• Vad kostar bergvärme i månaden?

  06. december 2017
  Bergvärmens månadskostnad består av den el som bergvärmepumpen förbrukar. Tack vare värmefaktorn är denna förbrukning reltivt låg vilket också betyder att dina månadskostnader genererar stora besparingar.
 • Bergvärme vs. Fjärrvärme

  16. december 2015
  Bergvärme och fjärrvärme är driftsäkra uppvärmningsalternativ. Enligt våra beräkningar är bergvärme det billigare uppvärmningsalternativet på lång sikt. Fjärrvärmepriserna varierar dock mycket beroende på var du bor.
 • Bergvärme - Energibrunn och borrdjup

  14. december 2015
  Borrdjupet bestäms huvudsakligen av tre faktorer; berggrunden, grundvattnets temperatur och husets värme behov. Dessa kan variera beroende på var du bor. Läs mer om borrdjup i detta inlägg.
 • Bergvärme i Norrköping & Östergötland

  26. november 2015
  Avgift för anmälan i Norrköping är 1856 kronor, vilket är relativt lågt jämfört med många städer i Sverige. I andra kommuner i Östergötland är avgiften även lägre. Läs mer om ansökningsprocessen och kostnader.
 • Bidrag för bergvärme

  24. november 2015
  Rotavdraget avdras från arbetskostnaden och kommer att miska från 50 till 30 procent år 2016. Trots detta är det en lönsam invstering, eftersom bergvärmepumparna är effektivare än tidigare.
 • Experterna förutspår: Framtidens energikällor

  23. november 2015
  Fem experter inom energibranschen ger sitt uttalande om framtidens energiproduktion. Vi måste producera energi genom förnybara energikällor, men vilka kommer att stå för framtidens energiproduktion?
 • Bergvärme i Örebro

  20. november 2015
  Avgift för tillståndsansökan är 1410 kronor. Kom ihåg att handläggningstiden kan variera, därför uppmanar Örebro kommun att man ansöker om tillstånd 6 månader innan installation av bergvärme.
 • Borrhål för bergvärme

  17. november 2015
  Borrhål för bergvärme, även kallat energibrunn, kräver inte stor yta på din tomt. Dess diameter är mellan 115 och 140 mm. I detta inlägg diskuteras allt du behöver veta om borrhål för bergvärme.
 • Bergvärme eller frånluftsvärme?

  17. november 2015
  Bergvärmepumpen använder lagrad solenergi från berggrunden, medan frånluftsvärmepumpen använder energin från inomhusluften och bidrar till bra ventilation. Läs mer för att veta vilket värmesystem passar dig.
 • Bergvärme eller luft-vattenvärme?

  06. november 2015
  Bergvärmepump och luft-vattenvärmepump bygger på samma teknik. Eftersom de använder olika energikällor finns det dock skillnader i prestanda och pris. Vilken är den rätta värmepumpen för dig?
 • Bergvärme i Uppsala

  06. november 2015
  Uppsalas berggrund består huvudsakligen av gammal urberg med hög värmeledningsförmåga. Prisskillnaderna för tillståndsansökan kan variera mellan kommuner i Uppsala län. Läs GreenMatch tips på hur du ska gå tillväga!
 • Borrning för bergvärme

  03. november 2015
  Borrdjupet för bergvärme varierar beroende på var du bor. Faktorer som måste beaktas vid dimensionering av borrhål är: grundvattnets temperatur, berggrundens värmeledningsförmåga och husets värmebehov.
 • 6 fördelar med bergvärme

  27. oktober 2015
  Visste du att du kan göra upp till 80 procent besparing på uppvärmningskostnader med bergvärme. Det kräver inte heller stor yta på din tomt. Det finns flera fördelar som du kan läsa om i detta inlägg.
 • Bergvärme i Sundsvall

  27. oktober 2015
  Läs om ansökningsprocessen och vad som bör göras innan installation av bergvärme. Vad är skillnaden mellan ansökan och anmälan. Läs vidare och få svar på dina frågor
 • Installera bergvärme i Göteborg

  15. oktober 2015
  Berggrunden i Göteborg består huvudsakligen av gammal urberg med hög kvartshalt. En hög kvatshalt innebär bra värmeledningsförmåga. Ställvis finns det dock områden i västkusten som består av kalksten, som har sämre värmeledningsförmåga. Läs tips på hur du ska gå tillväga.
 • Passa på: Rotavdraget sänks 2016

  22. september 2015
  Rotavdraget kommer att sänkas från 50 procent till 30 procent från och med 2016. Om du har funderat på att installera bergvärme gäller det att agera före årsskiftet. Nu har du drygt tre månader innan rotavdraget sänks.
 • Bäst i test: Jämförelse av 10 bergvärmepumpar

  09. september 2015
  Varje hushåll är unikt och har ett visst energibehov. Det finns många bergvärmepumpar i marknaden, men var och en har olika specifikationer. Jämför bergvärmepumpar som testats och hitta den bästa bergvärmepumpen för ditt hushåll.
 • Bergvärme - Installationsprocessen

  10. juli 2015
  Bergvärme är lagrad solenergi som, precis som det låter, genererar värme från lagrad solvärme i berggrunden. Denna typ av energikälla är stabil och fungerar därmed lika bra året runt oberoende av väder. Men hur går egentligen installationen till?
 • Borra för bergvärmepump - Borrhål och berggrund

  30. april 2015
  En bergvärmepump genererar energi både till uppvärmning av hushållet samt till tappvatten. Ett rätt dimensionerat borrhål kan ofta täcka hela värmeförsörjningen och därmed sänka hushållets kostnad för energi avsevärt, beroende på vilken tidigare värmekälla som försörjt hushållet. En normal kostnadsminskning ligger på runt 60 procent.
 • Allt du behöver veta om ROT-avdrag för bergvärme

  14. oktober 2014
  Att installera Bergvärme är en kostsam installation, samtidigt som det är en av de mest effektiva och lönsamma energiförsörningarna på lång sikt. Kostnaden beror bland annat på att man behöver köpa in en högteknologisk värmepump samt att man borrar ett djupt hål för att utvinna värme.
 • Vad är kostnaden för installation av bergvärme?

  26. augusti 2014
  För att avgöra kostnaden för din installation av bergvärme behöver du se på olika parametrar. Vilken typ av värmesystem som passar bäst för ditt hus beror på flera olika faktorer. Att installera en bergvärmepump må vara det mest kostsamma alternativet, men ur ett långsiktigt perspektiv kan det i allra högsta grad löna sig. Bergvärmens totala omkostnad är bland de lägre på marknaden, då man sammanställer räntan, amortering, energi, husets geografiska läge samt de egna ekonomiska förutsättningarna.
 • 8 för- och nackdelar med bergvärmepumpar

  22. augusti 2014
  Vid installation av bergvärme som energikälla så finns det många faktorer som man ska ta hänsyn till. Här följer en lista på några för- respektive nackdelar om bergvärmepumpar.
 • Hur fungerar bergvärme?

  19. augusti 2014
  Man kan jämnföra bergvärme med hur kyla fungerar för ett kylskåp. I ett kylskåp tas värme upp inifrån skåpet och avges på baksidan. Man kan säga att man vill ta vara på varmen som uppstår på ett kylskåps baksida i stället för kylan. En värmepump tar däremot värme från berg, jord, luft eller vatten och avger den till huset.
 • Installera bergvärme i Västra Götaland

  Installera bergvärme i Västra Götaland

  14. augusti 2014
  En bergvärmepump hämtar värme från solenergi som finns lagrad i berggrunden. Västra Götaland har en extremt stor variation av bergarter. Å ena sidan finns täta skogsmarker med en gnejsrik berggrund i öster, å andra sidan består kusten till stora delar av kalksten och alunskiffer. För dig som vill borra för bergvärme i Västra Götaland, kan det därför vara lämpligt att ta reda på vilken typ av berggrund som finns under tomten där energibrunnen ska borras.
 • Hur lång livslängd har en bergvärmepump?

  Hur lång livslängd har en bergvärmepump?

  30. juli 2014
  Ett system för bergvärme består av ett borrhål, även kallad energibrunn, kollektorslang och en bergvärmepump. Därför har också de olika delarna olika lång livslängd.
 • 10 vanligaste frågorna om bergvärmepumpar

  14. juli 2014
  Det är mycket du som kund behöver tänka på innan du ska installera bergvärme. Därför har vi sammanställt några vanliga frågor och svar som många funderar på innan de installerar en bergvärmepump. Några frågor som besvaras här är: Kan flera fastigheter utnyttja samma borrhål?
 • Återbetalningstid på kostnaden för bergvärme

  08. juli 2014
  Beroende på vilken typ av värmesystem du har i dagsläget, tar det olika lång tid att spara in kostnaden för bergvärme. Det mest kostnadseffektiva brukar vara när man går från direktel eller olja till bergvärmepump. Detta beror på att en värmepump, till skillnad från direktel, genererar mer energi än vad den förbrukar.
 • Vad är kostnaden för att borra för bergvärme?

  04. juli 2014
  Grundkostnaden för borrning ligger mellan 30 000 och 70 000 kronor. En undersökning från Energimyndigheten visar att priserna kan variera med upp till 25 procent beroende på var i landet du bor. Förutom grundkostnaden tillkommer även utgifter för foderrör, vilket du kan läsa mer om här.
 • Finns det nackdelar med bergvärme?

