Jämför priser på bergvärme
Få kostnadsfria offerter
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 29. juli 2020

Pris på bergvärme

Bergvärme pris - Få det bästa priset!

Priset för bergvärme ligger vanligtvis mellan 110 000 och 230 000 kronor, men kostnaden kan även vara högre för villor med stort energibehov. Vad den slutgiltiga kostnaden blir beror på ett flertal faktorer, vilka du kan läsa mer om nedan.

För att du ska göra ett smart val och få det billigaste priset på bergvärme ska du fylla i formuläret ovan. Vi matchar dig sedan med upp till 4 leverantörer så att du kan snabbt och enkelt välja den offert som lämpar sig bäst för dig.

Kortfattat kan man säga att du betalar för tre primära delar:

 • Värmepump
 • Borrning
 • Installation

Materialkostnaden består främst av priset på bergvärmepumpen, som vanligtvis är omkring 60 000 kronor. Kostnaden för borrning är ungefär lika mycket varefter en kostnad för själva installationen tillkommer och motsvarar ungefär 10 procent på totalkostnaden. Kom också ihåg att när du installerar bergvärme har du rätt till rotavdrag, som är 30 procent på arbetskostnaden sedan år 2016.

Procentuell kostnad för bergvärme
Värmepump 45%
Borrning 45%
Installation 10%


Innan du får installera bergvärme, krävs anmälan och eventuell tillåtelse från din kommuns miljö- och skyddsförvaltning (eller motsvarande). Priset för tillståndsansökan varierar beroende på vilken kommun du tillhör. Bor du i närheten av vattentäkt, kan kostnaderna ytterligare öka.

Fyll i formuläret längst upp på sidan och få hem offerter på vad installation av bergvärme kommer kosta för ert hushåll. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser.

Pris på bergvärmepumpar

Bergvärmepumpens pris varierar beroende på effektstorlek och fabrikat. Har du ett stort hus krävs också en större pump, vilken således kostar mer än en mindre variant. De stora, etablerade värmepumpsföretagen står för 70 procent av marknadens sålda värmepumpar. Detta till trots att de ofta har dyrare priser än mindre etablerade företag. Eftersom en bergvärmepump är en långsiktig investering är det viktigt att inte stirra sig blind på priset, utan istället fundera över kvalitet och vilka funktioner du har behov av.

Bergvärmepump Pris (2016) SCOP (golv) SCOP (radiator)
Bosch Compress EHP 11 LWM 67 000 - 76 000 kr. 3,2 2,8
CTC EcoHeat 310 från 60 000 kr. 3,6 3,1
Daikin EGSQH10S18AA9W från 57 000 kr. 4,6 3,7
EviHeat GeoSun 1 10 78 000 kr. (obs. 2012) 3,8 3,4
IVT Premium Line EQ C10 87 000 kr. (obs. 2012) 4,0 3,3
Nibe F1245-10 från 57 000 kr. 4,3 3,7
Nibe F1255-16 från 65 000 kr. 4,7 3,8
Thermia Diplomat Optimum G3, 10 79 000 kr. (obs. 2012) 4,3 3,3
Viessmann Vitocal 343-G 81 000 kr. (obs. 2012) 4,3 3,4

Ovanstående uppgifter är hämtade från Greenmatch sammanfattning om test av 9 bergvärmepumpar.

Notera att priserna ovan inte nödvändigtvis är exakta. Det är pris som GreenMatch har identifierat i sin undersökning. Som det framgår i tabellen ovan är en del prisuppgifter föråldrade, eftersom uppdaterat pris inte funnits tillgängligt.

Beställ offerter nu! Det tar mindre än 1 minut!

Vad menas med SCOP-värdet?

SCOP-värdet står för pumparnas årsvärmesfaktor, vilket skiljer sig beroende på om det finns golvvärme eller radiatorer installerat. Som synes är SCOP-värdet högre när uppvärmningen sker via golvvärme. De presenterade värden gäller för hus med ett årligt värmebehov omkring 25 000 kWh per år.

I testet framgår att bergvärmepumparna har högre SCOP-värde då husets värmebehov ökar till omkring 35 000 kWh per år. SCOP-värden mättes upp till 5 genom golvvärme då värmebehovet var högre. Bergvärme passar alltså bäst för hus med större energibehov, men de har utmärkt prestanda även då värmebehovet är lägre.

 SCOP-värdet för en bergvärmepump förklarar värmepumpens verkningsgrad. En kilowatt el blir 4 kilowatt värmeenergi.

Prisskillnader för borrning

Borrning för energibrunn kan kosta allt från 30 000 till 70 000 kronor. Du kan utgå ifrån att priset per meter borrhål kostar kring 300 kronor. Skillnaderna beror huvudsakligen på det aktiva borrdjupet, vilket går ner till 200 meter i berggrunden. Priserna för borrning inom ett och samma område kan variera så mycket som upp till 25 procent, enligt Energimyndighetens sammanställning från 2006.

Borrdjup Kostnad
100 meter 30000 kr.
150 meter 42000 kr.
200 meter 55000 kr.
250 meter 67000 kr.

Avstånd till berggrunden

Priset för borrning ökar med avståndet ner till berggrunden. Detta beror på att avståndet mellan markytan och berggrunden kräver tilläggsisolering för att hindra giftiga kemikalier från att förorena grundvattnet.

Isoleringen sker med så kallade foderrör, som är dyrare än att direkt borra i berggrunden. Foderrören kostar mellan 500 och 900 kronor per meter medan borrning i berggrund kan beräknas kosta omkring 300 kronor.

Foderrören är alltså isolerade rör som installeras från markytan och en till två meter ner i berggrunden. Det rekommenderas att berggrunden är minst en meter ner från markytan för att undvika frostbildning i ledningsrören.

Berggrundens mineralsammansättning

När berggrunden är sedimentär behövs djupare borrhål, jämfört med om man borrar i urberg. Urberget består till stor del av granit och gnejs, som är den vanligaste typen av berggrund i Sverige. Urberget leder alltså värme bättre än kalksten som är en typ av sedimentär bergart. Att kalksten leder värme sämre än metamorfa bergarter som granit och gnejs beror på att den är mer porös.

Geografiskt läge innebär varierande priser

Det är inte bara energiförbrukning och husets areal som påverkar priset för bergvärme i Sverige. Även geografiskt läge kan ha stor inverkan på vad totalkostnaden slutar på. Energimyndighetens sammanställning från 2006 visade på att skillnaderna i priset för borrning kan variera med 60 procent beroende på om du bor i Sydsverige eller långt norrut.

Storstockholm

Installation av bergvärme innebär en högre kostnad i Stockholmsområdet. Det beror på stor efterfrågan från konsumenterna, vilket gör att leverantörerna har större makt att själva påverka priset på installationen av bergvärme.Geografiskt läge och kommun inverkar på bergvärmets pris.

Ansökningsavgiften för bergvärme i Stockholms stad är år 2017 på 5 550 kronor för en anläggning med en effektstorlek upp till 20 kW. Detta kan jämföras med Örebro där anmälningskostnaden är omkring 1 410 kronor. Är ansökan inte korrekt ifylld betalar du dessutom 1 020 kronor per timme för extra handläggningstid.

Göteborg och Västra Götalands län

Bergvärme installeras i flera hem både i Göteborg och Västra Götalands län i sin helhet. Lyckligtvis består största delen av Sveriges västra kust av lämplig berggrund, som möjliggör effektiv utvinning av bergvärme. Ansökningsavgiften för installation av bergvärmepump år 2017 är 4 024 kronor i Göteborg, men kan variera mellan kommuner i Västra Götalands län.

Skåne, Öland och Gotland

Här består berggrunden till stor del av sedimentära bergarter såsom kalksten. Eftersom det innebär sämre värmeledningsförmåga, måste det kompenseras med ett djupare borrhål för att få rätt effekt.

Norra delen av Sverige

Grundvattnets temperatur är här något lägre än i södra Sverige. Detta påverkar grundberget, vilket gör att man i Norrland kanske får ut 10 W per meter borrhål jämfört med 40 W per meter i Småland. Således blir energibrunnen djupare ju lägre temperatur berggrunden har. Det långa avståndet mellan orterna kan innebära ett dyrare pris då somliga installatörer tar betalt för transportsträckan till tomten. Bor du i en större tätort ska detta dock inte vara något problem.

Pris för tillståndsansökan i svenska kommuner

Kommun Ansökningsavgift (uppd. december 2017)
Stockholm 5 550 kr.
Göteborg 3 920 kr.
Malmö 4 240 kr.
Sundsvall 930 kr. fast eller 930 kr./timme beroende på område
Uppsala 2 170 kr. eller 2 713 kr. beroende på område
Örebro 1 410 kr.
Luleå 1 950 kr.

Bergvärme kräver ett vattenburet uppvärmningssystem

Om bergvärmen ska ledas ut i slingor för golvvärme rekommenderas ibland en djupare energibrunn. Det beror på att golvvärme är en typ av lågtemperatursystem. Här krävs det ett större energiuttag från borrhålet eftersom värmepumpen arbetar mer effektivt, vilket kompenseras med ökat borrdjup. Det innebär en ökning av priset, men återbetalar sig genom att bergvärmepumpen får ett högre COP eftersom den arbetar mer effektivt.

Spara pengar med bergvärme

Totalpriset för bergvärme är det högsta bland olika energikällor. Däremot finns det sätt att beräkna hur investering i en bergvärmepump kan löna sig i längden. När det gäller bergvärme är möjligheten att utföra delar av arbetet själv väldigt begränsat.

Du kan givetvis demontera din gamla panna till självkostnadspris. Om du har tillgång och innehar körkort för grävmaskin kan du själv gräva sträckan mellan energibrunn och befintligt rörsystem eller hus.

För övrigt arbete är det rekommenderat att använda en licensierad installatör och borrare. Skulle det uppstå problem så har de normalt sett försäkringar som täcker skadan. Det är dock viktigt att du kollar upp detta innan du anlitar leverantör av bergvärme.

Rotavdraget minskar totalkostnaden

Du kan få en skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden med hjälp av rot-avdraget. Enligt skatteavdraget så är både borrning och installation godkänt för reduktion. I praktiken räknar man dock arbetskostnaden som en schablonkostnad på 35 procent av totala kostnaden.  

Då kan du enklare räkna du vad slutsumman för installationen av bergvärmen kommer bli inklusive rot-avdraget. Nedan ser du ett exempel på hur rot-avdraget beräknas för bergvärme. 

 

Rotavdrag - 30 % på arbetskostnaden  
Totalkostnad 100 000 kronor
Arbetskostnad (Schablonavdrag på 35 %) 35 000 kronor
Avdrag 30 % 10 500 kronor
Kostnad efter avdrag 89 500 kronor

 

Det finns vissa regleringar kring rot-avdraget varav följande gäller för alla typer av arbeten:

Vad som gäller för dig: 

 • Måste vara minst 18 år gammal vid beskattningsårets utgång
 • Måste äga huset
 • Måste äga tomten
 • Har betalat skatt under beskattningsåret
 • Kan få max 50 000 kronor i rot-avdrag per år

Fastigheten:

 • Måste vara i din ägo
 • Måste vara minst 5 år gammal

Utföraren:

 • Måste vara godkänd för skattsedel
 • Får inte vara en närstående släkting

Återbetalningstid

Normalt sett är återbetalningstiden för en bergvärmepump fem till tio år. Hur lång tid det kommer ta beror på hushållets energiförbrukning, val av värmepump, pris per kWh om du använder elpatron som spetsvärme samt det totala priset vid inköpet. Eftersom bergvärmepumpen står för 90 procent av husets energibehov, är det en liten del som betalas med alternativa uppvärmningsmetoder såsom el eller vedeldning.

Beroende på värmepumpens SCOP, så kan du räkna med en genomsnittlig energibesparing med 30 procent. Går du från olja till bergvärme finns det stora pengar att spara per år i driftskostnader. Samma sak gäller för direktverkande el, medan fördelen att gå från vedpanna till bergvärme främst är att du slipper arbetsinsatsen.

Arbetsinsatsen påverkar också priset

Transportkostnad

Det totala priset påverkas sällan avsevärt av transportkostnader. Beroende på var i landet du bor kan de dock ha en viss betydelse, vilket du kan läsa mer om i avsnittet nedan. Ju längre avståndet är mellan installatör och bostad, desto större är risken att transportkostnaden adderas till det ordinarie priset.

Foderrör

Foderör används för att isolera borrhålet. De hindrar dels jordlagren att rasa ner i hålet och de separerar även grundvattnet från ytvattnet. Hos många leverantörer ingår montering av 6-15 meter foderrör. Dessa ska räcka genom jordytan och en till två meter ner i berggrunden. Enligt Energibrunnsnorm -97 ska energibrunnen ha minst sex meter foderrör ner i marken. Behöver du borra djupare för att nå berggrunden tillkommer ytterligare kostnader.

Priserna per meter med installation för foderrör brukar ligga mellan 500-900 kronor inklusive moms och exklusive rotavdrag. Den extra kostnaden beror på att foderrör måste svetsas ihop och dessutom kräver en del arbete för att få ner i marken. Behöver du till exempel borra 40 meter genom jordlagret innan du når berggrunden, så bör du överväga merkostnaden för det momentet.

Demontering av den gamla pannan

Har du en gammal vedpanna eller oljepanna som inte längre ska användas så bör du passa på att demontera denna vid installationen av bergvärmepumpen. Många gånger ingår demontering och borttransport av din gamla panna, men du bör höra efter vad som gäller med din installatör.

Det finns exempel på när det blivit merkostnader på 10 000 kronor för att bli av med den gamla pannan. Beroende på system kan du eventuellt använda din gamla anläggning som spetsenergi under årets kalla månader. Detta är förutsatt att ditt gamla värmesystem fortfarande fungerar väl.

Offert för bergvärme

För att veta vad bergvärme kan kosta dig kan du fylla i vårt formulär. I ett första steg kommer vi kontakta dig för att säkerställa att bergvärme är något för dig. Efter det får du offerter från upp till fyra leverantörer. Det är enkelt, kostnadsfritt och kravlöst.

Beställ offerter nu! Det tar under 1 minut!