Jämför pris och offerter på att installera solceller
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 20 juli 2021

Installera solceller - steg för steg

Hur går det till när du installerar solceller?

Har du funderat på att installera solceller men är osäker på hur processen ser ut? Det finns en del saker du bör se över själv för att slutligen kunna välja rätt leverantör och system.

Vi redogör här för vilka steg du själv bör ta, samt går vi igenom hur processen normalt ser ut.

Installation av solceller.

1. Hur förbereder jag mig inför en solcellsinstallation?

För högsta lönsamhet bör du börja med att se över ditt hushålls elförbrukning i kWh (kilowattimmar), och i sin tur hur mycket solel du är i behov av. Det är inte alltid man kan, eller vill, täcka hela sin elförbrukning. Solcellsinstallatörerna hjälper dig gärna om du är osäker på vilken lösning som passar dig bäst.

Nästa steg att se över din bostads förutsättningar. Vanligast är att solcellerna installeras på villataket eller garaget, men har du möjlighet kan du även placera solceller på marken.

Installerar du på tak utgår du ifrån takets riktning, lutning och storlek. Finns det en solkarta där du bor kan den användas för att bedöma hur mycket solinstrålning som träffar ditt tak. Solkartan är ett hjälpmedel med vilken du kan se hur mycket solenergi som kan produceras på ditt tak under ett år. Därmed får du en uppfattning av huruvida det är lönsamt att investera i solceller till ditt hem. Branschorganisationen Svensk Solenergi har samlat de flesta av kartorna på deras hemsida här.

För optimal effekt placeras solceller i söderläge, men östlig och västlig riktning är även det lönsamt.

Utöver takets utformning bör du även se över om det finns några yttre faktorer som kan ha någon inverkan på installationen.

 • Närliggande bostäder eller träd riskerar att eventuellt skapa skuggning, vilket kan påverka solcellsproduktionen.
 • Skorsten, takfönster och dylikt påverkar solcellernas placering på taket samt hur många du får plats med.

Täcker din försäkring solceller? Hos vissa försäkringsbolag ingår solceller i hem/villaförsäkringen. Är du osäker på vad som gäller för dig är det alltid bäst att tala med ditt försäkringsbolag.

Behöver jag bygglov för att installera solceller?

Bygglov för solceller.Sedan 2018 behövs i de flesta fall inte bygglov. Följer solcellerna takets lutning behövs inte bygglov. Nedan ser du några undantag av de som gör att ett godkännande eller bygglov krävs:

 • Du vill vinkla solcellerna så de inte följer husets form.
 • Byggnaden ligger i ett detaljplanerat område.
 • Byggnaden har miljömässigt, konstnärligt, kulturhistoriskt eller historiskt värde.

Markmonterade solceller är oftast inte bygglovspliktiga. Behöver du söka bygglov, eller är osäker på om det krävs, bör du kontakta kommunen direkt.

Kan jag använda det gröna avdraget?

Ja, med det gröna avdraget får du 15% på totala kostnaden, samt 50% på solcellsbatteri och laddbox.

Till skillnad från det föregående solcellsstödet slipper du en utdragen och komplicerad ansökningsprocess, utan det dras direkt på fakturan. En annan fördel med det gröna avdraget som skiljer sig från rotavdraget är att det även inluderar hus yngre än 5 år samt bostäder under produktion.

Villkoren för att nyttja det gröna avdraget är bland annat:

 • Du ska ha fyllt 18 år och stå som ägare för den bostad installationen ska utföras i.
 • Din måste ha betalat en skatt på minst 50 000 kr under året.
 • Du ska vara obegränsat skattskyldig under beskattningsåret.

För mer information kring skatteavdraget för grön teknik kan du gå in här.

2. Ta in och jämför offerter från flera företag

5 kW 5 kW: Du kan räkna med att betala runt 90 000 kr för en 5 kW solcellsanläggning. Med skatteavdraget för grön teknik på 15 % blir det en slutkostnad på 76 500 kr. 10 kW 10 kW: För en solcellsanläggning på 10 kW kan du räkna med att betala runt 156 000 kr, vilket med hjälp av det gröna avdraget på 15 % blir 132 600 kr. 15 kW 15 kW: En solcellsanläggning på 15 kW kan kosta runt 200 000 kr, vilket med skatteavdraget för grön teknik ger en slutkostnad på 170 000 kr.
Solcellspaket huse

Nästa steg är att ta in, och jämföra, offerter från flera företag. Detta för att försäkra dig om att du hittat den lösning som passar bäst utifrån dina unika behov. Det är inte heller en liten investering, och en installation som inte är optimal för dig kan dra ner på dina besparingar, Energimyndigheten rekommenderar att du jämför offerter från minst 3 olika företag innan du installerar solceller.

Börjar du fundera på att skaffa solceller till ditt hem? Med hjälp av oss på GreenMatch kan du få upp till 4 skräddarsydda offerter helt gratis och utan förpliktelser. Du kan vara helt trygg med vetskapen att alla våra partners är certifierade elinstallatörer. Fyll i formuläret i toppen eller längst ned på denna sida och vi matchar dig med lokala leverantörer.

Väljer du att själv göra en del av arbetet kan du spara in en del av kostnaden. Men kom ihåg att solceller har en förväntad livslängd på 25 - 30 år, och installationen måste hålla länge nog. Du bör alltid tala med installatören om du funderar på att utföra någon del av arbetet själv, då vissa garantier och försäkringar som kommer med att arbetet görs av en installatör gäller inte om du installerar själv. 

3. Vad ingår i en standard solcellsinstallation?

I ett vanligt solcellspaket ingår följande:

 • Solpaneler
 • Växelriktare - en växelriktare omvandlar elektriciteten från likström till växelström för att den ska kunna användas i hemmet.
 • Övrigt material
 • Anslutning till elnätet - Anläggningen ansluts till husets elcentral där det installeras elmätare och säkringar. Elmätaren mäter i sin tur hur mycket el transporteras in och ut på elnätet.

Saknar du ideala förhållanden för din solcellsanläggning kan det vara gynnsamt att införskaffa en optimerare. Denna sköter en del av växelriktarens uppgifter genom att monteras på varje solpanel individuellt för att maximera dess elproduktion.

Hela anläggningens produktion påverkas då inte om en solpanel hamnar i skugga eller liknande. Med en optimerare kan du även övervaka elproduktionen i varje panel.

Kan jag installera solceller själv?

En fullständig solcellsinstallation får du inte göra själv. Det arbete som är relaterat till elektricitet får enbart en elektriker utföra. Om du utför något av det arbete som innefattar elektricitet utan att vara auktoriserad finns en risk att du blir åtalad.

Det du får göra själv
 • Köpa allt material.
 • Fästa bärskenor samt bära upp och montera solcellerna i skenorna.
Det du inte får göra:
 • Ansluta till elnätet.
 • Utföra någon del av arbetet som innefattar elektricitet.

4. Hur går installationen till?

En solcellsinstallation kan se lite olika ut beroende på dina förutsättningar, men tar normalt ett par dagar och består generellt av några grundsteg:

Bärskenor fästs i taket

För att sätta solceller på taket behövs ett takfäste, vilket görs genom att fästa stolpar i takbjälkar. Avståndet mellan stolparna beror på solcellernas vinkel

Solcellerna placeras på skenorna

På skenorna placeras sedan solpanelerna med hjälp av klämmor i kanterna. Dessa bultar gör det enklare att ta bort solcellerna vid underhåll och liknande.

Solcellerna kopplas på

När det fysiska arbetet är klart är nästa steg elarbetet, som enbart en elektriker får utföra. Kablarna från solpanelerna kopplas till växelriktaren och sedan elcentralen.

Anslutningen till elnätet

Den elektriker som sköter kopplingen till elcentral och växelriktare, brukar normalt sätt även hjälpa till med anslutning till elnätet.

När installationen är klar görs en färdiganmälan varefter de kommer ut och byter elmätaren. Eftersomen du nu behöver en mätare som kan mäta både ingående och utgående ström.

Din installation är nu klar och du är redo att producera grön el från ditt egna tak!

Vanliga frågor om att installera solceller

Vad kostar det att installera solceller?
För en installation till ditt hem kan du normalt räkna med att behöva betala runt 15 000 till 20 000 kronor per kW. En solcellsanläggning på 5 kW landar vanligtvis på runt 90 000 kr.
Hur många solceller behöver jag?
Normalt sett behöver du runt 30 kvm för att uppnå 5 kW. Du bör räkna med cirka 6 kvm paneler för varje kW.
Hur stora är solcellerna?
De vanligaste solpanelerna är 60 cells och 72 cells, vilket hänvisar till deras storlek. En 60 cells solpanel har ett genomsnittligt mått på 170x100 cm varefter en 72 cells mått ligger i genomsnitt på 200x100 cm. Andra storlekar finns men är inte lika vanliga.
Hur lång tid tar det att installera solcellerna?
Oftast tar en installation av en solcellsanläggning inte mer än 1-2 dagar. Innan nätbolaget kommer ut och byter din elmätare och systemet kommer igång kan det dock ta ett par veckor.
Behöver jag skatta på elen och i så fall hur mycket?
Som privatperson kommer du med största sannolikhet inte komma upp i en så hög produktion att skatt på elen blir nödvändig. Vill du veta mer om skatter med mera, kan du läsa mer på vår sida om skatteregler för solceller
Hur länge håller solcellerna?
Solceller har en beräknad livslängd på runt 25 till 30 år. Detta innebär dock inte att de slutar producera el efter denna tid, utan snarare att solcellernas toppeffekt minskat sen installationen. Andra komponenter, som exempelvis växelriktaren har en kortare livslängd och behöver därför bytas ut minst en gång under solcellernas livstid.

Är du osäker på vilket solcellssystem som passar dig bäst? Våra samarbetspartners hjälper dig mer än gärna med rådgivning. De hjälper dig genom hela processen och när du beställer offerter genom oss kan du vara säker på att det är erfarna solcellsinstallatörer som hanterar din förfrågan.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Skriven av Klara Mårtensson, Skribent

Klara Mårtensson är skribent på GreenMatch.se och Bergvarme-pris.se. Klara har under en lång tid jobbat med att vägleda våra kunder i att investera i grön teknik till hemmet och känner väl till processen. Hon har ett intresse för naturfotografering och uppskattar möjligheten att kunna hjälpa svenskar att investera i hållbara lösningar som hjälper till att bevara vår natur.