro/kWh och 0,129 euro/kWh. Elpriset vi använt för beräkningen inkluderar grundavgifter. Samma elprisuppgifter har använts för både uträkningarna med och utan värmepump.

Total besparing 545 000 kronor!

Den totala besparingen på bergvärme hittills ligger alltså på cirka 545 000 kronor (56 000 euro). Sedan föreningen lade igång bergvärmepumpen 2011 har de årliga energikostnaderna varit i genomsnitt 45 % av vad de skulle varit med oljeuppvärmning. Med den besparingen tillsammans med bergvärmepumpens bekvämlighet så kan man konstatera att bergvärme är den bästa uppvärmningslösningen för huset.

I tabellen ovan ser ni även en översikt över driftkostnaderna för bergvärme. I genomsnitt går 52 procent av elförbrukningen till bergvärmen. De genomsnittliga årliga driftkostnaderna ligger på runt 34 000 kronor (3600 euro) för bergvärmepumpen. Observera att bergvärmepumpen har en kapacitet på 40 kw och att den totala uppvärmda ytan ligger på cirka 950 kvadratmeter.  

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Jämförelsetal med svenska el- och oljepriser

För att bättre visa hur detta exempel skulle fungerat på den svenska marknaden har vi här sammanställt samma tabell över besparingen som är baserad på samma förbrukningsstatistik. El- och oljepriser har tagits från svensk statistik för att ge en rättvis prisbild. 

Vad som är intressant när man använder svenska el- och oljepriser är att besparingen blir ännu större genom bytet till bergvärme. Detta beror på att skattesatsen för eldningsolja i Finland har historiskt sett och fortfarande idag är mycket lägre än i Sverige. År 2016 låg den svenska skatten på eldningsolja på 4,05 kr/l medan skatten i Finland låg på 24,05 c/l (ca. 2,40 kr/l) på lätt brännolja. Detta betyder att en investering i bergvärme är mer lönsam i Sverige.   

Tabell över uppvärmningskostnader och driftkostnader för huset (SEK) 

  Driftskostnad utan värmepump Driftskostnad med värmepump  
År Olja (SEK) El (SEK) Totalt Olja (SEK) El (SEK) Totalt Besparing
2010 185 906 37 865 223 771 - - - 0
2011 192 416 38 395 230 811 96 208 45 095 141 303 89 508
2012 180 894 36 011 216 905 - 74 800 74 800 142 105
2013 161 098 35 879 196 977 - 78 429 78 429 118 548
2014 182 000 34 026 216 026 - 72 889 72 889 143 136
2015 182 000 33 099 215 099 - 65 255 65 255 149 844
2016 182 000 32 834 214 834 - 65 471 65 471 149 363
Totalt 1 266 314 248 108 1 514 422 96 208 401 939 498 147 792 504 
  • Mer om uträkningarna
  • Statistiken för de svenska elpriserna är tagna från SCBs rapport om Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2016, sida 21 i rapporten. Oljepriserna som redovisats för de svenska jämförelsetalen gäller för Eldningsolja 1, och är hämtade från Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet.
  • Dessvärre har vi inte hittat statistik på oljepriset för år 2014 till 2016 men vi har räknat med ett lågt medeltal på 13 000 kr/m3. Det uppskattade priset är ett rejält underskott i jämförelse med dagens pris på RME Eldningsolja OF, 16 035 kr/m3 (inklusive moms på 25 %). Detta låga medeltal på oljepriset valdes med strävan att inte ge missvisande jämförelsetal, och framförallt för hög besparing.

Med de svenska jämförelsetalen har bytet till bergvärme totalt besparat föreningen 792 504 kronor. Den procentuella genomsnittliga besparingen för varje år blir, med den svenska prisbilden, hela 66 procent, beräknat på de år som bergvärmepumpen använts hela året (år 2012-2016). Man kan alltså konstatera att ett byte från olja till bergvärme är mycket lönsamt även i Sverige. 

Vill du veta mer om hur du kan spara med en bergvärme? Kolla in ett bergvärmepump test som kan spara dig tusentals kronor per år. 

Isolering som komplement till bergvärme 

Föreningslokalen är, som tidigare nämnts, byggd år 1922 och för att dra full nytta av bergvärmepumpens effektivitet var det nödvändigt att tilläggsisolera lokalen. Isoleringen gjordes som två olika projekt. I samband med bergvärmeinstallation isolerades taket ytterligare för att minska värmeutsläppen. Tilläggsisoleringen kostade föreningen cirka 45 000 kronor (5000 euro) sammanlagt.

Som tillägg till takisoleringen så gjordes även en fönsterrenovering på de gamla fönstren som legat i söderläge. Fönsterrenoveringen påbörjades 2012 och slufördes 2013 och kostade föreningen sammanlagt cirka 160 000 kronor (17 000 euro). Den totala investeringen i bergvärme projektet låg alltså på cirka 730 000 kronor (76 000 euro). 

Uppvärmning av salen sker effektivt med bergvärmepumpen

När man ska investera i bergvärme är det alltid bra att se till husets isolering om det behöver uppdatering för att bergvärmepumpen ska fungera effektivt. Detta gäller förstås främst äldre hus som kan behöva en uppdatering för att inte värmeläckage ska finnas till exempel runt fönster och i tak.

Om din uppvärmning sker ännu i dagens läge med olja eller kanske direktverkande el, kan det vara en bra idé att byta till bergvärme. Som även föreningen i detta inlägg gjorde, lönar det sig att jämföra flera offerter innan installation. Det gör du enkelt genom att fylla i formuläret ovan så matchar vi dig med flera leverantörer i ditt område!  

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut