1. SEKRETESSPOLICY & ANVÄNDARAVTAL

Om vår sekretesspolicy

AWM Networks ApS (“vi”, “oss”, “våra”) är förpliktigad att respektera och skydda dina personuppgifter och ditt privatliv. Vi behandlar de personuppgifter du lämnar, eller som vi inhämtar från vår hemsida www.bergvarme-pris.se (“vår hemsida”), enligt rådande regelverk.

Denna sekretesspolicy (tillsammans med vår cookie-policy nedanför) utgör grunden för hantering av personuppgifter som du ger oss, eller som vi inhämtar från dig och som används av oss.

Vänligen läs denna sekretesspolicy (tillsammans med vår cookie-policy nedanför), och vårt användaravtal noggrant, innan du använder vår hemsida eller tar del av information och tjänster på vår hemsida.

Genom att vistas på och använda vår hemsida, förutsätter vi att du accepterar villkoren i denna sekretesspolicy (tillsammans med vår cookie-policy nedanför), samt vårt användaravtal. Om du inte accepterar dessa villkor, ska du inte använda dig av vår hemsida.

1.2 Ägarupplysningar

Denna hemsida tillhandahålls av:

AWM Network ApS
Org.nr/CVR: 35805702
Høffdingsvej 34
2500 Valby
Danmark

Epost: info@greenmatch.se

1.3 Information vi lagrar, samt hur vi lagrar informationen

När du efterfrågar prisjämförelser, offerter eller annan information om våra produkter eller tjänster som visas på vår hemsida, genom att fylla i och skicka in upplysningar via vårt elektroniska kontaktformulär, kommer du att tillhandahålla oss med följande information: Ditt förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, postnummer och/eller telefonnummer. Vi kommer att registrera och lagra dessa uppgifter.

Vårt elektroniska kontaktformulär kan kräva ytterligare information i syfte att hjälpa oss förstå dina önskemål och därmed matcha dig med relevanta leverantörer.

Vi har när som helst rätt att ändra vårt elektroniska kontaktformulär, samt personuppgifter och andra uppgifter som vi behöver använda.

Det är också möjligt att vi inhämtar och lagrar personuppgifter, om du:

 • Fyller i och skickar in andra formulär på vår hemsida. 
 • Kontaktar oss, eller om vi kontaktar dig via e-post, telefon eller post oavsett orsak. 
 • Skriver kommentarer, laddar upp material eller annat innehåll på vår hemsida. 
 • Deltar i kampanjer eller tävlingar på vår hemsida.
 • Fyller i frågeformulär eller undersökningar på vår hemsida eller som vi skickar till dig.

Vi kan övervaka och/eller spela in telefonsamtal med hänsyn till kvalitetskontroll och utbildning av personal.

Varje gång du besöker vår hemsida är det möjligt att vi inhämtar och registrerar information om ditt besök, som exempelvis: Din IP-adress, ditt operativsystem och webbläsare, de sidor och resurser som du har tillgång till, samt andra tekniska uppgifter. Vi inhämtar och registrerar automatiskt denna information genom användning av cookies och liknande tekniska lösningar, vilka presenteras nedanför. Överföring av information via Internet är tyvärr inte helt säkert. Självklart kommer vi göra vårt bästa för att skydda den information som vi inhämtar från dig, och som skickas till vår hemsida. Överförsel av information sker dock på egen risk. När vi har mottagit personuppgifter om dig, kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsåtgärder för att på bästa sätt förhindra åtkomst av lagrad information från icke auktoriserade källor.

1.4 Cookies och liknande teknik

Vår hemsida använder cookies för att urskilja dig från andra användare på vår hemsida. Detta hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse när du besöker vår hemsida. Det ger oss också möjlighet att förbättra vår hemsida. Vänligen läs vår cookie-policy nedanför.

1.5 Användning av personuppgifter

När du efterfrågar prisjämförelser, offerter eller annan information om våra produkter eller tjänster som visas på vår hemsida (“upplysningar”), genom vårt elektroniska kontaktformulär eller på annat sätt, kan vi:

 • Kontakta dig via telefon, sms, e-post eller post med information;
 • Kontakta dig via telefon, sms, e-post eller post för att bekräfta eller verifiera dina kontaktuppgifter eller information om din förfrågan; och/eller;
 • Skicka dina personuppgifter och information gällande din förfrågan till utvalda leverantörer av de produkter eller tjänster som du har begärt information gällande. Dessa leverantörer kan kontakta dig direkt via telefon, sms, e-post eller post.


Vi kan också använda dina personuppgifter och annan information på följande sätt:

 • Kontakt per telefon, sms, e-post eller post för att fråga om din upplevelse med våra utvalda leverantörer och be dig om återkoppling gällande tjänstens funktionalitet. Detta kan till exempel ske i form av ett frågaformulär. 

 • Kontakt per telefon, sms, e-post eller post med information om andra produkter och tjänster (våra samt från tredje part), som vi tror att du skulle kunna vara intresserad av.

 • Vidarebefordra dina personuppgifter, såsom din e-postadress, till organisationer som har en relation till dig, i syfte att uppdatera deras register.

 • Förenkla kommunikation mellan dig och våra kunder (dvs. leverantörer av produkter och tjänster som finns på vår hemsida). 

 • För att vi ska kunna leva upp till våra förpliktelser med hänsyn till det kontrakt som du och vi har ingått. 

 • Ge dig tillgång och möjlighet att använda vår hemsida och tjänster. 

 • För att försäkra att innehållet på vår hemsida presenteras på bästa möjliga sätt för dig på din dator, läsplatta eller mobiltelefon, samt för att förbättra vår hemsida. 

 • För att informera dig om förändringar på vår hemsida eller av våra tjänster.

Vi kan också använda och ge våra kunder anonymiserad information som vi har inhämtat gällande användare av vår hemsida.

1.6 Hur vi vidarebefordrar och delar dina personuppgifter

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till samtliga medlemmar inom vårt företag, dvs. våra dotterbolag, våra investerare samt deras dotterbolag.

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part:

 • I händelse av att vi säljer eller köper ett företag, tillgångar eller aktier, kan vi härmed vidarebefordra dina personuppgifter till potentiella säljare eller köpare av verksamheten, tillgångar eller aktier.

 • Om vi, eller de flesta av våra tillgångar förvärvas av tredje part, kommer därmed personuppgifter i vår ägo gällande användare av vår webbplats, inklusive dig, att vara en av de överförda tillgångarna.

 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet; eller att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal; eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta gäller även rättigheter, egendom eller säkerhet för användare av vår hemsida, för kunder, leverantörer eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda samtliga parter mot bedrägerier och reduktion av kreditrisk.

1.7 Skydd av personuppgifter

Enligt lagen om skydd av personuppgifter ska personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad tillgång som är placerade i en kontrollerad anläggning, och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra om vår användarinformation hanteras säkert. Detta sker alltid med hänsyn till dina rättigheter som användare.

Vi kan inte garantera hundra procent säkerhet för dataöverföringar via Internet. Detta innebär att det kan finnas en risk att obehöriga personer får tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Således lämnas dina personuppgifter på egen risk.
Den snabba utvecklingen av Internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan vara nödvändig. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter . Om vi gör det, kommer vi självklart att justera datum för "senast uppdaterad" längst ner på denna sida. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår hemsida.

I den mån vi behandlar dina personuppgifter, har du enligt Personuppgiftslagen rätt att få information gällande vilka personuppgifter som kan kopplas till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller uppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att göra anspråk på att dessa blir korrigerade, raderade eller blockerade . Du kan alltid invända mot information om dig blir föremål för lagring och behandling. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och data som rör dig. Klagomål till Datainspektionen, jämför Personuppgiftslagen § 13.

1.8 Ändringar av vår sekretesspolicy

Vi kan utan förbehåll göra ändringar i vår sekretesspolicy .
Eventuella förändringar vi gör i denna sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar i denna sekretesspolicy .

1.9 Kontakt gällande personuppgifter

Om du vill ha tillgång till de uppgifter som registreras gällande dig ska du kontakta den dataskyddsansvarige: AWM Network ApS, Høffdingsvej 34, 2500 Valby, Danmark. Alternativt kan du kontakta den dataskyddsansvarige per e-post: info@expertvalet.se. Om du upptäcker felaktigt registrerade uppgifter, eller har andra invändningar, kan du använda samma kontaktinformation. Du har möjlighet att få en inblick gällande den information som finns registrerad om dig och du kan invända mot en registrering i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen.

2. COOKIES-POLICY

Denna webbplats använder cookies i enlighet med ovanstående ändamål. En cookie är en liten textfil som lagras i din browser och används för att kunna igenkänna din dator vid upprepade besök. Det finns ingen personlig information lagrad i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

2.1 Så lång tid lagras cookies

Cookies tar bort sig själva efter ett visst antal månader, vilket kan variera, men de förnyas efter varje nytt besök.

2.2 Så tar du bort cookies

Se vägledning här: www.minacookies.se/ditt-val

2.3 Så undviker du cookies

Om du inte önskar att lagra cookies, kan du välja att blockera cookies. Se vägledning här: www.minacookies.se/ditt-val

2.4 Vad cookies används till på vår webbplats

Cookies används till att föra statistik över antalet användare samt upplysningar om kön, ålder, geografi och intressen gällande våra användare för att anpassa innehåll och annonsering därefter.

Sajten använder cookies från följande tredje parter som har åtgång till de cookies som är aktuella:

2.4.1 Google Analytics

Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här:
tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.4.2 Annonsnätverk

Webbplatsen använder följande annonsnätverk:

Google Displaynätverk
Open AdExchange
Facebook

Vill du inte vara en del av en serie av annonsnätverk som delar information över olika nätverk, så går det att frånsäga sig detta. Se vägledning här: www.minacookies.se/ditt-val

 

Senast uppdaterad: 23 februari 2016