  01. juli 2014
  Nästan alla villaägare kan installera bergvärme. Eftersom bergvärmepumpar drivs av el, så blir de sårbara vid elavbrott. Har du dessutom spetsel i form av en elpatron, så innebär det att när strömmen går så står du utan uppvärmning. Länge var den största miljörisken med bergvärme att brinevätskan skulle läcka ut i marken. Denna risk har minimerats med hjälp av bättre material och miljövänligare vätskor...
 • Miljömärkt: Bergvärme är ett klimatsmart alternativ

  30. juni 2014
  Värmepumpar kräver ingen förbränning, vilket gör dem till en av de mest miljövänliga energikällorna på marknaden. Den finns bergvärmepumpar som är miljömärkta. Det innebär att de uppfyller vissa miljökrav vid tillverkning, drift och vad gäller återvinning av materialet när bergvärmepumpen är uttjänt.
 • Förbered dig att spara energi med bergvärme

  27. juni 2014
  Vill du skaffa bergvärme, men funderar på hur du kan spara ännu mer pengar och energi? Spara energi med god isolering, fördelarna är många. Likaså kan dåligt isolerade fönster släppa ut så mycket som 30 procent av husets värme.
 • Spara ännu mer energi när du installerat bergvärme

  27. juni 2014
  Trots att eldrivna apparater som TV, spis och tvättmaskin idag drar mindre energi än för 20 år sedan, så förbrukar svenskar i genomsnitt lika mycket el nu som då. Det beror på att vi har fler eldrivna apparater i våra hem. Den ökade användningen av värmepumpar har dock lett till att användningen av el för uppvärmning har minskat - vilket är ett gott resultat!
 • 10 steg till installation av bergvärme

  26. juni 2014
  Det första som händer är att maskinen som ska borra hålet anländer och energibrunnen borras ner i berggrunden. Sträckan mellan berggrund och markyta isoleras med foderrör och kollektorslangen förs ner i borrhålet. Läs mer!
 • Bergvärme eller Jordvärme

  Bergvärme eller Jordvärme

  25. juni 2014
  Bergvärme och jordvärme utnyttjar samma typ av energikälla i form av lagrad solvärme. Förutsättningarna för att ha bergvärme eller jordvärme är väldigt olika, men trots detta är det många som funderar vad som passar deras hushåll bäst.
 • Pris på bergvärmepumpar

  24. juni 2014
  Prislappen på en bergvärmepump varierar mellan allt från 40 000 kronor upp till över 100 000 kronor. Här finner du en prislista på bergvärmepumpar baserad på fabrikörers och återförsäljares priser som finns publicerade på webben.
 • Guide till den bästa offerten på bergvärme

  Guide till den bästa offerten på bergvärme

  23. juni 2014
  Om du har bestämt dig för att bergvärme är en energikälla som passar dig, kommer du till en punkt då du ska beställa offerter. Energimyndighetens rekommendetion är att du tar in minst tre offerter från certifierade leverantörer för att jämföra kostnaden.
 • Så sparar du in kostnaden för bergvärme

  20. juni 2014
  Vår exempelvilla på 180 kvadrat sparar in utgifterna för bergvärme på mindre än 6 år. Att gå från el till bergvärme är lönsamt för ett så stort hus. Uppgifterna är räknade från detta hushållets förutsättningar, men kan ge dig en indikation på vad bergvärme kan kosta. Framför allt så får du se hur bergvärme kan löna sig på lång sikt.
 • Så mäter COP bergvärmepumpens effektivitet

  20. juni 2014
  COP står för coefficient of performance, vilket ordagrant betyder prestandakoefficient. Den beskriver hur mycket energi bergvärmepumpen producerar per förbrukad kWh. Har värmepumpen ett COP på 3,4, så ger den 3,4 gånger så mycket energi som den förbrukar. De mest effektiva bergvärmepumpen kan ge omkring fem gånger så mycket energi som den förbrukar. Detta är under specifika förhållanden, och det är sällan som värmepumpen presterar på den nivån under normala förhållanden.
 • Installera bergvärme - borrning & rördragning

  18. juni 2014
  Först ska energibrunnen borras och innan dess är det viktigt att dimensionera djupet korrekt. Inför borrningen bör du även se över var brunnen lämpligen ska placeras. Beroende på djupet ner till berget behöver du en viss längd av foderrör. Här får du också beskrivet hur kollektorslangen installeras och vad den egentligen innehåller.
 • 5 fakta om bergvärme

  18. juni 2014
  Bergvärme utnyttjar solenergi som ligger lagrad i berget. Det är alltså inte jordens inre som värmer upp berget vid endast ett par hundra meters djup.
 • Bergvärme i Umeå & övriga Norrland

  17. juni 2014
  Grundvattnets temperatur varierar något mellan södra och norra Sverige. Det gör att du som bor i t.ex. Umeå inte kan få ut lika mycket energi per meter borrhål, som man kan i Stockholm. För att uppnå en viss energimängd behöver man istället kompensera energibortfallet med en djupare energibrunn.
 • 5 faktorer som påverkar bergvärmepriset

  5 faktorer som påverkar bergvärmepriset

  16. juni 2014
  Om du tycker att bergvärme är lite i dyraste laget, så är du inte ensam! Därför är det smart att ta reda på vad det är du betalar för. När det gäller långsiktiga investeringar så ska man inte kompromissa på kvalitén. Däremot är det alltid bra att vara prismedveten!